Úvodní stránka > Verejné obstarávanie > Stavebníctvo > Rozšírenie expedičného skladu

Rozšírenie expedičného skladu

Dátum zverejnenia:
Dátum zverejnenia verejnej zákazky na úradnej doske alebo dátum vyhlásenia verejnej zákazky.
13.07.2012
Dátum na získanie informácií:
Limitný termín, dokedy môže dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku získať od zadávateľa bližšie informácie k vyhotoveniu ponuky.
20.07.2012
Dátum uzavretia:
Lehota, dokedy musí dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku odovzdať svoju ponuku (v prípade elektronických aukcií sa jedná o dátum e-aukcie).
31.07.2012
Cena obstarávania:
Zadávateľom predpokladaná hodnota zákazky bez DPH.
343 650.00 €
Pôsobnosť:
Kraj, v ktorom sa uskutoční predmet zákazky.
Banskobystrický kraj
Druh obstarávania:
Verejná zákazky na realizovanie stavebných prác alebo zhotovenie stavby.
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:
Predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 40 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo rovnaká alebo vyššia ako 200 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom a súčasne nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 2 zákona č. 25/2006 Z. z.
Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:
Ponuku môže podať ľubovoľný počet dodávateľov splňujúcich podmienky danej verejnej zákazky a podmienky dané Zákonom o verejnom obstarávaní.
Otvorené
Kategórie:
Kategórie zákazky.
Stavebníctvo
Popis:
- rozšírenie expedičného skladu
- bližšie informácie poskytne na vyžiadanie zadávateľ verejného obstarávania
Lokalita:
- okres Zvolen
Termín:
- od uzatvorenia zmluvy do 24 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena

Máte záujem o zákazku?

Pre ziskanie kontaktu k tejto zákazke nám na seba zanechajte kontakt a my sa Vám ozveme spať.







Obstarávanie obsahuje prílohy.
Prílohy je možné vidieť len po prihlásení a zobrazení kontaktov.
Podpora

Potrebujete
poradiť?

Jana Králová
+421 0850 001 051
info@aaadopyt.sk
23996
veřejných zakázek v kategori
Stavebníctvo

Kontakt na dopytujúceho môže vidieť iba zaregistrovaný a prihlásený dodávateľ, prihláste sa, prosím..
Čo Vám prinesie registrácia do systému?
Minulý mesiac sme ponúkli našim dodávateľom 1 821 zákaziek za 2 821 850 € Registrovať dodávateľa zadarmo >

Poznámky: Informácie na tejto stránke sa nesmú šíriť ďaľej bez písomného súhlasu prevádzkára AAA Dopyt.sk.

