Tachogenerátor

Dátum zverejnenia:
Dátum zverejnenia verejnej zákazky na úradnej doske alebo dátum vyhlásenia verejnej zákazky.
29.06.2012
Dátum na získanie informácií:
Limitný termín, dokedy môže dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku získať od zadávateľa bližšie informácie k vyhotoveniu ponuky.
neurčené
Dátum uzavretia:
Lehota, dokedy musí dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku odovzdať svoju ponuku (v prípade elektronických aukcií sa jedná o dátum e-aukcie).
09.07.2012
Cena obstarávania:
Zadávateľom predpokladaná hodnota zákazky bez DPH.
neurčené
Pôsobnosť:
Kraj, v ktorom sa uskutoční predmet zákazky.
Košický kraj
Druh obstarávania:
Verejná zákazka na obstarávanie veci.
Dodávky
Predpokladaná hodnota:
Predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 10 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo nižšia ako 20 000 € ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ konania:
Ponuku môže podať ľubovoľný počet dodávateľov splňujúcich podmienky danej verejnej zákazky a podmienky dané Zákonom o verejnom obstarávaní.
Otvorené
Kategórie:
Kategórie zákazky.
Elektronika
Popis:
- dodanie tachogenerátora
- bližšie informácie poskytne na vyžiadanie zadávateľ verejného obstarávania
Lokalita:
- okres Košice
Kritériá:
- cena


Obstarávanie obsahuje prílohy.
Prílohy je možné vidieť len po prihlásení a zobrazení kontaktov.
Podpora

Potrebujete
poradiť?

Jana Králová
+421 0850 001 051
info@aaadopyt.sk
2122
veřejných zakázek v kategori
Elektronika

Kontakt na dopytujúceho môže vidieť iba zaregistrovaný a prihlásený dodávateľ, prihláste sa, prosím..
Čo Vám prinesie registrácia do systému?
Minulý mesiac sme ponúkli našim dodávateľom 1 415 zákaziek za 154 244 816 € Registrovať dodávateľa zadarmo >

Poznámky: Informácie na tejto stránke sa nesmú šíriť ďaľej bez písomného súhlasu prevádzkára AAA Dopyt.sk.

