NAPÍŠTE ČO POTREBUJETE - HĽADÁM
Vaše kontaktné údajePriložiť prílohu k dopytu (0/5)

Prosím, opiště kontrolní znaky viditelné na obrázku, popřípadě nám pošlete email, děkujeme.
Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám zatelefonujeme:
Prosím, opiště kontrolní znaky viditelné na obrázku, popřípadě nám pošlete email, děkujeme.
Úvodní stránka > Verejné obstarávanie > Služby > Zorganizovanie prezentačných akcií o regióne

Zorganizovanie prezentačných akcií o regióne

Dátum zverejnenia:
Dátum zverejnenia verejnej zákazky na úradnej doske alebo dátum vyhlásenia verejnej zákazky.
20.06.2012
Dátum na získanie informácií:
Limitný termín, dokedy môže dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku získať od zadávateľa bližšie informácie k vyhotoveniu ponuky.
02.07.2012
Dátum uzavretia:
Lehota, dokedy musí dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku odovzdať svoju ponuku (v prípade elektronických aukcií sa jedná o dátum e-aukcie).
09.07.2012
Cena obstarávania:
Zadávateľom predpokladaná hodnota zákazky bez DPH.
13 500.00 €
Pôsobnosť:
Kraj, v ktorom sa uskutoční predmet zákazky.
Trnavský kraj
Druh obstarávania:
Verejná zákazka na poskytnutie služieb.
Služby
Predpokladaná hodnota:
Predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 40 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo nižšia ako 200 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 10 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo rovnaká alebo vyššia ako 20 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
Podprahové verejné obstarávanie
Typ konania:
Ponuku môže podať ľubovoľný počet dodávateľov splňujúcich podmienky danej verejnej zákazky a podmienky dané Zákonom o verejnom obstarávaní.
Otvorené
Kategórie:
Kategórie zákazky.
Služby
Popis:
- zorganizovanie prezentačných akcií o regióne a o možnostiach využitia atraktivít pre cestovný ruch
- bližšie informácie poskytne na vyžiadanie zadávateľ verejného obstarávania
Lokalita:
- okres Trnava
Termín:
- od uzatvorenia zmluvy do 12 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena

Máte záujem o zákazku?

Pre ziskanie kontaktu k tejto zákazke nám na seba zanechajte kontakt a my sa Vám ozveme spať.Obstarávanie obsahuje prílohy.
Prílohy je možné vidieť len po prihlásení a zobrazení kontaktov.
Podpora

Potrebujete
poradiť?

Jana Králová
+421 0850 001 051
info@aaadopyt.sk
6715
veřejných zakázek v kategori
Služby

Kontakt na dopytujúceho môže vidieť iba zaregistrovaný a prihlásený dodávateľ, prihláste sa, prosím..
Čo Vám prinesie registrácia do systému?
Minulý mesiac sme ponúkli našim dodávateľom 2 049 zákaziek za 111 900 774 € Registrovať dodávateľa zadarmo >

Poznámky: Informácie na tejto stránke sa nesmú šíriť ďaľej bez písomného súhlasu prevádzkára AAA Dopyt.sk.

