Turistická rozhľadňa

Dátum zverejnenia:
Dátum zverejnenia verejnej zákazky na úradnej doske alebo dátum vyhlásenia verejnej zákazky.
21.05.2018
Dátum na získanie informácií:
Limitný termín, dokedy môže dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku získať od zadávateľa bližšie informácie k vyhotoveniu ponuky.
neurčené
Dátum uzavretia:
Lehota, dokedy musí dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku odovzdať svoju ponuku (v prípade elektronických aukcií sa jedná o dátum e-aukcie).
30.05.2018
Cena obstarávania:
Zadávateľom predpokladaná hodnota zákazky bez DPH.
69 892.00 €
Pôsobnosť:
Kraj, v ktorom sa uskutoční predmet zákazky.
Banskobystrický kraj
Druh obstarávania:
Verejná zákazky na realizovanie stavebných prác alebo zhotovenie stavby.
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:
predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako: - 20 000 eur pri tovare (okrem potravín) a službe, - 30 000 eur pri stavebných prácach a - 40 000 eur, ak ide o tovar, ktorým sú potraviny
Zákazka podľa § 117
Typ konania:
Ponuku môže podať ľubovoľný počet dodávateľov splňujúcich podmienky danej verejnej zákazky a podmienky dané Zákonom o verejnom obstarávaní.
Otvorené
Kategórie:
Kategórie zákazky.
Stavebníctvo
Popis:
- výstavba turistickej rozhľadne z drevenej konštrukcie výšky 22,55 m
Lokalita:
- okres Rimavská Sobota
Termín:
- do 3 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH


Obstarávanie obsahuje prílohy.
Prílohy je možné vidieť len po prihlásení a zobrazení kontaktov.
Podpora

Potrebujete
poradiť?

Zuzana Švorcová
+421 0850 001 051
info@aaadopyt.sk
29272
veřejných zakázek v kategori
Stavebníctvo

Kontakt na dopytujúceho môže vidieť iba zaregistrovaný a prihlásený dodávateľ, prihláste sa, prosím..
Čo Vám prinesie registrácia do systému?
Minulý mesiac sme ponúkli našim dodávateľom 1 026 zákaziek za 32 309 853 € Registrovať dodávateľa zadarmo >

Poznámky: Informácie na tejto stránke sa nesmú šíriť ďaľej bez písomného súhlasu prevádzkára AAA Dopyt.sk.

