NAPÍŠTE ČO POTREBUJETE - HĽADÁM

Vaše kontaktné údajePriložiť prílohu k dopytu (0/5)

REGISTROVAŤ FIRMU - PONUKA

Vaše kontaktné údaje

Odoslaním formulára kontaktné údaje zaevidujeme a obratom sa ozveme ohľadom prístupu k dopytom.

Úvodní stránka > Verejné obstarávanie > Služby > Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených...

Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických tlakových zariadení

Dátum zverejnenia:
Dátum zverejnenia verejnej zákazky na úradnej doske alebo dátum vyhlásenia verejnej zákazky.
02.07.2012
Dátum na získanie informácií:
Limitný termín, dokedy môže dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku získať od zadávateľa bližšie informácie k vyhotoveniu ponuky.
neurčené
Dátum uzavretia:
Lehota, dokedy musí dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku odovzdať svoju ponuku (v prípade elektronických aukcií sa jedná o dátum e-aukcie).
17.07.2012
Cena obstarávania:
Zadávateľom predpokladaná hodnota zákazky bez DPH.
neurčené
Pôsobnosť:
Kraj, v ktorom sa uskutoční predmet zákazky.
Košický kraj
Druh obstarávania:
Verejná zákazka na poskytnutie služieb.
Služby
Predpokladaná hodnota:
Predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 10 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo nižšia ako 20 000 € ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ konania:
Ponuku môže podať ľubovoľný počet dodávateľov splňujúcich podmienky danej verejnej zákazky a podmienky dané Zákonom o verejnom obstarávaní.
Otvorené
Kategórie:
Kategórie zákazky.
Služby
Popis:
- vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických tlakových zariadení
- bližšie informácie poskytne na vyžiadanie zadávateľ verejného obstarávania
Termín:
- rok 2012
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH

Máte záujem o zákazku?

Pre ziskanie kontaktu k tejto zákazke nám na seba zanechajte kontakt a my sa Vám ozveme spať.Obstarávanie obsahuje prílohy.
Prílohy je možné vidieť len po prihlásení a zobrazení kontaktov.
Podpora

Potrebujete
poradiť?

Jana Králová
+421 0850 001 051
info@aaadopyt.sk
6668
veřejných zakázek v kategori
Služby

Kontakt na dopytujúceho môže vidieť iba zaregistrovaný a prihlásený dodávateľ, prihláste sa, prosím..
Čo Vám prinesie registrácia do systému?
Minulý mesiac sme ponúkli našim dodávateľom 2 461 zákaziek za 6 837 925 € Registrovať dodávateľa zadarmo >

Poznámky: Informácie na tejto stránke sa nesmú šíriť ďaľej bez písomného súhlasu prevádzkára AAA Dopyt.sk.

