NAPÍŠTE ČO POTREBUJETE - HĽADÁM

Vaše kontaktné údajePriložiť prílohu k dopytu (0/5)

REGISTROVAŤ FIRMU - PONUKA

Vaše kontaktné údaje

Odoslaním formulára kontaktné údaje zaevidujeme a obratom sa ozveme ohľadom prístupu k dopytom.

Úvodní stránka > Verejné obstarávanie > Stavebníctvo > Technické úpravy parkových a spevnených plôch

Technické úpravy parkových a spevnených plôch

Dátum zverejnenia:
Dátum zverejnenia verejnej zákazky na úradnej doske alebo dátum vyhlásenia verejnej zákazky.
31.07.2012
Dátum na získanie informácií:
Limitný termín, dokedy môže dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku získať od zadávateľa bližšie informácie k vyhotoveniu ponuky.
14.08.2012
Dátum uzavretia:
Lehota, dokedy musí dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku odovzdať svoju ponuku (v prípade elektronických aukcií sa jedná o dátum e-aukcie).
20.08.2012
Cena obstarávania:
Zadávateľom predpokladaná hodnota zákazky bez DPH.
61 000.00 €
Pôsobnosť:
Kraj, v ktorom sa uskutoční predmet zákazky.
Prešovský kraj
Druh obstarávania:
Verejná zákazky na realizovanie stavebných prác alebo zhotovenie stavby.
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:
Predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 40 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo nižšia ako 200 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 10 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo rovnaká alebo vyššia ako 20 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
Podprahové verejné obstarávanie
Typ konania:
Ponuku môže podať ľubovoľný počet dodávateľov splňujúcich podmienky danej verejnej zákazky a podmienky dané Zákonom o verejnom obstarávaní.
Otvorené
Kategórie:
Kategórie zákazky.
Stavebníctvo
Popis:
- technické úpravy nad existujúcou spevnenou a parkovou plochou, za účelom rozšírenia parkovacích plôch pre osobné automobily
- bližšie informácie poskytne na vyžiadanie zadávateľ verejného obstarávania
Lokalita:
- okres Bardejov
Termín:
- od uzatvorenia zmluvy do 2 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena

Obstarávanie obsahuje prílohy.
Prílohy je možné vidieť len po prihlásení a zobrazení kontaktov.
Podpora

Potřebujete
poradit?

Petra Matoušková
+420 225 067 979
info@aaapoptavka.cz
23335
veřejných zakázek v kategori
Stavebníctvo

Kontakt na dopytujúceho môže vidieť iba zaregistrovaný a prihlásený dodávateľ, prihláste sa, prosím..
Čo Vám prinesie registrácia do systému?
Minulý mesiac sme ponúkli našim dodávateľom 2 553 zákaziek za 8 021 855 € Registrovať dodávateľa zadarmo >

Poznámky: Informácie na tejto stránke sa nesmú šíriť ďaľej bez písomného súhlasu prevádzkára AAA Dopyt.sk.

