Úvodní stránka > Verejné obstarávanie > Poradenstvo > Jazykové vzdelávanie v AJ a NJ

Jazykové vzdelávanie v AJ a NJ

Dátum zverejnenia:
Dátum zverejnenia verejnej zákazky na úradnej doske alebo dátum vyhlásenia verejnej zákazky.
03.08.2012
Dátum na získanie informácií:
Limitný termín, dokedy môže dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku získať od zadávateľa bližšie informácie k vyhotoveniu ponuky.
10.08.2012
Dátum uzavretia:
Lehota, dokedy musí dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku odovzdať svoju ponuku (v prípade elektronických aukcií sa jedná o dátum e-aukcie).
23.08.2012
Cena obstarávania:
Zadávateľom predpokladaná hodnota zákazky bez DPH.
32 130.00 €
Pôsobnosť:
Kraj, v ktorom sa uskutoční predmet zákazky.
Bratislavský kraj
Druh obstarávania:
Verejná zákazka na poskytnutie služieb.
Služby
Predpokladaná hodnota:
Predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 40 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo nižšia ako 200 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 10 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo rovnaká alebo vyššia ako 20 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
Podprahové verejné obstarávanie
Typ konania:
Ponuku môže podať ľubovoľný počet dodávateľov splňujúcich podmienky danej verejnej zákazky a podmienky dané Zákonom o verejnom obstarávaní.
Otvorené
Kategórie:
Kategórie zákazky.
Poradenstvo
Popis:
- jazykové vzdelávanie v AJ a NJ vrátane výkonu jazykovej skúšky a vystavenia certifikátu
- bližšie informácie poskytne na vyžiadanie zadávateľ verejného obstarávania
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- od uzatvorenia zmluvy - 9 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena


Obstarávanie obsahuje prílohy.
Prílohy je možné vidieť len po prihlásení a zobrazení kontaktov.
Podpora

Potrebujete
poradiť?

Jana Králová
+421 0850 001 051
info@aaadopyt.sk
2487
veřejných zakázek v kategori
Poradenstvo

Kontakt na dopytujúceho môže vidieť iba zaregistrovaný a prihlásený dodávateľ, prihláste sa, prosím..
Čo Vám prinesie registrácia do systému?
Minulý mesiac sme ponúkli našim dodávateľom 1 040 zákaziek za 4 986 840 € Registrovať dodávateľa zadarmo >

Poznámky: Informácie na tejto stránke sa nesmú šíriť ďaľej bez písomného súhlasu prevádzkára AAA Dopyt.sk.

