NAPÍŠTE ČO POTREBUJETE - HĽADÁM
Vaše kontaktné údajePriložiť prílohu k dopytu (0/5)

Prosím, opiště kontrolní znaky viditelné na obrázku, popřípadě nám pošlete email, děkujeme.
Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám zatelefonujeme:
Prosím, opiště kontrolní znaky viditelné na obrázku, popřípadě nám pošlete email, děkujeme.

Oprava oplotenia

Dátum zverejnenia:
Dátum zverejnenia verejnej zákazky na úradnej doske alebo dátum vyhlásenia verejnej zákazky.
20.06.2012
Dátum na získanie informácií:
Limitný termín, dokedy môže dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku získať od zadávateľa bližšie informácie k vyhotoveniu ponuky.
10.07.2012
Dátum uzavretia:
Lehota, dokedy musí dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku odovzdať svoju ponuku (v prípade elektronických aukcií sa jedná o dátum e-aukcie).
10.07.2012
Cena obstarávania:
Zadávateľom predpokladaná hodnota zákazky bez DPH.
38 083.00 €
Pôsobnosť:
Kraj, v ktorom sa uskutoční predmet zákazky.
Bratislavský kraj
Druh obstarávania:
Verejná zákazky na realizovanie stavebných prác alebo zhotovenie stavby.
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:
Predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 40 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo nižšia ako 200 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 10 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo rovnaká alebo vyššia ako 20 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
Podprahové verejné obstarávanie
Typ konania:
Ponuku môže podať ľubovoľný počet dodávateľov splňujúcich podmienky danej verejnej zákazky a podmienky dané Zákonom o verejnom obstarávaní.
Otvorené
Kategórie:
Kategórie zákazky.
Stavebníctvo
Popis:
- oprava oplotenia - odstránenie krovín, výkop a betonáž základových pätiek oplotenia, osadenie betónových stĺpikov oplotenia, demontáž a montáž nových betónových plotových dielcov, demontáž a montáž oplotenia z pletiva
- bližšie informácie poskytne na vyžiadanie zadávateľ verejného obstarávania
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- od uzatvorenia zmluvy do 2 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena

Máte záujem o zákazku?

Pre ziskanie kontaktu k tejto zákazke nám na seba zanechajte kontakt a my sa Vám ozveme spať.Obstarávanie obsahuje prílohy.
Prílohy je možné vidieť len po prihlásení a zobrazení kontaktov.
Podpora

Potrebujete
poradiť?

Jana Králová
+421 0850 001 051
info@aaadopyt.sk
23784
veřejných zakázek v kategori
Stavebníctvo

Kontakt na dopytujúceho môže vidieť iba zaregistrovaný a prihlásený dodávateľ, prihláste sa, prosím..
Čo Vám prinesie registrácia do systému?
Minulý mesiac sme pomohli realizovať 2 049 príležitostí za 111 900 774 € Registrovať dodávateľa zadarmo >

Poznámky: Informácie na tejto stránke sa nesmú šíriť ďaľej bez písomného súhlasu prevádzkára AAA Dopyt.sk.