Ďalšie zákazky z kategórie: Stavebníctvo

Dátum
Názov zakázky
Kraj
Odbor
dnes 16:43Revitalizácia vnútroblokuostáva 9 dníTrenčianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- cieľ projektu je vytvorenie voľne prístupného verejného priestranstva v zastavanom území za účelom poskytnutia možností aktívneho trávenia voľného času všetkým vekovým kategóriám s dôrazom na environmentálne riešenie situácie a zlepšenie životného prostredia v meste
Lokalita:
- okres Prievidza
Termín:
- 8 mesiacov
Kritéria:
- najnižšia cena v € s DPH
Dátum zverejnenia:25.06.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:04.07.2018 ostáva 9 dní
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
dnes 16:41Rekonštrukcia materskej školyostáva 14 dníBratislavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rekonštrukcia vstupných schodov do materskej školy v počte 7 ks
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- do 31. augusta 2018
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:25.06.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:09.07.2018 ostáva 14 dní
Cena obstarávania:12 000.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
dnes 16:38Zberný dvorostáva 24 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rekonštrukcia a prípadné stavebné úpravy spevnených plôch, oplotenia a vybudovanie novej garáže pre techniku, prístrešku pre kontajnery, novej vrátnice a mostovej váhy, so zriadením nového osvetlenia, čím sa vytvorí priestor na triedený zber komunálneho odpadu v meste
Lokalita:
- okres Trebišov
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:25.06.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.07.2018 ostáva 24 dní
Cena obstarávania:398 077.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
dnes 16:32Parkoviskoostáva 23 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- stavebné práce na výstavbe parkoviska
Lokalita:
- okres Levice
Termín:
- 3 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:25.06.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.07.2018 ostáva 23 dní
Cena obstarávania:462 342.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
dnes 16:32Parkovisko a spevnené plochyostáva 23 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- stavebné práce na výstavbe parkoviska a spevnených plôch
Lokalita:
- okres Levice
Termín:
- 3 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:25.06.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.07.2018 ostáva 23 dní
Cena obstarávania:610 234.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
dnes 16:31Stavebné úpravy vybraných chodníkovostáva 23 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- obnova krytov zahŕňa odstránenie porušeného krytu z liateho asfaltu a odfrézovanie, resp. vybúranie podkladového betónu v stanovenej hrúbke pre
pokládku novej konštrukcie chodníkov, pri chodníkoch s riešenou novou konštrukciou zo zámkovej dlažby bude odstránený pôvodný chodník v celej potrebnej hrúbke novej konštrukcie
Lokalita:
- okres Levice
Termín:
- 3 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:25.06.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.07.2018 ostáva 23 dní
Cena obstarávania:331 093.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
dnes 16:30Zateplenie strechy II. a III. sekcie objektu verejného obstarávateľaostáva 22 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- stavebné práce budú pozostávať zo zateplenia strešného plášťa v plnom rozsahu vrátane novej hydroizolácie, vysprávok jestvujúcich odvetrávacích prvkov ZTI resp. VZT (odvetrávacie komínčeky), nadstavení jestvujúcich strešných vpustí do novej úrovne strešného plášťa po zateplení, opravy ležatých rozvodov bleskozvodu na strešnom plášti, výmeny výplní otvorov dotknutých zateplením strešného plášťa (výstupné dvere na strechu), výmeny súvisiacich klampiarskych konštrukcií, výmeny zámočníckych výrobkov súvisiacich s riešením zateplenia (prevádzkový rebrík), inštalácie bezpečnostného kotvenia pre údržbu
Lokalita:
- okres Košice I
Termín:
- 6 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:25.06.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:17.07.2018 ostáva 22 dní
Cena obstarávania:173 307.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
dnes 16:29Dodatočné kotvenie pilierov hateostáva 29 dníŽilinskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodatočné kotvenie pilierov hate v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktoré bolo vypracované v 8/2014 v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, doplnené
bolo v 4/2018
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- 5 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:25.06.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:24.07.2018 ostáva 29 dní
Cena obstarávania:545 392.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.06.2018Prestavba materskej školyostáva 3 dniBanskobystrickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- uskutočnenie stavebných prác - prestavba materskej školy
Lokalita:
- okres Brezno
Kritériá:
- najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
Dátum zverejnenia:23.06.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.06.2018 ostáva 3 dni
Cena obstarávania:149 903.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.06.2018Uzamknutie kontajneroviskaostáva 3 dniKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka a montáž kovovej konštrukcie na uzavretie existujúcich
oceľových klietok s uzamykaním na kontajneroviskách
Lokalita:
- okres Košice IV
Kritériá:
- najnižšia cena za realizáciu
Dátum zverejnenia:23.06.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.06.2018 ostáva 3 dni
Cena obstarávania:7 500.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.06.2018vybudovanie odvodňovacieho kanaluostáva 2 dniNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- odvedenie dažďovej vody napojením rúr na dažďové zvody a odviesť do šachty
Lokalita:
- okres Nové Zámky
Termín:
- od júla 2018 do augusta 2018
Kritériá:
- najnižšia cena vrátane DPH
Dátum zverejnenia:23.06.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:27.06.2018 ostáva 2 dni
Cena obstarávania:1 000.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.06.2018Dodávka a montáž elektrickej požiarnej signalizácieostáva 4 dniPrešovskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka a montáž elektrickej požiarnej signalizácie v priestoroch archívu verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Prešov
Termín:
- do 31. júla 2018
Kritériá:
- Najnižšia cena v € bez DPH
Dátum zverejnenia:22.06.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:29.06.2018 ostáva 4 dni
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 117
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.06.2018Rekonštrukcia budovy - bývalý kláštorostáva 25 dníTrnavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rekonštrukcia budovy - bývalý kláštor
Lokalita:
- okres Dunajská Streda
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena, lehota realizácie
Dátum zverejnenia:22.06.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:20.07.2018 ostáva 25 dní
Cena obstarávania:823 507.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.06.2018Rekonštrukcia tepelného hospodárstvaostáva 22 dníBratislavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rekonštrukcia tepelného hospodárstva, ktorá je vymedzená projektovou dokumentáciou
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:22.06.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:17.07.2018 ostáva 22 dní
Cena obstarávania:1 065 450.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.06.2018Dažďová kanalizácia - výstavbaostáva 21 dníPrešovskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výstavba I. etapy stavebného objektu SO 07 dažďová kanalizácia v rámci stavby inžinierske siete a technická vybavenosť IBV
Lokalita:
- okres Sabinov
Termín:
- 2 mesiace
Kritériá:
- cena, lehota výstavby
Dátum zverejnenia:22.06.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:16.07.2018 ostáva 21 dní
Cena obstarávania:196 049.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>

