Úvodní stránka > Verejné obstarávanie > Priemysel > Zriadenie občasného bitúnku s rozrábkarňou- technológická...

Zriadenie občasného bitúnku s rozrábkarňou- technológická časť

Dátum zverejnenia:
Dátum zverejnenia verejnej zákazky na úradnej doske alebo dátum vyhlásenia verejnej zákazky.
25.06.2012
Dátum na získanie informácií:
Limitný termín, dokedy môže dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku získať od zadávateľa bližšie informácie k vyhotoveniu ponuky.
03.07.2012
Dátum uzavretia:
Lehota, dokedy musí dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku odovzdať svoju ponuku (v prípade elektronických aukcií sa jedná o dátum e-aukcie).
13.07.2012
Cena obstarávania:
Zadávateľom predpokladaná hodnota zákazky bez DPH.
28 010.00 €
Pôsobnosť:
Kraj, v ktorom sa uskutoční predmet zákazky.
Prešovský kraj
Druh obstarávania:
Verejná zákazka na obstarávanie veci.
Dodávky
Predpokladaná hodnota:
Predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 40 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo nižšia ako 200 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 10 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo rovnaká alebo vyššia ako 20 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
Podprahové verejné obstarávanie
Typ konania:
Ponuku môže podať ľubovoľný počet dodávateľov splňujúcich podmienky danej verejnej zákazky a podmienky dané Zákonom o verejnom obstarávaní.
Otvorené
Kategórie:
Kategórie zákazky.
Priemysel
Popis:
- chladiarenské zariadenie, mäsiarsky stôl, mäsiarske kláty, nerezový drez, plynový varný kotol, prístroj na tlakové čistenie a dezinfekciu, reťazový zdvihák, píla na kosti, váhy, sterilizátor náradia a pod.
- bližšie informácie poskytne na vyžiadanie zadávateľ verejného obstarávania
Lokalita:
- okres Bardejov
Termín:
- 15 mesiacov od uzatvorenia zmluvy
Kritériá:
- najnižšia cena


Obstarávanie obsahuje prílohy.
Prílohy je možné vidieť len po prihlásení a zobrazení kontaktov.
Podpora

Potrebujete
poradiť?

Jana Králová
+421 0850 001 051
info@aaadopyt.sk
1149
veřejných zakázek v kategori
Priemysel

Kontakt na dopytujúceho môže vidieť iba zaregistrovaný a prihlásený dodávateľ, prihláste sa, prosím..
Čo Vám prinesie registrácia do systému?
Minulý mesiac sme ponúkli našim dodávateľom 993 zákaziek za 7 495 705 € Registrovať dodávateľa zadarmo >

Poznámky: Informácie na tejto stránke sa nesmú šíriť ďaľej bez písomného súhlasu prevádzkára AAA Dopyt.sk.

