Rozšírené vyhľadávanie pri nadlimitných verejných zákazkách nájdete tu

Verejné obstarávanie > obor: Služby

21.09.2018Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na staveniskuostáva 12 dníPrešovskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku
- zníženie energetickej náročnosti budov
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Prešov

Termín pre podanie ponúk:
- do 05.10.2018

Hodnota:
- 1.774,17 € bez DPH
Dátum zverejnenia:21.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:05.10.2018 ostáva 12 dní
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.09.2018Organizácia konferencií v hoteloch v Bratislaveostáva 8 dníBratislavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- organizácia konferencií v hoteloch, počas roku 2019, ktorá zahŕňa zabezpečenie priestorov, konferenčnej a tlmočníckej techniky a cateringu, predpokladaný počet účastníkov konferencií je od 230 do 400, maximálne však 400 účastníkov
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- od 1. januára 2018 do 31. decembra 2019
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:05.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:01.10.2018 ostáva 8 dní
Cena obstarávania:774 167.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.09.2018Zimná údržba a zametanie chodníkov v mesteostáva 12 dníBanskobystrickýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- služby pre jednotlivé lokality a to, zimná údržba chodníkov odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu a námrazy podľa operačného plánu zimnej údržby a zametanie chodníkov po zimnej údržbe
Lokalita:
- okres Zvolen
Termín:
- 60 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:05.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:05.10.2018 ostáva 12 dní
Cena obstarávania:999 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
04.09.2018Poskytovanie verejnoprospešných služieb pre mestoostáva 15 dníTrnavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zber, preprava a zneškodnenie, likvidáciu, skládkovanie a triedenie všetkých zložiek komunálnych odpadov na území mesta v súlade s platnou legislatívou a v súlade so harmonogramom vývozu odpadu, odvoz a uloženie komunálneho odpadu podľa harmonogramu vývozu odpadu, zber odpadov uložených mimo odpadových nádob a ich dotriedenie v súlade s platnou legislatívou, čistenie priestoru pri odpadových nádobách po každom vývoze, dezinfekcia všetkých odpadových nádob minimálne 1 x ročne, odvoz a likvidácia odpadov zo zberného dvora podľa potreby, resp. na základe objednávky, mimoriadny vývoz komunálneho odpadu na základe požiadaviek objednávateľa, odstraňovanie a likvidácia čiernych skládok odpadov, odvoz a likvidácia odpadu z miestneho cintorína a štadióna, starostlivosť o odpadové nádoby (rozvoz, oprava, zneškodnenie vyradených, ich dezinfekcia), umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov určených na odpad na základe objednávky
Lokalita:
- okres Skalica
Termín:
- 120 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:04.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:08.10.2018 ostáva 15 dní
Cena obstarávania:1 680 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
31.08.2018Vypracovanie a dodanie mapy cyklodopravných trás mestaKošickýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vypracovanie a dodanie mapy existujúceho stavu mestských cyklotrás a odporúčaných koridorov - vedení k cyklotrasám s vyznačením služieb pre cyklistov piktogramom, predmetom zákazky je taktiež dodanie aktuálneho mapového podkladu mesta a zabezpečenie licencie na použitie mapového podkladu aj mapového diela a to v elektronickej aj papierovej verzii v počte 2 000 ks
Lokalita:
- okres Košice I
Termín:
- marec 2019
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:31.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.09.2018
Cena obstarávania:12 733.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
31.08.2018Most 263, PDŽilinskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vypracovanie dokumentácie na ponuku, dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácia na realizáciu stavby, autorský dozor, vytyčovacie práce
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- 5 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:31.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:17.09.2018
Cena obstarávania:55 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
31.08.2018Vianočné trhy 2018 – organizačné, technické a materiálne zabezpečenieŽilinskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vianočné trhy 2018 – organizačné, technické a materiálne zabezpečenie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- od 23, novembra 2018 do 26. decembra 2018
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:31.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:17.09.2018
Cena obstarávania:50 820.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
31.08.2018Externé hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020ostáva 6 dníCelá SRSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- externe hodnotenie operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena, kvalita tímu odborníkov
Dátum zverejnenia:31.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:29.09.2018 ostáva 6 dní
Cena obstarávania:3 191 250.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