Ďalšie zákazky z kategórie: Stavebníctvo

24.06.2016Oprava strešného plášťaqostáva 10 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dôkladne vyčistenie celej plochy strechy, zosekanie všetkých vydutín a nerovnosti zaliatie, prasklín gumoasfaltovou hmotou, penetrácia,
demontáž jestvujúceho oplechovania a spätná montáž nového oplechovania, osadenie a vyspádovanie nových strešných vpustí a ich zaizolovanie, na streche sa nachádzajú vetracie komíny o priemere cca 100 – 150 mm, celoplošne natavenie krytiny vrátane atiky a kompletné pretmelenie všetkých spojov, demontáž a spätná montáž pôvodného bleskozvodu, odvoz a likvidácia odpadu, odovzdanie a prebratie staveniska, protokolárne odovzdanie
Lokalita:
- okres Rožňava
Termín:
- do 30. augusta 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:23.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:06.07.2016 ostáva 10 dní
Cena obstarávania:25 100.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.06.2016Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovyostáva 15 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytnutie služieb stavebného dozoru zahrňujúcich výkon všetkých činností v procese realizácie stavebnej časti podľa sadzobníka UNIKA príloha č. 6 odporúčaný obsah a rozsah technického dozoru objednávateľa
Lokalita:
- okres Košice I
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:23.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.07.2016 ostáva 15 dní
Cena obstarávania:15 900.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.06.2016Posúdenie zdravotného stavu a stability 107 ks stromovostáva 19 dníBratislavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- obhliadky, diagnostiky každej dreviny jednotlivo (vyhodnotenie rozsahu poškodenia a návrh opatrení), pri 10 kusoch stromoch posúdenie vyčnievajúcej koreňovej sústavy - možnosti jej redukcie špecifikácia pri obhliadke
Lokalita:
- okres Pezinok
Termín:
- do 30 dní
Kritériá:
- najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania
Dátum zverejnenia:24.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:15.07.2016 ostáva 19 dní
Cena obstarávania:4 166.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.06.2016Rekonštrukcia úsekov ciest II. a III. triedy po zimnej údržbe ciestostáva 24 dníPrešovskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rekonštrukcia rámového priepustu, zhotovenia 3 ks priepustov Js 800 mm v dĺžke 7 m vrátane demontáže pôvodných priepustov, stabilizácie zosuvu v dĺžke 60 m z lomového kameňa a súvisiacich stavených prác, rekonštrukcia cestného priepustu a zriadenia krytu vozovky z ACo 11 tr. II vrátane spojovacieho priepustu o výmere 5 900 m2, zriadenie krytu vozovky z ACo 11 tr. II vrátane spojovacieho priepustu o výmere 10 550 m2 a vodorovného dopravného značenia v dĺžke 1 600 m
Termín:
- 2 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:24.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:20.07.2016 ostáva 24 dní
Cena obstarávania:337 500.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.06.2016Zberný dvorostáva 23 dníŽilinskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výstavba zberného dvora na triedený zber komunálnych odpadov v obci podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer
Lokalita:
- okres Turčianske Teplice
Termín:
- 4 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:24.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.07.2016 ostáva 23 dní
Cena obstarávania:296 016.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.06.2016Rekonštrukcia fasády - zateplenie objektovostáva 23 dníBratislavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rekonštrukcia fasády časti objektu verejného obstarávateľa, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie, ktorá rieši stavebno-technickými úpravami rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti komplexu na energie. t.j. zateplenie obvodových stien s novou povrchovou exteriérovou úpravou, izolačné práce t.j. izolácie proti vode a vlhkosti, zamurovanie otvorov, vymurovanie piliérov, obloženie podhľadov balkónov, vysprávky okien, vrátane likvidácie vybúraných materiálov a uvedenia narušených plôch do pôvodného stavu
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 70 dní
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:24.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.07.2016 ostáva 23 dní
Cena obstarávania:500 000.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.06.2016Rekonštrukcia budovy gymnáziaostáva 30 dníBratislavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rekonštrukcia podláh, povrchových úprav stien, kompletná rekonštrukcia toaliet na 1. a 2. NP, výmena interiérových dvier a zárubní, rekonštrukcia vnútorných rozvodov vody, kanalizácie, plynu, súčasťou rekonštrukcie je aj rekonštrukcia vykurovacej sústavy, zateplenie a oprava fasádnych častí, zateplenie a hydroizolácia strešného plášťa a rekonštrukcia bleskozvodov, bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 5 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:24.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:26.07.2016 ostáva 30 dní