Ďalšie zákazky z kategórie: Priemysel

Dátum
Názov zakázky
Kraj
Odbor
12.01.2017Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynuostáva 25 dníPrešovskýPriemysel
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:12.01.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.02.2017 ostáva 25 dní
Cena obstarávania:921 984.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
11.01.2017Dodávka zemného plynuostáva 6 dníBratislavskýPriemysel
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- pravidelná dodávka zemného plynu v predpokladanom objeme 4700 MWh pre zmluvné obdobie od 00:00 hod. SEČ dňa 1. 5. 2017 do 24:00 hod. SEČ dňa
30. 4. 2018 vrátane jeho prepravy distribučnou sústavou do odberného miesta
odberateľa a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a garancia dodávky po celú dobu platnosti zmluvy
Lokalita:
- okres Bratislava III
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:11.01.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:26.01.2017 ostáva 6 dní
Cena obstarávania:142 723.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
09.01.2017Nákup pohonných hmôtostáva 3 dniKošickýPriemysel
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- bezhotovostný nákup motorovej nafty v objeme cca 142 600 litrov spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590, motorového benzínu Natural 95 v objeme cca 4 000 litrov spĺňajúceho požiadavky normy STN EN 228, činidla na redukciu NOx plynov v objeme 1 100 litrov spĺňajúceho emisné normy Euro 4, Euro 5 a Euro 6
Lokalita:
- okres Spišská Nová Ves
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:09.01.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:23.01.2017 ostáva 3 dni
Cena obstarávania:143 533.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
09.12.2016Dodávka plynuBanskobystrickýPriemysel
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka plynu vrátane zabezpečenia distribúcie na dva roky pre odberné miesta verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku na oboch odberných miestach na dva roky
Lokalita:
- okres Bratislava III
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:09.12.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.01.2017
Cena obstarávania:57 600 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Nadlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
29.11.2016Chladiarensko - mraziarenský komplexTrnavskýPriemysel
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zrealizovanie chladiarensko - mraziarenskej časti v rámci vybudovania chladiarensko - mraziarenského komplexu
Lokalita:
- okres Galanta
Termín:
- 6 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:29.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:22.12.2016
Cena obstarávania:267 432.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.11.2016Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynuTrnavskýPriemysel
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej
sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre organizácie pristupujúce k verejnému obstarávaniu na základe podmienok stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných
podkladoch
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:24.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.12.2016
Cena obstarávania:1 206 275.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
23.11.2016Nádoby na odpadKošickýPriemysel
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- kontajner vybavený štyrmi pojazdnými kolieskami umožňujúcimi ľahkú manipuláciu, dve predné kolieska s brzdou pre zaistenie polohy kontajnera, jednoduchá a ľahká manipulácia zaisťujúca rukoväť po bokoch kontajnera, produkt má zodpovedať norme EN 840, kontajner vyrobený z vysoko odolného HDPE plastu, jeho prednosťou má byť najmä ľahká
manipulácia a dlhá životnosť, plast odolný voči UV žiareniu, chemikáliám a odoláva vysokým a nízkym teplotám, ploché veko s otvormi, dno kontajnera má byť opatrený zátkou pre odtok vody, hrebeňové a čapové vyprázdňovanie zberovými vozidlami,
objem kontajnerov - 1 100 l
Lokalita:
- okres Rožňava
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:22.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:25.11.2016
Cena obstarávania:1 250.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
17.11.2016Obstaranie inovatívnych technológiíBanskobystrickýPriemysel
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- kuter, chladiaca sústava, regálový systém, skladovacie boxy, analyzátory kvality potravín
Lokalita:
- okres Banská Bystrica
Termín:
- 3 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:17.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:09.01.2017
Cena obstarávania:608 409.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
15.11.2016Dodávka zemného plynuCelá SRPriemysel
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka zemného plynu vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku pre všetky odberné miesta verejného obstarávateľa v rozsahu a podľa obchodných podmiek
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:15.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:13.12.2016
Cena obstarávania:1 169 579.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
14.11.2016Zemný plynBratislavskýPriemysel
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa a
jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:14.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:15.12.2016
Cena obstarávania:4 512 436.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
11.11.2016Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových tlakových fľašiach a iných tlakových nádobáchKošickýPriemysel
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v oceľových/tlakových fľašiach (ďalej len fľaše), prenájom týchto fliaš, následný odvoz prázdnych fliaš, dodávka kvapalného dusíka do dewarových nádob, dodávka kyslíka medicinálneho kvapalného do zásobovacích zariadení a prenájom zásobovacích zariadení na kyslík
medicinálny kvapalný
Lokalita:
- okres Košice IV
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:11.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.12.2016
Cena obstarávania:550 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
11.11.2016Zemný plynBanskobystrickýPriemysel
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka zemného plynu do odberného miesta verejného obstarávateľa, vrátane prepravy a distribúcie
Lokalita:
- okres Lučenec
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:10.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:25.11.2016
Cena obstarávania:47 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
08.11.2016Dodávka zemného plynuBanskobystrickýPriemysel
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka zemného plynu do odberného miesta verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane prepravy a distribúcie pre rok 2017 v predpokladanom objeme 634 MWh
Lokalita:
- okres Brezno
Termín:
- od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017
Kritériá:
- cena, tolerančné rozpätie
Dátum zverejnenia:08.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.11.2016
Cena obstarávania:21 946.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
08.11.2016Dodávka zemného plynuCelá SRPriemysel
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- realizácia dodávky zemného plynu do odberných miest objednávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa
distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:08.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:09.12.2016
Cena obstarávania:945 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
04.11.2016Dodávka zemného plynu pre organizačné zložkyBanskobystrickýPriemysel
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- pravidelná opakovaná dodávka zemného plynu pre strednoodber a maloodber do odberných miest verejného obstarávateľa a jej odštepných závodov vrátane prepravy a distribúcie zemného plynu na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody a na technologické účely s prevzatím
zodpovednosti za odchýlku s garanciou dodávky po celú dobu platnosti zmluvy, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete plynu
Termín:
- od 1. januára 2017 do 1. januára 2019
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:04.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:05.12.2016
Cena obstarávania:1 700 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>

Aktuálne dopyty z kategórie: Priemysel

včera 22:30Kúpim: kontajnery na prepravu elektroodpadu 30 kusov, Slovenská ĽupčaCelá SRPriemysel
Aktuálny dopyt

Čo je to dopyt?

Zákazník si zadá zdarma dopyt. AAADOPYT.SK rozošle dopyt vhodným dodávateľom. Dodávatelia zasielajú zodpovedajúce ponuky priamo zákazníkovi.