30.08.2018Finančné službyBratislavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- pravidelne vykonávať analýzu poistných rizík, navrhovať ich efektívne riešenie, vykonávať správu a pripraviť návrh pravidelnej aktualizácie poistných zmlúv, likvidovať poistné udalosti a zabezpečiť kompletný servis s komerčnými poisťovňami, ktorý bude pre objednávateľa najvýhodnejší, vykonávať finančné sprostredkovanie v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených záujmov klienta, samostatný finančný agent bude pri výkone finančného sprostredkovania pre klienta postupovať od finančných inštitúcií nezávisle a nestranne, na požiadanie poskytnúť odbornú pomoc a maximálnu súčinnosť tak, aby pri príprave akéhokoľvek verejného obstarávania pre oblasť zákazky „Poistenie“ boli dodržané všetky
zákony a predpisy SR a bola dosiahnutá najvyššia možná efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť obstarávateľa, zároveň samostatný finančný agent musí čestne vyhlásiť, že pri predmetnej zákazke nebude, ani v dohľadnej dobe nepredpokladá, že bude, v konflikte záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v zmysle ust. § 23 ods. 1 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- 4 roky
Dátum zverejnenia:30.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:31.08.2018
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
30.08.2018Údržba budov HMBa - udržiavacie stavebné práce, službyostáva 1 deňBratislavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- komplexné opravy, údržba, servis nehnuteľných a hnuteľných vecí vo vlastníctve objednávateľa vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov vo všetkých nehnuteľnostiach objednávateľa na území Slovenskej republiky
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:30.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:24.09.2018 ostáva 1 deň
Cena obstarávania:4 000 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
29.08.2018Zabezpečenie dodávky monitoringu printových a elektronických médiíostáva 1 deňBratislavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie online prístupu do databázy plného znenia informácií z požadovaných denníkov, vybraných regionálnych periodík, slovenských a českých týždenníkov, z vybraných českých médií a preklady ďalších
zahraničných médií, prepisov spravodajských relácií vybraných elektronických médií a publicistických a diskusných relácií rozhlasového vysielania, a do datbázy informácií z vybraných webových stránok, predmetom zákazky je aj zabezpečenie personálnej dostupnosti uchádzača, zapožičanie audio a videozáznamov monitorovaných relácií podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, export monitoringu zo systému uchádzača a prepisy osobitne vyžiadaných relácií z elektronických médií a iných verejných zdrojov
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:29.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:24.09.2018 ostáva 1 deň
Cena obstarávania:162 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
29.08.2018Strážna službaostáva 11 dníTrnavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku verejného obstarávateľa a nepretržitej strážnej služby a ochrany majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby vodných stavieb, administratívnych budov, vnútorných priestorov budov, areálov dvorov, garáží, skladov a dielní, areálov hatí správ povodí, príp. stavenísk a strojných a stavebných mechanizmov
Lokalita:
- okres Piešťany
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:29.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:04.10.2018 ostáva 11 dní
Cena obstarávania:3 294 752.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
29.08.2018Správa nehnuteľného majetkuostáva 5 dníCelá SRSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- správa nehnuteľného majetku verejného obsatrávateľa, na obdobie rokov 2018 - 2022
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- reakčný čas v prípade vzniku naliehavej, resp. mimoriadnej udalosti..., súčet celkových cien za paušálny servis, nadpaušálny servis, spotrebný materiál a náhradné diely, OP a OS VTZ tlak, plyn, zdvíhacie zariadenia, VTZ kotolne a komíny, normohodina OP a OS VTZ, výška zľavy z ceny spotrebného materiálu a náhradných dielov
Dátum zverejnenia:29.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.09.2018 ostáva 5 dní
Cena obstarávania:17 149 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Nadlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
27.08.2018Priestorové posuny objektov vodných staviebTrnavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- merania priestorových deformácií objektov vodných stavieb v súlade so špecifikáciami a postupmi stanovenými v Programoch TBD, vypracovaných v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 119/2016 Z. z., jedná sa o meranie v objektoch vodných stavieb
Lokalita:
- okres Piešťany
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:27.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.09.2018
Cena obstarávania:118 216.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
27.08.2018Poskytovanie energetických služieb metódou GES v krytom bazéneostáva 1 deňKošickýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- navrhnutie a realizácie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti mestskej krytej plavárne, prostredníctvom poskytnutia garantovanej energetickej služby (ďalej len GES), podstatou GES je poskytnutie prác a služieb vedúcich k zníženiu nákladov na prevádzku