Ďalšie zákazky z kategórie: Stavebníctvo

včera 15:03Oprava garáže odvodnením terénuostáva 6 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- oprava garáže – odstránenie statických porúch realizáciou drenáží a odvedenia dažďovej vody z okolitého terénu a strechy a následnou opravou narušeného rohu garáže
Lokalita:
- okres Levice
Termín:
- do 30. júna 2016
Kritériá:
- najnižšia cena za celý predmet zákazky
Dátum zverejnenia:29.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:06.05.2016 ostáva 6 dní
Cena obstarávania:7 500.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
včera 15:02Dodávka stavebných prác na pokládku obrusných vrstiev na peších komunikáciáchostáva 6 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- odstránenie poškodených častí, opravu konštrukčných vrstiev (asfaltu, štrkodrvy, štrkopiesku), úpravu a doplnenie obrubníkov, úpravu povrchu, vyspádovanie, výškovú úpravu uličného vstupu alebo vpuste odvoz stavebného odpadu a vyčistenie, pokládka asfaltovou zmesou AC 8 0, II tr, 50/70 v hrúbke 50 mm, popis zákazky kde sa majú uskutočniť obnovy povrchov chodníkov
Lokalita:
- okres Rožňava
Termín:
- od mája 2016 do júna 2016
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania
Dátum zverejnenia:28.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:06.05.2016 ostáva 6 dní
Cena obstarávania:69 400.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
včera 15:02Zvyšovanie energetickej efektívnostiostáva 19 dníBanskobystrickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zateplenie obvodových stien v celom rozsahu, nová tepelná izolácia a hydroizolácia plochých striech v celom rozsahu, výmena okien a vstupných dverí, vonkajšie tienenie exteriérovými žalúziami, zmeny fasád v malom rozsahu nahradenie niektorých existujúcich balkónových dverí oknom a zamurovanie parapetu, vybudovanie bezbariérových vstupov so šikmými rampami so zábradlím, nové rozvody ústredného kúrenia, nové vykurovacie telesá a hydraulické vyregulovanie systému s regulovaním a
meraním jednotlivých pavilónov, nové ležaté rozvody studenej a teplej vody napojené na existujúce stupačky, inštalácia solárneho systému na ohrev teplej vody, 3 kolektory samostatne, výmena vodovodných batérií za pákové šetriace, v miestnostiach pre hygienu detí, zriadenie riadeného vetrania so spätným získavaním tepla v každej triede a spálni materskej školy, nové rozvody pre osvetlenie a zásuvkové rozvody so samostatným meraním pre osvetlenie a zásuvkový rozvod pre celý objekt, bude vytvorená zonácia osvetlenia, nové bleskozvody, monitorovanie a riadenie spotreby elektrickej energie nadradeným systémom s výstupom M-bus
Lokalita:
- okres Banská Bystrica
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- kvalita, cena
Dátum zverejnenia:29.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.05.2016 ostáva 19 dní
Cena obstarávania:722 480.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
včera 15:00Dostavba areálu letného kúpaliskaostáva 74 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky
vyhlasovateľa, obsiahnuté v súťažných podmienkach, ide o architektonicko-výtvarné riešenie, ktoré vyplynulo zo stanovenia nasledujúcich základných požiadaviek na riešenie zadania
Lokalita:
- okres Nitra
Kritériá:
- kontext umiestnenia stavieb do širších vzťahovmax. 40 bodov,
architektonické riešenie (zahŕňa v sebe aj funkčné a prevádzkové riešenie a technickú a ekonomickú realizovateľnosť návrhu) max. 60 bodov
Dátum zverejnenia:29.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:13.07.2016 ostáva 74 dní
Cena obstarávania:272 477.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
včera 15:00Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhovostáva 48 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- návrh výstavby a prestavby už založenej športovo rekreačnej zóny v meste a jej dobudovanie v zmysle územného plánu v znení neskorších zmien a doplnkov, zámerom predmetom vyhlasovateľa je výstavba a prestavba dnes už len čiastočne využívaného športového areálu s viacerými športovými zariadeniami a bývalým letným kúpaliskom
na celoročný mestský športovo-rekreačný areál
Lokalita:
- okres Šaľa
Kritériá:
- inovatívnosť a kreativita navrhovaného riešenia, kvalita urbanistického riešenia, návrh funkčného využitia areálu, navrhované architektonické riešenia, kvalita dopravného riešenia, etapizácia a realizovateľnosť návrhu
Dátum zverejnenia:29.04.2016
Dátum na získanie informácií:10.06.2016
Dátum uzavretia:17.06.2016 ostáva 48 dní
Cena obstarávania:38 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.04.2016Výstavba chodníkovostáva 4 dniBratislavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci
Lokalita:
- okres Senec
Termín:
- od júna 2016 do augusta 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:28.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:04.05.2016 ostáva 4 dni
Cena obstarávania:30 279.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.04.2016Rekonštrukcia technických priestorov telocvičneostáva 2 dniBratislavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- rekonštrukcia technických priestorov telocvične na gymnastickú telocvičňu
Lokalita:
- okres Senec
Termín:
- od júna 2016 do septembra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:26.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:02.05.2016 ostáva 2 dni