Ďalšie zákazky z kategórie: Poradenstvo

Dátum
Názov zakázky
Kraj
Odbor
21.02.2017Kurz na vedenie trolejbusu Škoda 30 Tr SORostáva 5 dníPrešovskýPoradenstvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vykonanie kurzu na vedenie dráhového vozidla – trolejbusu Škoda 30 Tr SOR,
odborná príprava na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vedenie dráhového vozidla sa vykoná v zmysle zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDPaT SR č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Lokalita:
- okres Prešov
Termín:
- do 30. júna 2017
Kritériá:
- najnižšia celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky
Dátum zverejnenia:21.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.02.2017 ostáva 5 dní
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
15.02.2017Poistenie majetkuostáva 22 dníBratislavskýPoradenstvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poistenie majetku obstarávateľa pre riziká živel, vandalizmus, odcudzenie, poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:15.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:17.03.2017 ostáva 22 dní
Cena obstarávania:6 900 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Nadlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
09.02.2017Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb 2017ostáva 1 deňTrenčianskyPoradenstvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb
Lokalita:
- okres Bánovce nad Bebravou
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:09.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:24.02.2017 ostáva 1 deň
Cena obstarávania:117 456.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
07.02.2017Vypracovanie energetického audituŽilinskýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vypracovanie energetického auditu v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s predpokladom zaradenia riešených budov do energetickej triedy A 1, predmet zákazky bude pozostávať z častí uvedených v prílohe č. 1
Lokalita:
- okres Martin
Termín:
- 60 dní
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:07.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:16.02.2017
Cena obstarávania:14 850.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
07.02.2017Vypracovanie energetického audituNitrianskyPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vypracovanie energetického auditu sa vzťahuje na objekt administratívnej budovy zapísanej v liste vlastníctva č. 1338, súpisné č. 1472, na parcele č. 2115, predmet zákazky bude pozostávať v minimálnom rozsahu odporúčaní vypracovaných Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou, príloha č. 1
Lokalita:
- okres Nitra
Termín:
- do 31. marca 2017
Kritériá:
- najnižšia cena za celý predmet zákazky
Dátum zverejnenia:07.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:15.02.2017
Cena obstarávania:6 166.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
07.02.2017Vypracovanie energetického audituŽilinskýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- predmet zákazky bude vypracovaný a musí obsahovať časti uvedené v prílohe č. 1, podklady k vypracovaniu energetického auditu v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Lokalita:
- okres Ružomberok
Termín:
- 6 týždňov
Kritériá:
- najnižšia celková cena v eurách vrátane DPH, resp. cena celkom za celý predmet obstarávania
Dátum zverejnenia:06.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.02.2017
Cena obstarávania:9 906.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
06.02.2017Vypracovanie energetického audituTrnavskýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- odporúčaní na vypracovanie energetického auditu verejnej budovy vypracovaných Slovenskou inovačnou energetickou agentúrou (Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia), spracovaný energetický audit bude slúžiť ako podklad ku žiadosti o financovanie obnovy verejných budov z operačného programu kvalita životného prostredia
Lokalita:
- okres Trnava
Termín:
- do 60 dní
Kritériá:
- najnižšia celková cena v eurách vrátane DPH, resp. cena celkom za celý predmet zákazky
Dátum zverejnenia:06.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:22.02.2017
Cena obstarávania:16 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
06.02.2017Povinné zmluvné poistenie motorového vozidlaBratislavskýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- od 1. apríla 2017 do 31- marca 2018
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:06.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:20.02.2017
Cena obstarávania:95 500.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
02.02.2017Vypracovanie energetického audituTrenčianskyPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- predmet zákazky bude vypracovaný a musí obsahovať časti uvedené v prílohe č. 1, podklady k vypracovaniu energetického auditu v zmysle zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, audit bude slúžiť ako podklad ku žiadosti o financovanie obnovy verejných budov
Lokalita:
- okres Ilava
Termín:
- do 6 týždňov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:02.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.02.2017
Cena obstarávania:11 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
02.02.2017Vypracovanie energetického audituTrenčianskyPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- predmet zákazky bude vypracovaný a musí obsahovať časti uvedené v prílohe č. 1, podklady k vypracovaniu energetického auditu v zmysle zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, audit bude slúžiť ako podklad ku žiadosti o financovanie obnovy verejných budov z operačného programu kvalita životného prostredia
Lokalita:
- okres Ilava
Termín:
- 6 týždňov
Kritériá:
- najnižšia celková cena v eurách vrátane DPH, resp. cena celkom za celý predmet obstarávania
Dátum zverejnenia:02.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.02.2017
Cena obstarávania:11 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
31.01.2017Povinné a havarijné poistenie motorového vovzidlaBratislavskýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poistený má z poistenia zodpovednosti právo aby poisťovateľ zaňho nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a nákladov na usmrtení, škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, ušlého zisku
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- 3 roky
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:31.01.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:06.02.2017
Cena obstarávania:539.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
31.01.2017Vypracovanie energetického audituKošickýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- predmet zákazky bude pozostávať z častí uvedených v prílohe č. 1
Lokalita:
- okres Košice III
Termín:
- 2 mesiace
Kritériá:
- najnižšia celková cena v eurách vrátane DPH
Dátum zverejnenia:30.01.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:07.02.2017
Cena obstarávania:8 300.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
31.01.2017Vypracovanie energetického audituŽilinskýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- predmet zákazky bude vypracovaný a musí obsahovať časti uvedené v prílohe č. 1
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- 2 mesiace
Kritériá:
- najnižšia celková cena v eurách vrátane DPH, resp. cena celkom za celý predmet
obstarávania
Dátum zverejnenia:30.01.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:08.02.2017
Cena obstarávania:12 612.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
06.01.2017Kompletné poistenieCelá SRPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poistenie majetku fakultnej nemocnice, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, poistenie motorových vozidiel, podrobné vymedzenie predmetu zákazky, resp. jej častí tvorí časť B. opis predmetu zákazky
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:06.01.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:08.02.2017
Cena obstarávania:275 536.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
04.01.2017Havarijné poistenie - traktorBratislavskýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- ročné havarijné poistenie, ktoré zahŕňa: havária nezavinená, živelná udalosť, poškodenie hlodavcami, oprava mechanického poškodenia čelného skla, vandalizmus, odcudzenie časti vozidla alebo celého vozidla
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- 1 rok
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:04.01.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.01.2017
Cena obstarávania:694.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>

Aktuálne dopyty z kategórie: Poradenstvo

10.02.2017Dopyt:Mám záujem o vypracovanie daňového priznania, ZvolenBanskobystrickýPoradenstvo
Aktuálny dopyt

Čo je to dopyt?