Lokalita:
- okres Košice
Termín:
- 126 mesiacov
Kritériá:
- cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
Dátum zverejnenia:27.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:24.09.2018 ostáva 1 deň
Cena obstarávania:300 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
26.08.2018Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny - vypracovanie architektonickej štúdieBanskobystrickýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vypracovanie architektonickej štúdie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len Stavebný zákon) pre návrh dvoch zateplených priemyselných výrobných hál a administratívnej budovy v rámci revitalizácie bývalej priemyselnej zóny
Lokalita:
- okres Lučenec
Termín:
- do 5. októbra 2018
Dátum zverejnenia:26.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:04.09.2018
Cena obstarávania:6 280.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.08.2018Znalecké posudkyŽilinskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vypracovanie znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, ktoré budú slúžiť na prevod nehnuteľnosti
Lokalita:
- okres Čadca
Termín:
- do 14. dní
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:24.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:27.08.2018
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.08.2018Prevádzkovanie kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu pre mestoTrenčianskySlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- manažment, personálne a materiálne zabezpečenie chodu prevádzky kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto v areály zberného dvora, predmetom sú všetky činnosti súvisiace s preberaním biologicky rozložiteľných odpadov, výrobou kompostu, uskladňovaním kompostu, zabezpečením zneškodnenia alebo zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu
Lokalita:
- okres Prievidza
Termín:
- od 1. januára 2019 do 31. decembra 2022
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:24.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:17.09.2018
Cena obstarávania:196 800.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.08.2018Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation MeasuresBratislavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vypracovanie štúdie využitia sedimentov v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures, hodnotenie kvality sedimentov, overovanie a zisťovanie možného využitia sedimentov v rôznych sektoroch národného hospodárstva, záver z overovania a zisťovania
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- 20 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:24.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.09.2018
Cena obstarávania:121 966.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.08.2018Zabezpečenie školeniaCelá SRSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie všetkých služieb súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky, t.j. ubytovanie, stravovanie, organizačno-technické zabezpečenie, prenájom konferenčnej sály, prenájom techniky a pod., pre plánovaných 65 osôb
Termín:
- od 26. septembra 2018 do 27. septembra 2018
Kritériá:
- najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
Dátum zverejnenia:23.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:03.09.2018
Cena obstarávania:12 692.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.08.2018Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné službyBratislavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytnutie deratizačných, dezisenkčných a dezinfekčných služieb v meste
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:23.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:31.08.2018
Cena obstarávania:19 900.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.08.2018Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mestaostáva 2 dniTrenčianskySlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytnutie služieb spočívajúcich vo vypracovaní plánu udržateľnej mobility a jeho implementácie a monitoringu
Lokalita:
- okres Trenčín
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:22.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:25.09.2018 ostáva 2 dni
Cena obstarávania:480 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
21.08.2018Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôdeCelá SRSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- monitorovanie a hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov na úrovni opatrení a jednotlivých operácii podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:21.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:17.09.2018
Cena obstarávania:483 581.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
20.08.2018Služby podpory k produktom spoločnosti ESRI – ArcGIS Server ArcGIS DesktopBanskobystrickýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v prílohe číslo 1 súťažných podkladov
Lokalita:
- okres Banská Štiavnica
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:20.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.09.2018
Cena obstarávania:477 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
20.08.2018Propagačný materiálBratislavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodať propagačný materiál Ministerstva zdravotníctva SR - hygienický balíček pre pacientov, uvedený v časti SP: B.1 opis