Aktuálne dopyty z kategórie: Stavebníctvo

dnes 16:16Dopyt: na geodetické služby, ŽilinaŽilinskýStavebníctvo
Aktuálna zákazka

Čo je to dopyt?

AAADopyt.sk je najväčší vyhľadávač dodávateľov a firiem.
Zadajte požiadavku na čokoľvek. AAADopyt.sk Vašu požiadavku pošle vybraným firmám, ktoré Vám pošlú ich najlepšie cenové ponuky. Stačí si iba vybrať tú najvýhodnejšiu.

Chcem zadať podobnú zákazku >
Dopyt na geodetické služby:

Popis dopytu: geodetické vyticenie hraníc pozemku pre stavebné povolenie RD
Doplňujúce informácie k zákazke: parcela 712/85
Množstvo/rozmer: 1 ks, 806m/2
Presný dátum na predkladanie cenových ponúk: ihned
Predpokladaný dátum realizácie: do 14 dní od zadania
Lokalita kde chcete projekt realizovať: Žilina, Budatín
Uveďte sumu aký máte rozpočet na požadovaný projekt: nemám predatavu

Platnosť dopytu: 1 mesiac.

Profil dopytujúceho: súkromná osoba zo Žiliny.

Ďakujem za ponuky.

Zobraziť celú zákazku >
dnes 16:01Dopyt: na hrubú stavbu domu, BabínŽilinskýStavebníctvo
Aktuálna zákazka

Čo je to dopyt?

AAADopyt.sk je najväčší vyhľadávač dodávateľov a firiem.
Zadajte požiadavku na čokoľvek. AAADopyt.sk Vašu požiadavku pošle vybraným firmám, ktoré Vám pošlú ich najlepšie cenové ponuky. Stačí si iba vybrať tú najvýhodnejšiu.

Chcem zadať podobnú zákazku >
Dopyt na hrubú stavbu rodinného domu:

Popis zákazky: hrubá stavba
Rozmer: 9x17,5
Presný dátum na predkladanie cenových ponúk: júl-august 2018
Predpokladaný dátum realizácie: august-september 2018
Lokalita kde chcete projekt realizovať: Babín
Uveďte sumu aký máte rozpočet na požadovaný projekt: dohodou

Platnosť dopytu: 1 mesiac.

Profil dopytujúceho: súkromná osoba z Námestova.

Ďakujem za ponuky.

Zobraziť celú zákazku >
dnes 15:58Dopyt: hľadáme výrobcu vstavaných skríň, MalackyBratislavskýStavebníctvo
Aktuálna zákazka

Čo je to dopyt?