Zákazník si zadá zdarma dopyt. AAADOPYT.SK rozošle dopyt vhodným dodávateľom. Dodávatelia zasielajú zodpovedajúce ponuky priamo zákazníkovi.

Mám záujem o vypracovanie daňového priznania:

Popis: pre SZČO za rok 2016
Ďalšie informácie k dopytu: paušálne výdavky, počet faktúr 7
Množstvo/obsah/rozmer:
Termín pro ponuky: 28.02.2017
Termín realizácie: 03/2017
Lokalita realizácie: Zvolen
Odhadovaná cena: dohodou

Platnosť dopytu: 1 mesiac.

Profil dopytujúceho: súkromná osoba zo Zvolena.

Ďakujem za ponuky.

Zobraziť kontakt na zákaznika >
08.02.2017Dopyt: posudok/vyjadrenie k požiarnej bezpečnosti, ModraBratislavskýPoradenstvo
Aktuálny dopyt

Čo je to dopyt?

Zákazník si zadá zdarma dopyt. AAADOPYT.SK rozošle dopyt vhodným dodávateľom. Dodávatelia zasielajú zodpovedajúce ponuky priamo zákazníkovi.

Mám záujem o posudok/vyjadrenie k požiarnej bezpečnosti:

Popis: posudok/vyjadrenie k požiarnej bezpečnosti stavby k plánovanej stavbe dreveného prístrešku pre auto
Ďalšie informácie k dopytu:
Množstvo/obsah/rozmer:
Termín pro ponuky: Február 2017
Termín realizácie:
Lokalita realizácie: Modra
Odhadovaná cena: ponúknite

Platnosť dopytu: 1 týždeň.

Profil dopytujúceho: súkromná osoba z Pezinka.

Ďakujem za ponuky.

Zobraziť kontakt na zákaznika >
01.02.2017Dopyt:Hľadáme dodávateľov na zariadenia pre naftársky a plynárenský priemysel, arabský trhCelá SRPoradenstvo
Aktuálny dopyt

Čo je to dopyt?

Zákazník si zadá zdarma dopyt. AAADOPYT.SK rozošle dopyt vhodným dodávateľom. Dodávatelia zasielajú zodpovedajúce ponuky priamo zákazníkovi.

Hľadáme dodávateľov na zariadenia pre naftársky a plynárenský priemysel:

Ide o:
-zariadenia pre požiarnu signalizáciu a detekcia úniku plynu
-počítačové a grafické nadstavby
-regulácia, meranie
Lokalita: Bahrajn.
Dôležite sú Vaše skúsenosti a know how.

Platnosť dopytu: 3 mesiace.

Profil dopytujúceho: firma z Bratislavy lV.

Ďakujem za ponuky.

Zobraziť kontakt na zákaznika >
27.01.2017Dopyt: na vykurovanie haly, KošiceKošickýPoradenstvo
Aktuálny dopyt

Čo je to dopyt?

Zákazník si zadá zdarma dopyt. AAADOPYT.SK rozošle dopyt vhodným dodávateľom. Dodávatelia zasielajú zodpovedajúce ponuky priamo zákazníkovi.

Dopyt na vykurovanie haly:

Špecifikácia:
- potrebujeme vykurovať 400m2, s tým že 216m2 je hala
- ostatné sú kancelárské priestory
- hala má znížený strop a betónové mury
- strecha plechová
- hľadáme ekonomické, cenovo dosupné riešenie

Termín: február 2017
Cena: dohodou
Lokalita: Košice

Zobraziť kontakt na zákaznika >
23.01.2017Dopyt: na vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie, SenecCelá SRPoradenstvo
Aktuálny dopyt

Čo je to dopyt?

Zákazník si zadá zdarma dopyt. AAADOPYT.SK rozošle dopyt vhodným dodávateľom. Dodávatelia zasielajú zodpovedajúce ponuky priamo zákazníkovi.

Mám záujem o vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie:

Popis: potrebujem vypracovať transferovú dokumentáciu na
služby poskytované z mojej živnosti na moju SRO.
Ďalšie informácie k dopytu: nákladovo veľmi efektívne
Množstvo: 2 kontrolované transakcie mesačne (pravidelne sa opakujúce)
Termín pre ponuky: 31.1.2017
Termín realizácie: 2/2017
Lokalita realizácie: cela SR
Odhadovaná cena: par sto EUR

Platnosť dopytu: 2 týždne.

Profil dopytujúceho: firma zo Senca.

Ďakujem za ponuky.

Zobraziť kontakt na zákaznika >