Ďalšie zákazky z kategórie: Služby

27.05.2016Športová halaostáva 100 dníBratislavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- predmetom súťaže návrhov je architektonické a hmotovo priestorové riešenie viac účelovej športovej haly so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom statickej dopravy k navrhovanej stavbe
Lokalita:
- okres Bratislava III
Kritériá:
- kvalita urbanisticko - architektonického návrhu usporiadania kvalita formovania hmôt a exteriérových priestorov, originalita, a aktuálnosť výrazových prostriedkov architektúry haly, kvalita riešenia prevádzky športovej haly, reálnosť, realizovateľnosť a ekonomická efektívnosť navrhovaného riešenia a splnenie požiadaviek lokalitného programu,
uplatnenie ekologického prístupu a energetická úspornosť riešenia
Dátum zverejnenia:27.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:06.09.2016 ostáva 100 dní
Cena obstarávania:6 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
27.05.2016Zverejnenie šiestich oznámení o strategických dokumentochostáva 2 dniBratislavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- oznámenia o strategickom dokumentu, oznámenia o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, oznámenia o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu, informácie o termíne a mieste verejného prerokovania strategického dokumentu, pre tento dokument je potrebné zabezpečiť celkovo 3 inzercie
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- rok 2016
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:26.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:31.05.2016 ostáva 2 dni
Cena obstarávania:3 339.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.05.2016Nenávratný finančný príspevok - poradenská činnosťostáva 1 deňTrenčianskySlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- komplexná poradenská činnosť pri príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Lokalita:
- okres Nové Mesto nad Váhom
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:22.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:30.05.2016 ostáva 1 deň
Cena obstarávania:20 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.05.2016Poradenská činnosťostáva 1 deňTrenčianskySlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní pri príprave a realizácií obstarávania zákaziek
Lokalita:
- okres Nové Mesto nad Váhom
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:22.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:30.05.2016 ostáva 1 deň
Cena obstarávania:20 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.05.2016Zníženie energetickej náročnosti budovy - služby externého manažmentuostáva 2 dniPrešovskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie služieb externého manažmentu t.j. riadenie projektu, koordinácia celkovej realizácie projektu, poskytovanie potrebnej súčinnosti, kontrola realizácie jednotlivých aktivít, vypracovanie zmenových konaní
Lokalita:
- okres Stropkov
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena celkom
Dátum zverejnenia:23.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:31.05.2016 ostáva 2 dni
Cena obstarávania:10 944.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.05.2016Servis horákovTrenčianskySlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- servisná odborná prehliadka 4 ks kotlov v mesiacoch jún a december 2016, účelom odbornej prehliadky je overenie stavu zariadení z hľadiska bezpečnosti v zmysle vyhlášky MPSVR SR 508/2009 Z. z., zmeranie a nastavenie spaľovania 4 ks horákov APH 16 PZ v mesiacoch júl a december, kontrola, nastavenie a zabezpečenie funkčnosti plynových horákov v kotolni
Lokalita:
- okres Trenčín
Termín:
- jún 2016 a december 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:20.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:27.05.2016
Cena obstarávania:990.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.05.2016Oprava epsostáva 1 deňBratislavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- oprava eps s dodávkou materiálu, prepravnými a cestovnými nákladmi na miesto výkonu, modulárna analógová adresovateľná ústredňa 1536 adries, display vč. ovládacieho panelu, systémová doska, doska zdroja, 6 slotov, zdroj 1 ks, slučková doska, 12 konvenčných slučiek, 25 hlásičov na slučke 6 ks, bezúdržbový olovený akumulátor 12 V, kapacita 12 Ah 2 ks, deinštalácia a inštalácia ústrední, oprava liniek vrátane materiálu,
výmena hlásičov s likvidáciou deinštalovaných
Lokalita:
- okres Bratislava V
Kritériá:
- najnižšia cena vrátane DPH
Dátum zverejnenia:23.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:30.05.2016 ostáva 1 deň
Cena obstarávania:3 648.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.05.2016Poradenské službyPrešovskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie externého manažmentu pre rekonštrukciu, prístavbu a nadstavbu materskej školy
Lokalita:
- okres Kežmarok
Termín:
- od septembra 2016 do augusta 2017
Kritériá:
- najnižšia cena celkom
Dátum zverejnenia:18.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:24.05.2016
Cena obstarávania:12 407.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
20.05.2016Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na staveniskuBanskobystrickýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výkon koordinátora bezpečnosti podľa § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.), ktorý bude realizovaný na stavbe rekonštrukcia tepelného hospodárstva
Lokalita:
- okres Banská Bystrica
Kritériá:
- cena s DPH
Dátum zverejnenia:18.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:23.05.2016
Cena obstarávania:642.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
20.05.2016Čistenie komínovostáva 1 deňBratislavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- periodické kontroly komínov a vyčistenie dymovodov v plynových kotolniach podľa vyhl. 401/2007 Z.z. 2 x ročne
Lokalita:
- okres Bratislava V
Kritériá:
- najnižšia cena vrátane DPH
Dátum zverejnenia:19.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:30.05.2016 ostáva 1 deň
Cena obstarávania:250.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
19.05.2016Poradenské službyKošickýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- konzultačná a poradenská činnosť vrátane komunikácie so sprostredkovateľským orgánom, ktorým je Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „SO“) vo fáze od podpisu zmluvy o NFP až po úplné finančné ukončenie realizácie projektu, vypracovanie zmenových konaní, vypracovanie žiadostí o platbu (ďalej len „ŽoP“) vrátane príloh, vypracovanie monitorovacích správ (ďalej len „MS“) vrátane príloh
Lokalita:
- okres Košice - okolie
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena celkom, v prípade rovnosti cien uchádzačov bude úspešná ponuka uchádzača, ktorý predložil ponuku v kratšom časovom termíne
Dátum zverejnenia:17.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:26.05.2016
Cena obstarávania:12 777.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
19.05.2016Vývoj a prispôsobenie plniaceho kapslovacieho zariadenia do prototypovej linkyostáva 5 dníTrnavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vypracovanie konceptu a prispôsobenie už existujúceho kapslovacieho zariadenia značky MG2 model MG Compact, cieľom je vyvinutie dávkovacej jednotky do kapslovacieho zariadenia, ďalej maximalizácia dávkovania do kapsúl veľkosti 0, predmetom zákazky je aj viaczložkové dávkovanie, konkrétne prispôsobenie stroja na dávkovanie kapsúl
Lokalita:
- okres Trnava
Termín:
- 2 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:19.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:03.06.2016 ostáva 5 dní
Cena obstarávania:80 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
18.05.2016Znižovanie energetickej náročnosti MŠBanskobystrickýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť vykonanie inžinierskej činnosti počas realizácie a po dokončení stavby znižovania energetickej náročnosti materskej školy
Lokalita:
- okres Banská Bystrica
Kritériá:
- najnižšia zmluvná cena za zrealizovanie predmetu zákazky v EUR s
Dátum zverejnenia:12.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:24.05.2016
Cena obstarávania:15 187.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
18.05.2016Dodávka materiálu a realizácia podružného merania vody v 16 bytochostáva 2 dniPrešovskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka materiálu pre podružné meranie vody, realizácia podružného merania vody v 16 bytoch
Lokalita:
- okres Sabinov
Termín:
- do 30. júna 2016
Kritériá:
- najnižšia cena podľa rozsahu dodávky
Dátum zverejnenia:18.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:31.05.2016 ostáva 2 dni
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
18.05.2016Strážna služba priemyselného parkuBanskobystrickýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- strážna služba priemyselného parku bližšie údaje v prílohe
Lokalita:
- okres Revúca
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:16.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:20.05.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>