Úvodní stránka > Verejné obstarávanie > Služby > Poskytnutie ubytovacích, stravovacích a konferenčných...

Poskytnutie ubytovacích, stravovacích a konferenčných služieb

Dátum zverejnenia:
Dátum zverejnenia verejnej zákazky na úradnej doske alebo dátum vyhlásenia verejnej zákazky.
02.07.2012
Dátum na získanie informácií:
Limitný termín, dokedy môže dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku získať od zadávateľa bližšie informácie k vyhotoveniu ponuky.
neurčené
Dátum uzavretia:
Lehota, dokedy musí dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku odovzdať svoju ponuku (v prípade elektronických aukcií sa jedná o dátum e-aukcie).
09.07.2012
Cena obstarávania:
Zadávateľom predpokladaná hodnota zákazky bez DPH.
3 600.00 €
Pôsobnosť:
Kraj, v ktorom sa uskutoční predmet zákazky.
Trnavský kraj
Druh obstarávania:
Verejná zákazka na poskytnutie služieb.
Služby
Predpokladaná hodnota:
Predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 10 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo nižšia ako 20 000 € ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ konania:
Ponuku môže podať ľubovoľný počet dodávateľov splňujúcich podmienky danej verejnej zákazky a podmienky dané Zákonom o verejnom obstarávaní.
Otvorené
Kategórie:
Kategórie zákazky.
Služby
Popis:
- poskytnutie ubytovacích, stravovacích a konferenčných služieb
- bližšie informácie poskytne na vyžiadanie zadávateľ verejného obstarávania
Lokalita:
- okres Trnava
Termín:
- od 14. 8. 2012 do 15. 8. 2012
Kritériá:
- najnižšia cena

Máte záujem o zákazku?

Pre ziskanie kontaktu k tejto zákazke nám na seba zanechajte kontakt a my sa Vám ozveme spať.Obstarávanie obsahuje prílohy.
Prílohy je možné vidieť len po prihlásení a zobrazení kontaktov.
Podpora

Potrebujete
poradiť?

Jana Králová
+421 0850 001 051
info@aaadopyt.sk
6809
veřejných zakázek v kategori
Služby

Kontakt na dopytujúceho môže vidieť iba zaregistrovaný a prihlásený dodávateľ, prihláste sa, prosím..
Čo Vám prinesie registrácia do systému?
Minulý měsíc jsme nabídli našim dodavatelům 1 644 zakázek za 8 869 020 Kč Registrovat dodavatele zdarma >

Poznámky: Informácie na tejto stránke sa nesmú šíriť ďaľej bez písomného súhlasu prevádzkára AAA Dopyt.sk.

Ďalšie zákazky z kategórie: Služby

včera 20:22Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkovostáva 29 dníNitrianskySlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečovať služby hromadného stravovania, v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky, pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných lístkov (poukážok) u
zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený zmluvný vzťah
Lokalita:
- okres Nitra
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:29.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.09.2016 ostáva 29 dní
Cena obstarávania:882 765.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
27.08.2016Zabezpečenie externého riadenia projektuostáva 9 dníTrnavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- finančné riadenie, monitorovanie projektu/sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu (po ukončenie fyzickej realizácie projektu), vykonávanie zmien v projekte, zabezpečenie informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF na spolufinancovanie projektu a v súlade s povinnosťami prijímateľa pomoci zakotvenými v zmluve o posktyntutí nenávratného finančného príspevku
Lokalita:
- okres Dunajská Streda
Termín:
- do 31. októbra 2016
Kritériá:
- cena celkom za celý predmet obstarávania v EUR s DPH
Dátum zverejnenia:26.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:08.09.2016 ostáva 9 dní
Cena obstarávania:9 660.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
25.08.2016Vnútorná revízia UTZ tlakových – tlakové nádoby stabilnéostáva 1 deňPrešovskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie vykonania vnútornej revízie na stabilných tlakových nádobách v zmysle zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
Lokalita:
- okres Prešov
Kritériá:
- najnižšia celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky
Dátum zverejnenia:25.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:31.08.2016 ostáva 1 deň
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
25.08.2016Stravovací systém CardPay a Prístupový systém ACCESSostáva 3 dniBratislavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