Ďalšie zákazky z kategórie: Služby

23.06.2016Zber, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného odpaduostáva 33 dníBanskobystrickýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zber, preprava a likvidácia odpadov s katalógovým číslom 20 01 08 – biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo školských jedální, zber, preprava a likvidácia odpadov s katalógovým číslom 20 01 25 – jedlé tuky
a oleje zo školských jedální základných škôl, dodávateľ dodá nepoškodené čisté nádoby pred prvým odvozom kuchynského odpadu v predpísanom počte po dobu trvania zmluvy a pri každom odbere plnej nádoby ju vymení za čistú a vydezinfikovanú, dodávateľ bude odoberať kuchynský odpad dvakrát týždenne
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:22.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:29.07.2016 ostáva 33 dní
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.06.2016Recertifikácia systému riadenia bezpečnosti podľa štandartu Svetovej lotériovej asociácieostáva 4 dniBratislavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- recertifikačný audit systému riadenia bezpečnosti podľa štandardu WLA-SCS, dva kontrolné audity so zameraním na dodržiavanie podmienok systému riadenia, zákazky podľa bodu 1. sa vykonajú v rozsahu poskytovania a riadenia štátom licencovaných lotériových a stávkových služieb, recertifikačný audit, prvý kontrolný audit
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:21.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:30.06.2016 ostáva 4 dni
Cena obstarávania:15 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.06.2016Recertifikácia manažérskeho systému informačnej bezpečnostiostáva 4 dniBratislavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- recertifikačný audit systému manažérstva informačnej bezpečnosti, vystavenie certifikátu systému manažérstva informačnej bezpečnosti, dva kontrolné audity so zameraním na dodržiavanie podmienok systému, poskytovania a riadenia štátom licencovaných lotériových a stávkových služieb, recertifikačný audit, prvý kontrolný audit
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- do 24. februára 2017
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:21.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:30.06.2016 ostáva 4 dni
Cena obstarávania:5 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.06.2016Spracovanie osobných údajovostáva 4 dniBratislavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- v mene a na účet verejného obstarávateľa zabezpečiť spracúvanie osobných údajov, ktoré verejný obstarávateľ spracúva podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie s tým súvisiace plnenie povinností verejného obstarávateľa ako prevádzkovateľa, zachovávať bezpečnosť osobných údajov spracúvaných v mene a na účet verejného obstarávateľa a riadiť a usmerňovať činnosť oprávnených osôb verejného obstarávateľa, vypracovať a zaviesť u verejného obstarávateľa bezpečnostné opatrenia vo forme bezpečnostného projektu a zabezpečiť ich priebežnú aktualizáciu,
zabezpečiť registráciu informačných systémov verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytnúť verejnému obstarávateľovi ďalšie doplnkové služby, ktoré sú potrebné na plnenie povinností verejného obstarávateľa ako prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Dátum zverejnenia:21.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:30.06.2016 ostáva 4 dni
Cena obstarávania:16 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.06.2016Konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti doplňania ľudských zdrojovostáva 12 dníŽilinskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytnutie služby - konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti doplňovania ľudských zdrojov SNK s dôrazom na heathuntingové služby, cielené vyhľadávanie kandidátov na odborné manažérske pozície v SNK
Lokalita:
- okres Martin
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:22.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:08.07.2016 ostáva 12 dní
Cena obstarávania:20 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
21.06.2016Externý projektový manažment k projektu kanalizácieBanskobystrickýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytnutie služieb externého manažmentu pre projekt kanalizácie podľa špecifických požiadaviek verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Brezno
Termín:
- 24 mesiacov
Dátum zverejnenia:17.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:24.06.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
21.06.2016Vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadeníostáva 19 dníBratislavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení v objektoch verejného obstarávateľa a to:
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov, odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie v objektoch
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 6 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:21.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:15.07.2016 ostáva 19 dní
Cena obstarávania:91 300.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
21.06.2016Sanácia ilegálnych skládok odpaduostáva 15 dníNitrianskySlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území okresu, komunálny odpad, interný odpad, zemina, úprava terénu
Lokalita:
- okres Levice
Termín:
- 3 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:21.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.07.2016 ostáva 15 dní
Cena obstarávania:83 125.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
20.06.2016Vykonanie výskumuBratislavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vykonanie výskumu na prípravu obnovy a rekonštrukcie NKP pre potreby rojektu
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- od júla 2016 do novembra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:13.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:24.06.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
20.06.2016Archeologický výskumBratislavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vykonanie archeologického výskumu pre potreby projektu, nepreskúmané plochy, dva sektory
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- od júla 2016 do novembra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:13.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:24.06.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
20.06.2016Odborné poradenstvoBratislavskýSlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- odborné poradenstvo a poskytnutie pomoci pri vypracovaní projektového zámeru, podrobnejšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1
Lokalita:
- okres Bratislava IV
Kritériá:
- najnižšia cena bez DPH
Dátum zverejnenia:16.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:22.06.2016
Cena obstarávania:16 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
20.06.2016Zabezpečenie auditu účtovnej závierkyostáva 2 dniTrnavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- predmetom tejto výzvy je výber spoločnosti, ktorá vykoná audit ročnej účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a s tým súvisiacich služieb za rok 2016, 2017 a 2018 pre mesto
Lokalita:
- okres Dunajská Streda
Termín:
- do 31. augusta 2019
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky
Dátum zverejnenia:17.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.06.2016 ostáva 2 dni
Cena obstarávania:15 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
20.06.2016Vykonanie periodických revízií a odborné prehliadky vyhradených technických zariadeníostáva 4 dniBratislavskýSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- periodické revízie je potrebné vykonať na FVZ v objektoch uvedených v prílohe č. 2
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- do 15. septembra 2017
Kritériá:
- najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH za dodanie celého predmetu zákazky
Dátum zverejnenia:17.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:30.06.2016 ostáva 4 dni
Cena obstarávania:11 400.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
20.06.2016Zabezpečenie zvozu komunálneho odpaduNitrianskySlužby
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu v obci a dezinfekcia smetných nádob v minimálnom rozsahu 2x za rok, predpokladané množstvo komunálneho odpadu je 800t/rok, obec požaduje zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu každý druhý týždeň, počet smetných nádob je cca 950 s objemom 120 l a cca 10 kontajnerov s objemom 800 l, v mesiacoch júl a august je požadovaná frekvencia odvozu odpadu každý týždeň v piatok
Lokalita:
- okres Nové Zámky
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:20.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:23.06.2016
Cena obstarávania:300 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
20.06.2016Kontrolné skúšky zemín, betónov, vozovkyostáva 10 dníCelá SRSlužby
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytnutie služby pri uskutočňovaný kontrolných meraní na realizovaných stavbách v podmienkach lesov, požadované služby budú pozostávať z jednotlivých kontrolných meraný vykonávaných na plánovaných alebo už realizovaných stavbách lesných ciest, spevnených plôch, budov a iných objektov
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:20.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:06.07.2016 ostáva 10 dní
Cena obstarávania:200 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>