Cena obstarávania:50 002.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.04.2016Oprava strechy kotolne a plynomerne, objekt sklady a dielneostáva 12 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- špecifické, pre daný prípad jedinečné požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré súvisia s dodávkou opravy hydroizolácie a poškodených častí vrstiev plochej strechy a s tým súvisiacich stavených prác, ktoré svojím technickým riešením zabezpečia elimináciu porúch (zatekanie) v predmetnej časti objektu
Lokalita:
- okres Košice I
Termín:
- do 30. júla 2016
Kritériá:
- najnižšia celková cena
Dátum zverejnenia:26.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:12.05.2016 ostáva 12 dní
Cena obstarávania:5 400.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.04.2016Zvýšenie energetickej účinnosti budovyostáva 13 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- oprava, vyspravenie pôvodnej vonkajšej omietky, demontáž klampiarskych prvkov, zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom hr.200 mm, zateplenie sokla zatepľovacím systémom hr. 150 mm, zateplenie stropu, nová vonkajšia omietka silikátová ryhovaná, sokel mozaiková, výmena klampiarskych konštrukcii vrátane výmeny vonkajších parapetov, výmena výplní otvorov, maľba vnútorného ostenia
Lokalita:
- okres Levice
Termín:
- 2 mesiace
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:26.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:13.05.2016 ostáva 13 dní
Cena obstarávania:60 603.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.04.2016Oprava podlahy v telocvični s využitím existujúcej podlahyostáva 6 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- oprava drevenej športovej podlahy v telocvični orientovanej na basketbal s využitím existujúcej podlahy ako pružného podkladu v zmysle normy STN EN 14904, s predložením C€ atestu v zmysle tejto normy a v zmysle opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu
Lokalita:
- okres Levice
Termín:
- od 1. júla 2016 do 30. júla 2016
Kritériá:
- najnižšia cena za celý predmet zákazky
Dátum zverejnenia:28.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:06.05.2016 ostáva 6 dní
Cena obstarávania:20 000.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
27.04.2016Oprava plochej strechy rodinného domuostáva 6 dníTrenčianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- strešné izolačné práce – celoplošná oprava hydroizolácie plochej strechy asfaltovými modifikovanými pásmi o celkovej rozlohe 262 m2, podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výkaz výmer, minimálna poţadovaná záruka na vykonanú prácu je 10 rokov
Lokalita:
- okres Trenčín
Termín:
- od mája 2016 do júna 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:26.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:06.05.2016 ostáva 6 dní
Cena obstarávania:3 000.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
27.04.2016Projektová dokumentácia pre stavebné povolenieŽilinskýStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- projekt bude riešiť sprevádzkovanie jestvujúcich priestorov kuchyne škôlky, dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre spracovanie projektu a realizáciu stavby, vrátane prislúchajúceho zázemia ku kuchyni, súvisiacich technológií a profesií (kuchyňa, kúrenie, voda, kanalizácia, elektroinštalácia, vzduchotechnika a pod.), kompletný výkaz výmer a rozpočet v členení na jednotlivé prislúchajúce profesie,
v cene za spracovanie projektu bude aj zameranie skutkového stavu celého objektu MŠ a jeho digitalizácia, zabezpečenie všetkých súvisiacich podkladov, dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG, DGN, vrátane rozpočtu a výkazu výmer, súčasťou predmetu plnenia budú aj kladné stanoviská k PD od RÚVZ, prípadne aj OR HaZZ a v prípade potreby dopravného značenia vyjadrenie dopravného inšpektorátu
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- 30 dní
Kritériá:
- najnižšia konečná zmluvná cena s DPH
Dátum zverejnenia:26.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:29.04.2016
Cena obstarávania:2 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
26.04.2016Vypracovanie projektovej dokumentácieBratislavskýStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- júl 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:21.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:29.04.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
26.04.2016Spracovanie projektovej dokumentácieBanskobystrickýStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti
Lokalita:
- okres Detva
Termín:
- 2 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:18.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:27.04.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
26.04.2016Vypracovanie projektovej dokumentácieostáva 4 dniPrešovskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane rozpočtu s výkazom výmer, 6 x paré, vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia ostáva v rukách obce
Lokalita:
- okres Prešov
Termín:
- jún 2016
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH za predmet zákazky
Dátum zverejnenia:26.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:04.05.2016 ostáva 4 dni
Cena obstarávania:17 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>