predmetu zákazky a B.2
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:20.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:20.09.2018
Cena obstarávania:846 921.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
15.08.2018Pozorovací vyhliadkový ďalekohľad binokulárnyTrenčianskySlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- návrh, dodávka a osadenie binokulárneho ďalekohľadu so stabilným statívom, podľa technických požiadaviek uvedených verejným obstarávateľom
Lokalita:
- okres Partizánske
Termín:
- do 31. októbra 2018
Kritériá:
- cena, technické riešenie a celkový vzhľad
Dátum zverejnenia:15.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:23.08.2018
Cena obstarávania:3 016.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
15.08.2018Konsolidácia a rozšírenie prevádzkovaného aplikačného systému Oracle ExaLogicBratislavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka, inštalácia, konfigurácia a migrácia nového aplikačného systému Oracle ExaLogic vrátane zabezpečenia dopravy a vykládky na miesto plnenia v ústredí verejného obstarávateľa, technickej podpory a rozšírenej podpory v rozsahu stanovených podmienok
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 39 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:15.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.09.2018
Cena obstarávania:3 400 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
15.08.2018Zabezpečenie represívnych výjazdov zásahových jednotiek dodávateľa na narušených objektochCelá SRSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- realizácia výjazdov zásahovej jednotky na preverenie narušenia 678 chránených objektov na základe oznámenia Multifunkčného dohľadového centra na pult centrálnej ochrany poskytovateľa alebo na základe prijatia signálu o narušení objektu na pult centrálnej ochrany poskytovateľ
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:15.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.09.2018
Cena obstarávania:2 320 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
13.08.2018Vianočná výzdobaŽilinskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vianočná výzdoba, bližšie podklady možno získať u verejného obstarávateľa
získať
Lokalita:
- okres Bytča
Termín:
- do 2 mesiacov
Kritériá:
- cena s DPH
Dátum zverejnenia:13.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.08.2018
Cena obstarávania:8 250.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
13.08.2018Miniatúra Mohyla, miniatúra Bratislavský hradTrenčianskySlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- návrh, dodávka a osadenie miniatúry mohyly M.R.Štefánika na Bradle a miniatúry Bratislavského hradu. Miniatúry budú umiestnené na voľnom priestranstve, v exteriéri mestského parku na vyvýšených podstavách cca 50 cm nad terénom
Lokalita:
- okres Partizánske
Termín:
- do 31. januára 2019
Kritériá:
- cena. technické riešenie a celkový vzhľad
Dátum zverejnenia:13.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:22.08.2018
Cena obstarávania:20 640.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
13.08.2018Čistiace a hygienické prostriedkyCelá SRSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- obstaranie tovaru, a to čistiacich a hygienických prostriedkov vrátane súvisiacich služieb spojených s prepravou, balením, vyložením a vynáškou predmetu plnenia na miesta dodania pre objekty verejného obstarávateľa podľa požiadaviek a prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa na základe písomnej objednávky na obdobie štyroch rokov
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:13.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:03.09.2018
Cena obstarávania:220 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
12.08.2018Rekondičné pobytyCelá SRSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie rekondičného pobytu pre zamestnancov, ktorý zhrŕňa pre jednu osobu ubytovanie na dve noci, plnú penziu, neobmedzený vstup do bazénu a wellnes, tri procedúry a jeden uvítací drink
Termín:
- od 15. septembra 2018 do 30. septembra 2018
Kritériá:
- cena s DPH
Dátum zverejnenia:11.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:20.08.2018
Cena obstarávania:3 416.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
10.08.2018Operatívny leasing – prenájom osobných motorových vozidielCelá SRSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- operatívny leasing prenájom osobných motorových vozidiel pre potreby verejného obstarávateľa
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:10.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:05.09.2018
Cena obstarávania:2 797 848.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
08.08.2018Monitorovanie životného prostredia v súvislosti so stavbami – vypracovanie hodnotiacej správyBratislavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vypracovanie hodnotiacich správ (Národné ročné správy za roky 2017, 2018, 2019, spoločné výročné správy za roky 2017, 2018, 2019) na základe analýzy a vyhodnotenia získaných databáz údajov z monitorovania životného prostredia v
oblasti vplyvu Vodného diela Gabčíkovo
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:08.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:04.09.2018
Cena obstarávania:189 600.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