AAADopyt.sk je najväčší vyhľadávač dodávateľov a firiem.
Zadajte požiadavku na čokoľvek. AAADopyt.sk Vašu požiadavku pošle vybraným firmám, ktoré Vám pošlú ich najlepšie cenové ponuky. Stačí si iba vybrať tú najvýhodnejšiu.

Chcem zadať podobnú zákazku >
Dopyt na výrobcu vstavaných skríň:

Popis zákazky: hľadáme výrobcu vstavaných skríň
Doplňujúce informácie k zákazke: požadujeme výrobcu, ktorý by skrine zameral, vyrobil aj namontoval / takže kompletná služba od jednej výroby /
Množstvo/rozmer: podľa dopytu od zákazníkov
Presný dátum na predkladanie cenových ponúk: do 09.07.2018
Predpokladaný dátum realizácie: od zamerania do jedného mesiaca max
Lokalita kde chcete projekt realizovať: Malacky a okolie
Uveďte sumu aký máte rozpočet na požadovaný projekt: upresníme

Platnosť dopytu: 2 týždne.

Profil dopytujúceho: firma z Malaciek.

Ďakujem za ponuky.

Zobraziť celú zákazku >
dnes 15:50Dopyt: potreboval by som vykachličkovať kúpeľňu a 2x záchod, BratislavaBratislavskýStavebníctvo
Aktuálna zákazka

Čo je to dopyt?

AAADopyt.sk je najväčší vyhľadávač dodávateľov a firiem.
Zadajte požiadavku na čokoľvek. AAADopyt.sk Vašu požiadavku pošle vybraným firmám, ktoré Vám pošlú ich najlepšie cenové ponuky. Stačí si iba vybrať tú najvýhodnejšiu.

Chcem zadať podobnú zákazku >
Dopyt na pokládku keramickej podlahy a obkladov:

Popis zákazky: potreboval by som vykachličkovať kúpeľňu a 2x záchod. Jedná sa ale o veľkoformátové kachličky, preto potrebujem niekoho so skúsenosťou s takými formátmi a rezaním otvorov (voda, elektrika atď.). Jedná sa o obklady veľkosti 120x120 cm a 75x150 cm.

Množstvo/rozmer: kúpelňa približne 2.20 x 2.60 cm
Presný dátum na predkladanie cenových ponúk: čo najskôr jún 2018
Lokalita: Bratislava
Uveďte sumu: dohodou

Platnosť dopytu: súrne.

Profil dopytujúceho: súkromná osoba z Bratislavy ll.

Ďakujem za ponuky.

Zobraziť celú zákazku >
dnes 14:48Dopyt: vybudovanie prístupovej cesty, MichalovceKošickýStavebníctvo
Aktuálna zákazka

Čo je to dopyt?

AAADopyt.sk je najväčší vyhľadávač dodávateľov a firiem.
Zadajte požiadavku na čokoľvek. AAADopyt.sk Vašu požiadavku pošle vybraným firmám, ktoré Vám pošlú ich najlepšie cenové ponuky. Stačí si iba vybrať tú najvýhodnejšiu.

Chcem zadať podobnú zákazku >
Dopyt na vybudovanie prístupovej cesty na pozemok:

Popis zákazky: potrebujem vybudovanie prístupovej cesty - rozdeľujem pozemok na 5 častí a po jednej strane pozemku potrebujem spraviť prístupovú cestu a inžinierske siete - elektrina, voda, kanál, možno plyn. Cesta buď asfaltová alebo alternatívy k tomu
Doplňujúce informácie k zákazke:
Množstvo/rozmer: 150 m
Presný dátum na predkladanie cenových ponúk: do 01.07.2018
Predpokladaný dátum realizácie: ASAP
Lokalita kde chcete projekt realizovať: Michalovce
Uveďte sumu aký máte rozpočet na požadovaný projekt: ponúknite

Platnosť dopytu: 1 týždeň.

Profil dopytujúceho: súkromná osoba z Michaloviec.

Ďakujem za ponuky.

Zobraziť celú zákazku >