preceňovanie obedov v položkách predaja, v jedálnom lístku, spotrebovaných a objednaných obedov a nastaveniach, pridávanie nových zariadení do snímačovej siete (možná aj diaľková správa), v prípade problému, prekonfigurovanie zariadení v snímačovej sieti ( možná aj diaľková správa), zásah v prípade nefunkčnosti stravovacieho, parkovacieho a prístupového systému (možná aj diaľková správa),
aktualizácia verzií programov, napr. v súvislosti s vývojom Windows,
konzultácie a rady na hotline pri riešení problémov s funkciou systémov.
upgrade SW na najnovšiu verziu a preškolenie užívateľov na SW, drobné programátorské úpravy (do pracnosti 2 človekodní), práce spojené s prechodom na novú platformu (OS)
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- do 24 hodín
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:25.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:02.09.2016 ostáva 3 dni
Cena obstarávania:10 480.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
25.08.2016Road show – mobilné edukačné centrumostáva 17 dníBanskobystrickýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- organizačné a materiálne zabezpečenie road show
Lokalita:
- okres Detva
Termín:
- 8 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:25.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:16.09.2016 ostáva 17 dní
Cena obstarávania:121 667.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
25.08.2016Zimná a letná údržba ciestostáva 27 dníTrnavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- predmetom zákazky je poskytnutie služieb v rámci zimnej a letnej údržby cestných komunikácií v rozsahu podľa výkazu výmer
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:25.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:26.09.2016 ostáva 27 dní
Cena obstarávania:9 997 087.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Nadlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
25.08.2016Prekladateľské a tlmočnícke službyostáva 28 dníBratislavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- priebežné odplatné poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb, t. j.zabezpečenie reprodukcie písomných a hovorených informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v písomnej a ústnej forme
prostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov pre potreby útvarov verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- maximálna cena za jednu normostranu prekladu medzi slovenským jazykom a českým jazykom vyjadrená v EUR bez DPH, maximálna cena za jednu normostranu prekladu medzi slovenským jazykom a inými európskymi jazykmi vyjadrená v EUR bez DPH, maximálna cena za jednu normostranu prekladu medzi slovenským jazykom a neeurópskymi jazykmi vyjadrená v EUR bez DPH, maximálna cena za jednu normostranu prekladu medzi dvoma jazykmi, z ktorých ani jeden nie je slovenský jazyk
vyjadrená v EUR bez DPH, ostatné špecifiká uvedené v tejto výzve
Dátum zverejnenia:25.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:27.09.2016 ostáva 28 dní
Cena obstarávania:1 000 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.08.2016Školenie a skúšky pre získanie kuričského preukazuBratislavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- školenie a skúšky pre získanie kvalifikácie k obsluhe plynových a tlakových zariadení podľa § 16 zákona č. 12/2006 Z. z. pre 3 zamestnancov verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Bratislava V
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:23.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:26.08.2016
Cena obstarávania:366.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.08.2016Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadomostáva 8 dníPrešovskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- predmetom zákazky je odstrániť na území mesta, tzv. divoké skládky, t. j. miesta s nezákonne umiestneným odpadom, podrobný opis prác je definovaný v súťažných podkladoch
Lokalita:
- okres Poprad
Termín:
- 14 dní
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:24.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:07.09.2016 ostáva 8 dní
Cena obstarávania:56 798.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.08.2016Znalecké službyostáva 24 dníBanskobystrickýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- odborné a kvalifikované služby podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, stanovenie
výšky odplaty za zriadenie vecného bremena
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:24.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:23.09.2016 ostáva 24 dní
Cena obstarávania:251 210.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.08.2016Externý manažmentostáva 1 deňBanskobystrickýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- externý manažment projektu pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ, poradenské služby pre projektovanie, poradenstvo pri riadení projektov
Lokalita:
- okres Rimavská Sobota
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena v € spolu s DPH
Dátum zverejnenia:23.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:31.08.2016 ostáva 1 deň
Cena obstarávania:12 420.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.08.2016Odborná servisná prehliadka a revízia plynových zariadeníostáva 7 dníBratislavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- odborné prehliadky, odborné skúšky tlakových plynových technických zariadení, ktoré sú súčasťou tepelno - energetických zariadení v objektoch verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- od 12. septembra 2016 do 30. septembra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:23.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:06.09.2016 ostáva 7 dní
Cena obstarávania:2 050.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.08.2016Externé riadenie projektuostáva 6 dníKošickýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytnutie služby externého riadenia projektu „Vybudovanie komunitného centra v obci“, a to v celom procese prípravy, implementácie a monitorovania projektu, s cieľom získania a čerpania finančných prostriedkov z Európskych fondov a štátneho rozpočtu
Lokalita:
- okres Trebišov
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- cena celkom s DPH
Dátum zverejnenia:19.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:05.09.2016 ostáva 6 dní
Cena obstarávania:4 621.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
21.08.2016Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadomBanskobystrickýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- odstránenie nelegálnej skládky odpadu nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce a to v rozsahu výkazu - výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy
Lokalita:
- okres Krupina
Termín:
- do 31. októbra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena bez DPH
Dátum zverejnenia:18.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:24.08.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
21.08.2016Služby public relations v rámci externej spolupráceBratislavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- komunikačná podpora, budovanie imidžu a dobrého mena verejného obstarávateľa podľa uvedených požiadaviek
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- do 31. decembra 2016
Kritériá:
- ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Dátum zverejnenia:17.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:26.08.2016
Cena obstarávania:19 486.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>