Úvodní stránka > Verejné obstarávanie > Stavebníctvo > Zvýšenie kapacity materskej školy s vyučovacím jazykom...

Zvýšenie kapacity materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským

Dátum zverejnenia: 21.06.2018
Dátum na získanie informácií: neurčené
Dátum uzavretia: 23.07.2018
Cena obstarávania: 325 860.00 €
Pôsobnosť: Trnavský kraj
Druh obstarávania: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota: Podlimitné verejné obstarávanie
Kategórie: Stavebníctvo

Právě prohlíží 11 dodavatelů


Popis:
- vnútorná elektroinštalácia vrátane osvetľovacích telies, rekonštrukcia hydroizolačnej vrstvy plochej strechy, výmena obvodových výplní otvorov pre rekonštruované miestnosti na plastové, vrátane vnútorných a vonkajších
parapetov, nové vnútorné dvere pre rekonštruovanú časť pavilónu C,
búranie starých stien, budovanie nových stien, nové dlažby a obklady, nové omietky, maľby a nátery, rekonštrukcia vykurovacieho systému, budovanie bezbariérového vstupu do pavilónu C, budovanie chodníka pre peších,
dobudovanie prvkov detského ihriska, dobudovanie prvkov záhradnej architektúry, obnova trávnatých plôch okolo ihrísk
Lokalita:
- okres Dunajská Streda
Termín:
- 6 mesiacov
Kritériá:
- cena


Obstarávanie obsahuje prílohy.
Prílohy je možné vidieť len po prihlásení a zobrazení kontaktov.
Zobrazit kontakt u této zakázky