Cena obstarávania:857 200.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.06.2016Prístupový most - rekonštrukciaostáva 29 dníBratislavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- komplexná obnova a rekonštrukcia častí národnej kultúrnej pamiatky prístupový most kaštieľ, rekonštrukcia spočíva v zabezpečení opravy statických častí mosta, pričom najnáročnejšou časťou obnovy je
reštaurovanie kamenného zábradlia a sôch výtvarnej výzdoby
Lokalita:
- okres Malacky
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:24.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:25.07.2016 ostáva 29 dní
Cena obstarávania:831 000.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.06.2016Stavebné úpravy - rekonštrukciaostáva 22 dníŽilinskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- stavebné úpravy - rekonštrukcia ulíc, komunikácia je navrhnutá ako obojsmerná dvojpruhová v kategórií MO 7,0/30 so šírkou jazdných pruhov 3,0 m, chodníky pre peších sú navrhnuté súbežne s komunikáciou po oboch stranách, chodníky sú navrhnuté v šírkach cca 2,0 m
Lokalita:
- okres Liptovský Mikuláš
Termín:
- 70 dní
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:24.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.07.2016 ostáva 22 dní
Cena obstarávania:282 438.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.06.2016Prestavba očného – krčného pavilónuostáva 22 dníŽilinskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vytvorenie priestorov pre jednodňovú očnú chirurgiu na II. NP a stavebné úpravy dotýkajúce sa II. NP, jedná sa o komplexnú dispozičnú zmenu II. NP, vrátane nových rozvodov vody, kanalizácie, elektroinštalácie, kúrenia ale aj medicinálnych plynov vrátane všetkých povrchových úprav, do budovy bude vytvorený nový hlavný vstup na strane od budovy riaditeľstva, vrátane prístupu pre imobilných na
strane budovy od hlavnej cesty bude zrealizovaná prístavba pre lôžkový výťah a strojovňu VZT a mediciálnych plynov
Lokalita:
- okres Liptovský Mikuláš
Termín:
- 10 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:24.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.07.2016 ostáva 22 dní
Cena obstarávania:909 036.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.06.2016Rekonštrukcia budovy MŠostáva 12 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rekonštrukčné práce v miestnostiach materskej školy podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Trebišov
Termín:
- do 30. augusta 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:13.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:08.07.2016 ostáva 12 dní
Cena obstarávania:1 666.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.06.2016Rekonštrukcia miestnych komunikáciíostáva 12 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rekonštrukcia miestnych komunikácií a rigolov
Lokalita:
- okres Trebišov
Termín:
- do 30. decembra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:23.06.2016
Dátum na získanie informácií:27.06.2016
Dátum uzavretia:08.07.2016 ostáva 12 dní
Cena obstarávania:10 000.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.06.2016Stavebné práce a oprava elektroinštalácie v hospodárskom pavilóne MŠostáva 3 dniKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- oprava nevyhovujúceho stavu elektroinštalácie v miestnostiach hospodárskeho pavilónu a kuchyne súvisiacej priamo s bezpečnosťou pri používaní veľkokuchynských elektrických spotrebičov a opravu kuchyne, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave
Lokalita:
- okres Rožňava
Termín:
- do 25. augusta 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:23.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:29.06.2016 ostáva 3 dni
Cena obstarávania:23 000.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.06.2016Prístavba a nadstavba materskej školyŽilinskýStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zvýšenie úžitkových vlastností a rozšírenie kapacity počtu miest v MŠ
Lokalita:
- okres Tvrdošín
Termín:
- 6 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:23.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:25.06.2016
Cena obstarávania:259 296.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.06.2016Odvodnenie a rekonštrukcia miestnych komunikáciíostáva 25 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- stavba rieši úpravu konštrukcie vozovky, odvodnenie a zriadenie parkoviska
Lokalita:
- okres Košice - okolie
Termín:
- 2 mesiace
Kritériá:
- cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
Dátum zverejnenia:23.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.07.2016 ostáva 25 dní
Cena obstarávania:188 178.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>