Ďalšie zákazky z kategórie: Elektronika

24.11.2016Zabezpečenie služby verejného osvetleniaostáva 6 dníKošickýElektronika
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie správy a kompletnej údržby osvetľovacej sústavy najmä opravy, údržba, pravidelné revízie, výmena poškodených častí
Lokalita:
- okres Košice - okolie
Termín:
- 120 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:24.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:12.12.2016 ostáva 6 dní
Cena obstarávania:49 329.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
12.11.2016Mestský kamerový systém - rozšírenieTrnavskýElektronika
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rozšírenie mestského kamerového systému podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Galanta
Termín:
- do 31. decembra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:10.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.11.2016
Cena obstarávania:8 334.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
08.11.2016Rekonštrukcia a modernizácia verejného rozhlasuPrešovskýElektronika
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka a montáž inteligentného rozhlasu pre rýchlu a spoľahlivú
informovanosť vybraných lokalít na území mesta
Lokalita:
- okres Stropkov
Termín:
- do 30 dní
Kritériá:
- najnižšia celková cena s DPH
Dátum zverejnenia:03.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.11.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
08.11.2016Vianočná výzdobaKošickýElektronika
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodanie vianočnej výzdoby, osvetlenie - listnatý strom 1 ks, osvetlenie mestskej veže – oblúkov – 9 ks, svetelný previs nad cestou – 3 ks
Lokalita:
- okres Rožňava
Termín:
- do 25. novembra 2016
Dátum zverejnenia:08.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:08.11.2016
Cena obstarávania:3 500.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
08.11.2016Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia obceTrenčianskyElektronika
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- skvalitnenie technickej infraštruktúry obce, vzhľadom k nedostatočnému, technicky amorálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú vrámci modernizácie askvalitnenia pôvodné svietidlá verejného osvetlenia
demontované, budú nahradené modernými úspornými LED svietidlami
Lokalita:
- okres Ilava
Termín:
- 180 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:08.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:05.12.2016
Cena obstarávania:84 830.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
04.11.2016Poskytovanie služieb verejného obstarávaniaBratislavskýElektronika
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytnutie komplexných služieb verejného obstarávania v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a Usmerneniami, ktorých vykonanie je potrebné na pokrytie potrieb, projektu financovaného z prostriedkov EÚ na základe jednotlivých objednávok verejného obstarávateľa v rozsahu neprevyšujúcom 100 osobohodín počas 24 mesiacov
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena v EUR s DPH za celý rámec
Dátum zverejnenia:04.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.11.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
04.11.2016Rozšírenie a rekonštrukcia sústavy verejného osvetleniaTrenčianskyElektronika
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rozšírenie a rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia v obci vrátane prevádzky a údržby spríslušenstvom definovaným vo výkaz výmer, výsledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce, vzhľadom knedostatočnému, technicky amorálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú vrámci rekonštrukcie askvalitnenia pôvodné svietidlá
verejného osvetlenia demontované, budú nahradené modernými úspornými LED svietidlami
Lokalita:
- okres Považská Bystrica
Termín:
- 180 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:04.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:29.11.2016
Cena obstarávania:268 028.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
31.10.2016Rozšírenie verejného osvetlenia v obciPrešovskýElektronika
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rozšírenie verejného osvetlenia v obci, v rámci rozšírenia sa v obci vymení aj 8ks parkových svietidiel pred kultúrnym domom za LED parkové svietidlá, 5ks svietidiel pred nákupným strediskom a doplní sa 18 ks svietidiel v rámci celej obce
Lokalita:
- okres Sabinov
Termín:
- do 3 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH
Dátum zverejnenia:25.10.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:02.11.2016
Cena obstarávania:27 523.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
20.10.2016Výmena a montáž určených meradielCelá SRElektronika
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- demontáž a montáž elektromerov a prijímačov HDO, demontáž a montáž elektromerov IMS
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:20.10.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.11.2016
Cena obstarávania:4 672 258.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
13.10.2016Vianočné osvetlenieBratislavskýElektronika
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie a dodávka, montáž a repasácia prvkov vianočného osvetlenia, náhrada vyhorelých svetelných zdrojov, servis počas prevádzky
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- 1 rok
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:11.10.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:17.10.2016
Cena obstarávania:9 333.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
06.10.2016Dodávka datavideoprojektoraBratislavskýElektronika
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka datavideoprojektora vrátane prídavných zariadení, dopravných nákladov na miesto dodania a ich montáže
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- do 20 dní
Kritériá:
- najnižšia cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách
Dátum zverejnenia:05.10.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:12.10.2016
Cena obstarávania:9 166.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
03.10.2016Služby mobilného operátoraŽilinskýElektronika
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie optimalizácie služieb mobilného operátora na obdobie 36
mesiacov a priebežné poskytovanie komplexných služieb mobilného operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete spoločnosti, doplnkové verejné elektronické komunikačné služby,
aktivácia ďalších SIM kariet
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:02.10.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:17.10.2016
Cena obstarávania:208 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
19.09.2016Dodávka adaptéraBratislavskýElektronika
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka adaptéra (nabíjačky) ku kalkulačke CASIO HR-8TEC 1 ks
Lokalita:
- okres Bratislava V
Kritériá:
- najnižšia cena celkom za predpokladané
Dátum zverejnenia:19.09.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:22.09.2016
Cena obstarávania:13.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
19.09.2016Modernizácia verejného osvetleniaNitrianskyElektronika
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- 3. etapa modernizácie sústavy verejného osvetlenia mesta, ktorá nadväzuje na prvé dve etapy modernizácie sústavy verejného osvetlenia, dielo ako celok v zmysle položkového rozpočtu naceneného výkazu výmer obsahuje najmä nasledovné vzájomne prepojené aktivity: modernizáciu verejného osvetlenia s najvyššou prioritou - výmena svietidiel a s tým súvisiace práce a dodávky, modernizáciu verejného osvetlenia spojenú s ďalšími úkonmi ako je projekčná príprava a povoľovací proces, výmena a doplnenie výložníkov, výmena a doplnenie stožiarov (hliníkové), obnova stožiarov, modernizácia, výmena a obnova rozvádzačov, doplnenie a rekonštrukcia vzdušného vedenia, vybudovanie osvetlenia priechodov pre chodcov vrátane súvisiacich prác a dodávok
Lokalita:
- okres Šaľa
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:19.09.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.10.2016
Cena obstarávania:1 399 712.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
13.09.2016Rozšírenie IP kamerového systémuBanskobystrickýElektronika
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- predmetom dodávky sú nasledovné technické zariadenia: IP kamera Dahua 2 Mpx, HFW2201RP-ZS 2 ks, prídavný límec Dahua PFA 135 pre uchytenie IP kamery 2 ks, switch DAHUA S3000-16XTP 1 ks, patch panel 24 port 1 ks, prepojovacie káble F/UTP 200 bm, optický kábel MM4x50/125 150 bm
Lokalita:
- okres Banská Bystrica
Termín:
- do 14. októbra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena vyjadrená v eurách s DPH za celý predmet zákazky, vrátane montáže a dodania do sídla verejného obstarávateľa
Dátum zverejnenia:13.09.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:16.09.2016
Cena obstarávania:1 770.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>