Kúpim kontajnery na prepravu elektroodpadu:

Onjem: s objemom cca 1,5 m3
Popis: stohovateľné kovové bedne (kontajnery) na lyžiny s otočou, nosnosť cca 1,2-1,5 t, hrúbka plechu 3-4 mm, pevné otvory na lyžiny po celej dĺžke bedne rozmer 10 cm x 20 cm (v x š),
Ďalšie informácie k dopytu: uši na stohovanie
Množstvo: 30 ks/ 1,5-1,6 m3 / 120 x 120 x 120 cm
Termín pre cenové ponuky: do 31.01.2017
Termín dodania: 3.- 4. Q 2017
Lokalita realizácie: Slovenská Ľupča
Odhadovaná cena: ponúknite

Platnosť dopytu: 2 týždne.

Profil dopytujúceho: firma z Banskej Bystrici.

Ďakujem za ponuky.

Zobraziť kontakt na zákaznika >
13.01.2017Kúpim: brikety Pini Kay 24 ton, NováčanyCelá SRPriemysel
Aktuálny dopyt

Čo je to dopyt?

Zákazník si zadá zdarma dopyt. AAADOPYT.SK rozošle dopyt vhodným dodávateľom. Dodávatelia zasielajú zodpovedajúce ponuky priamo zákazníkovi.

Kúpim brikety:

Popis: brikety Pini kay
Ďalšie informácie k dopytu:
Množstvo: 24 ton
Termín pre cenové ponuky: 2/2017
Termín realizácie: 2/2017
Lokalita realizácie: Nováčany
Odhadovaná cena: dohodou

Platnosť dopytu: 2 týždne.

Profil dopytujúceho: súkromná osoba z Košíc - okolie.

Ďakujem za ponuky.

Zobraziť kontakt na zákaznika >
11.01.2017Dopyt: kontajner alebo skriňe áuta na skladové využitie 800 Eur/kus, NitraCelá SRPriemysel
Aktuálny dopyt

Čo je to dopyt?

Zákazník si zadá zdarma dopyt. AAADOPYT.SK rozošle dopyt vhodným dodávateľom. Dodávatelia zasielajú zodpovedajúce ponuky priamo zákazníkovi.

Mám záujem o kontajner alebo skriňu auta ako sklad:

Popis: nákladné auto skriňové, čo najväčšie, odhlásené ALEBO samotná skriňa (čo najväčšia), potrebujeme to ako SKLAD (1-3 ks)
Ďalšie informácie k dopytu: potrebujeme aj dovoz do Nitry
Množstvo: 1-3 kusy
Termín pre ponuky: čo najskôr január 2017
Termín dodania: čo najskôr január 2017
Lokalita realizácie: Nitra
Odhadovaná cena: max. 800 Eur/ks

Platnosť dopytu: 2 týždne.

Profil dopytujúceho: súkromná osoba z Nitry.

Ďakujem za ponuky.

Zobraziť kontakt na zákaznika >
09.01.2017Dopyt: Mám záujem o obytný kontajner s komplet vybavením, StropkovPrešovskýPriemysel
Aktuálny dopyt

Čo je to dopyt?

Zákazník si zadá zdarma dopyt. AAADOPYT.SK rozošle dopyt vhodným dodávateľom. Dodávatelia zasielajú zodpovedajúce ponuky priamo zákazníkovi.

Mám záujem o obytný kontajner s komplet vybavením:

Špecifikácie:
- sprcha, wc, kuchyňa, spálňa či izba pre 3-4 osoby s elektroinštaláciou
- skrinka a rozvody ako aj prípojka na vodu
Popis:
Ďalšie informácie k dopytu:
Množstvo/obsah/rozmer: 250 šírka a dĺžka od 7 do 8-9 metrov
Termín pro ponuky:
Termín realizácie: od Marca do Mája zrealizovať
Lokalita realizácie: Vyšný Hrabovec/ Stropkov
Odhadovaná cena: od 3000 eur a viac

Platnosť dopytu: 1 týždeň.

Profil dopytujúceho: súkromná osoba zo Stropkova.

Ďakujem za ponuky.

Zobraziť kontakt na zákaznika >
23.12.2016Dopyt: Mám záujem o ROBOTIKOV KUKA VKRC 4, Liptovský HrádokŽilinskýPriemysel
Aktuálny dopyt

Čo je to dopyt?

Zákazník si zadá zdarma dopyt. AAADOPYT.SK rozošle dopyt vhodným dodávateľom. Dodávatelia zasielajú zodpovedajúce ponuky priamo zákazníkovi.

Mám záujem o ROBOTIKOV KUKA VKRC 4:
Popis: ROBOTIKOV KUKA VKRC 4 VASS certifikat
Ďalšie informácie k dopytu:
Množstvo/obsah/rozmer:
Termín pro ponuky: 1/2017
Termín realizácie: 2/207
Lokalita realizácie: Liptovský Hrádok
Odhadovaná cena: dohodou

Platnosť dopytu: 1 týždeň.

Profil dopytujúceho: firma z Liptovského Mikuláša.

Ďakujem za ponuky.

Zobraziť kontakt na zákaznika >