07.08.2018Ekologické čistenie 1100 l kontajnerovŽilinskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- čistenie 1100 l kontajnerov na zmesový komunálny odpad využívaných fyzickými osobami v bytových domoch na území mesta
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- od 1. septembra 2018 do 30. septembra 2018
Kritériá:
- najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH
Dátum zverejnenia:07.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.08.2018
Cena obstarávania:10 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
07.08.2018Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách II. - Analýza dioxínovCelá SRSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vykonanie analýz dioxínov v telách vybraných druhov rýb
Termín:
- od 31. decembra 2018 do 30. novembra 2020
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:07.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:22.08.2018
Cena obstarávania:165 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
07.08.2018Testovanie fungicídnej účinnosti rastlinných extraktov v simulovaných a reálnych podmienkachostáva 8 dníPrešovskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytnutie služby testovania fungicídnej účinnosti rastlinných extraktov v simulovaných a reálnych podmienkach, testovanie fungicídnej účinnosti min. 3 druhov finálnych, najúčinnejších biopesticídov v reálnych podmienkach na iných druhoch poľnohospodárskych rastlín (cesnak, zemiaky, kapustoviny, vinič, šalát) proti plesniam bežne sa vyskytujúcich na vybraných poľnohospodárskych plodinách
Lokalita:
- okres Prešov
Termín:
- 830 dní
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:07.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:01.10.2018 ostáva 8 dní
Cena obstarávania:1 790 666.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
07.08.2018Poskytovanie pravidelných a príležitostných upratovacích, čistiacich, dezinfekčných a ďalších súvisiacich služieb v nemocničnom zariadeníTrenčianskySlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytovanie pravidelných a príležitostných upratovacích, čistiacich, dezinfekčných a ďalších súvisiacich služieb v nemocničnom zariadení v rozsahu, mieste a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch
Lokalita:
- okres Prievidza
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:07.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:06.09.2018
Cena obstarávania:792 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
06.08.2018Reštaurovanie bočného oltára sv. AnnyTrnavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- upevnenie uvoľnenej polychrómie, očistenie sôch, odstranovanie sekundárnych zásahov, konsolidácia drevnej hmoty, spevnenie kamennej hmoty, vytmelenie chýbajúcej modelácie kamennej hmoty, rekonštrukcia chýbajúcich častí, tmelenie, kriedovanie, zlátenie, striebrenie, záverečné povrchové úpravy, reštaurátorská dokumentácia v zmysle platných právnych predpisov
Lokalita:
- okres Skalica
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:06.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:08.08.2018
Cena obstarávania:13 542.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
06.08.2018Architektonicko historický výskum exteriéru a interiéru kaštieľaPrešovskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- architektonicko historický výskum exteriéru a interiéru kaštieľa, interiér a exteriér predmetného objektu, ktorý pozostáva z dvoch zachovaných podlaží, prízemia a suterénu, súčasná strecha je nepôvodná, po požiari v roku 2015. Z tohto dôvodu bude predmetom aj návrh úprav pre nové zastrešenie objektu, ktoré už v čase požiaru bolo v tvare plytkej sedlovej strechy, t. j. nezodpovedalo pôvodnému zastrešeniu kaštieľa
Lokalita:
- okres Vranov nad Topľou
Termín:
- do 120 dní
Kritériá:
- najnižšia celková cena s DPH
Dátum zverejnenia:06.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:13.08.2018
Cena obstarávania:5 783.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
06.08.2018Obstaranie zákazky podľa § 117 ZVO s názvom „Dodanie komplexných služieb pre výskum on-line reputácie“BratislavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodanie komplexných služieb pre výskum on-line reputácie, opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tohto zadania
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- do 3 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:06.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.08.2018
Cena obstarávania:12 900.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
03.08.2018Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na dodanie tovaru - elektrická energiaKošickýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytnute odborných služieb vo verejnom obstarávaní na dodávateľa elektrickej energie pre mesto a ním zriadeným organizáciám s predpokladanou hodnotou zákazky 180 000,-€ bez DPH/rok, požadované obdobie na zmluvu s dodávateľom EE je 2 roky od januára 2019 do decembra 2020
Lokalita:
- okres Rožňava
Termín:
- do 31. decembra 2018
Dátum zverejnenia:03.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:09.08.2018
Cena obstarávania:3 200.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
02.08.2018Pranie nemocničnej bieliznePrešovskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, drobné opravy a zabezpečenie identifikácie bielizne a odevov vrátane súvisiacich služieb podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z.z.