Ďalšie zákazky z kategórie: Stavebníctvo

22.07.2016Stavebné práce na budove materskej školyostáva 3 dniTrenčianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- stavebné práce na budove materskej školy v obci, opis a rozsah zákazky je špecifikovaný v prílohe č. 1 špecifikácia predmetu zákazky
Lokalita:
- okres Púchov
Termín:
- 6 mesiacov
Kritériá:
- cena celkom za celý predmet obstarávania v EUR s DPH
Dátum zverejnenia:19.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:27.07.2016 ostáva 3 dni
Cena obstarávania:14 195.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.07.2016Stavebný dozorostáva 9 dníBratislavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie výkonov technického stavebného dozoru innestora na stavbe telocvične, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Pezinok
Termín:
- od septembra 2016 do júla 2017
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:21.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:02.08.2016 ostáva 9 dní
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.07.2016Stavebná úprava existujúcich chodníkov na bezbariérovéostáva 10 dníBratislavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vybúranie obrubníka, rezanie asfaltového krytu a betónového podkladu,
odstránenie živicného krytu s naložením a odvozom, odstránenie betónového krytu s naložením a odvozom, likvidácia vybúraných hmôt asfalt, likvidácia vybúraných hmôt – betón, dodávka a uloženie sklopeného obrubníka do betónového lôžka, dodávka a uloženie záhonových obrubníkov do betónového lôžka, dodávka, doplnenie a zhutnenie podsypu zo štrkopiesku alebo štrkodrvy, dodávka a pokládka cementobetónového podkladu min. hr. 100 mm, dodávka a pokládka lôžka z kameniva frakcie 4 – 8 mm, dodávka a pokládka zámkovej betónovej dlažby (cervená) hr. 60 mm, asfaltová zálievka styku medzi pôvodným povrchom chodníka a bezbariérovou úpravou chodníka
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- do 31. októbra 2016
Kritériá:
- najnižšia celková jednotková cena v EUR vrátane DPH za m2 stavebnej úpravy
Dátum zverejnenia:22.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:03.08.2016 ostáva 10 dní
Cena obstarávania:8 300.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
22.07.2016Vypracovanie projektovej dokumentácieostáva 18 dníBratislavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie sociálnej výdajne potravín a spotrebného tovaru za účelom vydania stavebného povolenia
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- 3 týždne
Kritériá:
- najnižšia cena vrátane DPH
Dátum zverejnenia:21.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.08.2016 ostáva 18 dní
Cena obstarávania:5 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.07.2016Rekonštrukcia miestnej komunikácieostáva 22 dníBanskobystrickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rekonštrukcia miestnej komunikácie, dĺžka komunikácie je 622,7 m a šírka 6 m, pozdĺž komunikácie sú parkovacie miesta aj chodníky, všetko je predmetom rekonštrukcie
Lokalita:
- okres Zvolen
Termín:
- od 1. septembra 2016 do 15. novembra 2017
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:22.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:15.08.2016 ostáva 22 dní
Cena obstarávania:1 016 000.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
22.07.2016Výstavba kanalizácieostáva 22 dníTrnavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- územie, na ktorom sa bude realizovať výstavba je rovinatého charakteru s minimálnými výškovými rozdielmi, realizáciou stavby nedôjde k výrubu stromov a kríkov, výstavba navrhovanej kanalizačnej siete je možné rozdeliť do niekoľkých častí, podmienené výstavbou prislúchajúcej čerpacej stanice
Lokalita:
- okres Dunajská Streda
Termín:
- 5 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:22.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:15.08.2016 ostáva 22 dní
Cena obstarávania:600 011.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.07.2016Rozšírenie cestyostáva 23 dníTrnavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rozšírenie cesty III/1279 (pôvodne III/051031) a v určenom rozsahu aj rekonštrukciu časti vozovky, cesta sa v súčasnosti skladá s dvoch jazdných pruhov šírky od 2,9 m 3,3 m a nespevnenej časti krajnice od 0 m 0,2 m, návrh počíta s obojstranným symetrickým rozšírením cesty tak, že príde k rozšíreniu na kategóriu cesty C 7,5/50, cesta zostane bez úpravy v pôvodnej šírke len na mostoch
Lokalita:
- okres Trnava
Termín:
- 3 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:22.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:16.08.2016 ostáva 23 dní
Cena obstarávania:785 661.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.07.2016Polyfunkčný objektostáva 26 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- uskutočnenie stavebných prác a dodávok prvej fázy dostavby obecného úradu a spoločenských priestorov, v ktorej bude zrealizovaná časť objektu obecný úrad
Lokalita:
- okres Michalovce
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:22.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.08.2016 ostáva 26 dní
Cena obstarávania:199 790.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
21.07.2016Chodník, schody, zábradlieostáva 4 dniKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- stavebné práce - chodník, schody, zábradlie ku kultúrnemu domu
Lokalita:
- okres Spišská Nová Ves
Termín:
- 2 mesiace
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:19.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.07.2016 ostáva 4 dni
Cena obstarávania:8 977.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
21.07.2016Oprava živičného krytu na miestnej komunikáciiostáva 12 dníŽilinskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- stavebné práce sú definované vo výkaze výmer, jedná sa o úpravu existujúcej komunikácie v obci v pôvodnej šírke 3,80 m, povrch je navrhnutý z asfaltového betónu AC 16 hr. 60 mm, ktorý bude položený na pôvodný povrch MK, existujúce kanalizačné šachty splaškovej kanalizácie a vodovodné šúpatka, nachádzajúce sa v telese MK, musia byť upravené na potrebnú výšku, čo je zdvihnutie o cca 6 cm
Lokalita:
- okres Liptovský Mikuláš
Termín:
- 45 dní
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:21.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:05.08.2016 ostáva 12 dní
Cena obstarávania:25 500.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
21.07.2016Opravy miestnych komunikáciíostáva 8 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- realizácia opravy výtlkov na miestnych komunikáciách po vykonaní obhliadky
Lokalita:
- okres Košice - okolie
Termín:
- do 15. septembra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:21.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:01.08.2016 ostáva 8 dní
Cena obstarávania:25 000.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
21.07.2016Rozšírenie cintorína v obciostáva 4 dniTrnavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rozšírenie cintorína a to likvidácia starého betónového plotu, betónovej plochy, výkop a zásyp ryhy pre vodovod, vybudovanie chodníkov zo zámkovej dlažby s parkovými obrubníkmi s presne určenou skladbou a mierami spolu so súvisiacimi terénnymi úpravami a prácami
Lokalita:
- okres Dunajská Streda
Termín:
- do septembra 2016
Kritériá:
- najnižšia navrhovaná cena celkom v EUR (vrátane DPH) za celý predmet zákazky
Dátum zverejnenia:21.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.07.2016 ostáva 4 dni
Cena obstarávania:20 000.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
21.07.2016Prestavba - dokončovacie práceostáva 4 dniKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- prestavba - dokončovacie práce - šatne TJ
Lokalita:
- okres Spišská Nová Ves
Termín:
- 2 mesiace
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:19.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.07.2016 ostáva 4 dni
Cena obstarávania:15 115.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
21.07.2016Parkoviskoostáva 5 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- realizácia stavby parkoviska v zmysle zadania s výkazom výmer a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Košice - okolie
Termín:
- 30 dní
Kritériá:
- celková zmluvná cena za predmet zákazky s DPH
Dátum zverejnenia:16.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:29.07.2016 ostáva 5 dní
Cena obstarávania:18 512.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
21.07.2016Obecný nájomné byty - výmena krytinyostáva 5 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- realizácia výstavby obecných nájomných bytov nižšieho štandardu, výmena krytiny za plechovú falcovanú
Lokalita:
- okres Košice - okolie
Termín:
- do 30 dní
Kritériá:
- celková zmluvná cena za predmet zákazky s DPH
Dátum zverejnenia:16.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:29.07.2016 ostáva 5 dní
Cena obstarávania:43 589.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>