Ďalšie zákazky z kategórie: Stavebníctvo

06.09.2018Zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovyostáva 12 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- obnova budova mestského úradu
Lokalita:
- okres Rožňava
Termín:
- 18 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:06.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:01.10.2018 ostáva 12 dní
Cena obstarávania:1 128 555.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
06.09.2018Zmena formy poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnúostáva 20 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výstavba 5 samostatne stojacích, prízemných, nepodpivničených obytných buniek s dvoma izbami v areáli zariadenia sociálnych služieb, s napojením na existujúce areálové rozvody (voda, kanalizácia, elektrická energia a plyn), realizácia stavby sa uskutoční podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov a právoplatného stavebného povolenia
Lokalita:
- okres Michalovce
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:06.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:09.10.2018 ostáva 20 dní
Cena obstarávania:953 073.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.09.2018Stavebný dozorostáva 2 dniKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečiť službu stavebný dozor, výška nákladov na realizáciu projektu stanovená projektantom, je bez finančnej rezervy 1 854 539,12 EUR s DPH a 1 899 771,78 EUR s DPH s 2,5% finančnou rezervou, predpokladaná dĺžka realizácie stavby/projektu stanovená projektantom je 8 mesiacov
Lokalita:
- okres Košice
Termín:
- 8 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky
Dátum zverejnenia:05.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.09.2018 ostáva 2 dni
Cena obstarávania:20 575.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.09.2018Priemyselná zónaostáva 12 dníPrešovskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- priemyselná zóna mesta, pradiareň II.etapa, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
Lokalita:
- okres Kežmarok
Termín:
- 2 mesiace
Kritériá:
- cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
Dátum zverejnenia:05.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:01.10.2018 ostáva 12 dní
Cena obstarávania:690 425.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.09.2018Materská školaostáva 13 dníPrešovskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zámerom investora je realizovať novostavbu materskej školy
Lokalita:
- okres Svidník
Termín:
- 6 mesiacov
Kritériá:
- cena, lehota výstavby
Dátum zverejnenia:05.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:02.10.2018 ostáva 13 dní
Cena obstarávania:189 986.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.09.2018Prekládka IS a spevnené plochyostáva 12 dníŽilinskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- uskutočnenie stavebných prác vedúcich k prekládke inžinierskych sietí
Lokalita:
- okres Ružomberok
Termín:
- 4 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:05.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:01.10.2018 ostáva 12 dní
Cena obstarávania:209 338.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.09.2018Veľká telocvičňaostáva 12 dníPrešovskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- stavebné práce pozostávajú z výmeny podlahy na hlavnej hracej ploche telocvične približne 306,22 m2, položí sa nová podlaha telocvične, ktorá je navrhnutá z dubových parkiet, nato nadväzujú stavebné úpravy, úpravy hracej plochy a športového náradia telocvične, úpravy športového náradia a stavebné úpravy, súčasné drevené obklady, čalúnené obklady, dvere a športové vybavenie sa demontujú podľa výkresovej dokumentácie, po demontáži sa pôvodná oceľová konštrukcia natrie farbou vhodnou na oceľové povrchy, zároveň sa vyspravia omietky a prevedie sa vymaľovanie stien, farba náteru biela
Lokalita:
- okres Prešov
Termín:
- 3 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:05.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:01.10.2018 ostáva 12 dní
Cena obstarávania:185 971.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.09.2018Rekonštrukcia cesty II/487ostáva 12 dníŽilinskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- predmetom zákazky sú rekonštrukcie cestných komunikácií a mostných objektov
Termín:
- 3 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:05.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:01.10.2018 ostáva 12 dní
Cena obstarávania:1 648 049.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.09.2018Vodozádržné opatrenia v intraviláne obceostáva 9 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vodozádržné opatrenia v intraviláne obce, bližšie informácie sú uvedené v
súťažných podkladoch
Lokalita:
- okres Rožňava
Termín:
- 6 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:05.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.09.2018 ostáva 9 dní
Cena obstarávania:552 893.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.09.2018Zelená infraštruktúra v obciostáva 2 dniTrnavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zlepšenia environmentálnych aspektov v obci prostredníctvom budovania
prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavedenie systémových prvkov, ktorými sa zníži znečistenie ovzdušia a hluku
Lokalita:
- okres Trnava
Termín:
- 3 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:05.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.09.2018 ostáva 2 dni
Cena obstarávania:66 083.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.09.2018Realizácia stavby „2x400 kV vedenie EStostáva 21 dníBanskobystrickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zhotovenie diela: 2x400 kV vedenie ESt
Lokalita:
- okres Rimavská Sobota
Termín:
- 26 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:05.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.10.2018 ostáva 21 dní
Cena obstarávania:19 730 000.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Nadlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
04.09.2018Stojisko kontajnérovKošickýStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- realizácia samostatného stojiska podzemných kontajnerov na komunálny odpad
Lokalita:
- okres Košice - okolie
Termín:
- do 31. decembra 2018
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:04.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.09.2018
Cena obstarávania:22 920.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
04.09.2018Dodatočná hydroizolácia suterénnych priestorovBanskobystrickýStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výkopové zemné práce a presun zemín, izolačné práce, omietkárske práce
Lokalita:
- okres Lučenec
Termín:
- do 20. novembra 2018
Kritériá:
- najnižšia celková cena v EUR s DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta
Dátum zverejnenia:04.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.09.2018
Cena obstarávania:74 921.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
04.09.2018Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠostáva 12 dníŽilinskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zateplenie fasád, rozšírenie jedálne a vytvorenie novej šatne, obnova sociálnych zariadení na 1.NP, rekonštrukcia plochej strechy, výmena okien a dvier, výmena náplne rozvádzačov elektro, výmena kotlov a vykurovacích telies
Lokalita:
- okres Čadca
Termín:
- 9 mesiacov
Kritériá:
- cena, lehota realizácie
Dátum zverejnenia:04.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:01.10.2018 ostáva 12 dní
Cena obstarávania:355 856.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
04.09.2018Interaktívne tematické parky - Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstvaostáva 9 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- spracovanie projektu pre stavebné povolenie, výstavba detského ihriska tvarom inšpirovaná renesančnou šesťuholníkovou hviezdicovitou pevnosťou, dopadového povrchu z liatej gumy, informačné médiá a mobiliár
Lokalita:
- okres Nové Zámky
Termín:
- 5 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:04.09.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.09.2018 ostáva 9 dní
Cena obstarávania:279 505.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>