Lokalita:
- okres Poprad
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:02.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:03.09.2018
Cena obstarávania:201 825.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
01.08.2018Kompletné upratovanie študentských buniek spolu 30 ksBratislavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- bunka o rozlohe 48 m2, predsieň/zádverie/, vstavaná skriňa 2 samostatné izby, po 2 postele, 2 stoly, 2 poličky, vstavané skrine samostatné WC, dlažba, obklad, kúpeľňu, sprchovací kút, vanička, batéria, PVC zástena, obklad, 2 umývadla, 2 batérie, doska pod umývadlami, 1 zrkadlo 1 sklenená polička, kuchynku, linka s drezom, obklad okolo linky, chladnička varič, stolík, 3 plastové okná s parapetnou doskou 160 x 130
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- od 30. augusta 2018 do 2. septembra 2018
Kritériá:
- najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách
Dátum zverejnenia:01.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:07.08.2018
Cena obstarávania:1 800.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
01.08.2018Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáruŽilinskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytovanie služieb, ktorých obsahom je predovšetkým zabezpečenie opráv a údržby detských ihrísk v majetku mesta, zabezpečenie opráv a údržby prístreškov MHD, lavičiek
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:01.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:20.08.2018
Cena obstarávania:150 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
01.08.2018Zabezpečenie realizácie aktivít v rámci národného projektu „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“BratislavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií verejnej správy, predpokladaný rozsah činností je audit existujúcich procesných modelov a posúdenie efektívnosti nastavenia procesov v organizácii, poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí, revízia príslušnej procesnej dokumentácie podľa špecifikácie
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- 6 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:01.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:27.08.2018
Cena obstarávania:1 562 976.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
01.08.2018Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnostiKošickýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- stratégia bude riešiť energetickú problematiku v 109 zariadeniach samosprávneho kraja, v 23 kultúrnych, v 13 sociálnych, v 71 školách a školských zariadeniach, v zariadeniach Správy majetku KSK a Správy ciest KSK, predmetom Stratégie bude cca 350 - 400 verejných budov, budov terciárnej sféry, doprava (vozový park samosprávy, nakladanie s PHM) a zásobovanie vodou a spotreba energie
Termín:
- 18 mesiacov
Kritériá:
- cena, lehota poskytnutia služby
Dátum zverejnenia:01.08.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.09.2018
Cena obstarávania:253 275.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
30.07.2018Výmena zberného suda zamerača nadstavba ZTK 6BanskobystrickýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie služby, a to výmena zberného suda zamerača nadstavba ZTK 6
Termín:
- 90 dní
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH za kompletný predmet zákazky
Dátum zverejnenia:30.07.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.08.2018
Cena obstarávania:27 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
30.07.2018Sanácia nelegálnych skládok v mesteNitrianskySlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- stavebné práce, kde predmetom je odstránenie nezákonne umiestneného odpadu nachádzajúceho sa na parcelách v katastrálnom území mesta
Lokalita:
- okres Levice
Termín:
- 4 týždne
Kritériá:
- najnižšia cena v EUR s DPH
Dátum zverejnenia:30.07.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:08.08.2018
Cena obstarávania:31 750.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
30.07.2018Kartografické spracovanie a tlač vojenských mápBanskobystrickýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- kartografické práce, ktorých výsledkom je zhotovenie kartografického modelu (produkčnej geodatabázy) a jeho vizualizácie v podobe digitálnej mapy, polygrafické práce, ktoré pozostávajú z predtlačovej prípravy a tlače, doplnkové práce a služby, ktoré pozostávajú z tvorivých spracovateľských, kartografických prác a súvisiacich výkonov a prác, vrátane práce nevyhnutnej technickej a technologickej podpory
Lokalita:
- okres banská Bystrica
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:30.07.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:07.09.2018
Cena obstarávania:999 500.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>

< Predchádzajúci    Ďalší >