ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o.

Znížte poplatky za elektrickú energiu

Platíte vysoké účty za spotrebu elektrickej energie? Ak sa na vašej faktúre nachádza tarifa za odber alebo dodávku jalovej energie, vaše prevádzkové náklady na podnikanie zbytočne rastú. Odpoveď na tento problém môže byť pritom celkom jednoduchá. Spoločnosť ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. vám pomôže šetriť aj iným spôsobom. Ako? Všetko sa dozviete v nasledovnom článku.

„Neplatťe za energiu viac ako je nutné!“

Čo je to jalová energia

Jalová energia vzniká používaním spotrebičov s indukčným charakterom odberu, ktoré používate denne vo vašej firme. Spolu s činnou zložkou elektriny je potrebná na správne fungovanie zariadení. Výskyt zložky jalovej elektriny vyhodnocuje každý mesiac účinník. Problém nastane v prípade, keď odber, prípadne spätná dodávka do siete, prekročí povolenú hranicu, čo môže znamenať zvýšené poplatky každému odberateľovi elektrickej energie. 

Pomer medzi činnou a jalovou zložkou na odbernom mieste musí byť v rozmedzí 0,95 – 1. Ak je nižší ako 0,95, vo faktúre sa objaví penalizácia za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka. Pokiaľ je hodnota vyššia ako 1, budete musieť uhradiť penalizáciu za dodávku jalovej energie späť do siete. 

Kontaktný formulár

Vaša správa bude odoslaná spoločnosti ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o.

ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o.

  • Kukučínova 1
  • Lipany 08271
  • IČO: 2022725397
  • DIČ: SK2022725397

Kontaktné údaje

Kontaktné osoby

Hľadáte dodávateľov?

Zadajte dopyt

Hľadáte zákazníkov?

Registrujte sa