Úvodní stránka > Verejné obstarávanie > Poradenstvo > Jazykové vzdelávanie v AJ a NJ

Jazykové vzdelávanie v AJ a NJ

Dátum zverejnenia:
Dátum zverejnenia verejnej zákazky na úradnej doske alebo dátum vyhlásenia verejnej zákazky.
03.08.2012
Dátum na získanie informácií:
Limitný termín, dokedy môže dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku získať od zadávateľa bližšie informácie k vyhotoveniu ponuky.
10.08.2012
Dátum uzavretia:
Lehota, dokedy musí dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku odovzdať svoju ponuku (v prípade elektronických aukcií sa jedná o dátum e-aukcie).
23.08.2012
Cena obstarávania:
Zadávateľom predpokladaná hodnota zákazky bez DPH.
32 130.00 €
Pôsobnosť:
Kraj, v ktorom sa uskutoční predmet zákazky.
Bratislavský kraj
Druh obstarávania:
Verejná zákazka na poskytnutie služieb.
Služby
Predpokladaná hodnota:
Predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 40 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo nižšia ako 200 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 10 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo rovnaká alebo vyššia ako 20 000 €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
Podprahové verejné obstarávanie
Typ konania:
Ponuku môže podať ľubovoľný počet dodávateľov splňujúcich podmienky danej verejnej zákazky a podmienky dané Zákonom o verejnom obstarávaní.
Otvorené
Kategórie:
Kategórie zákazky.
Poradenstvo
Popis:
- jazykové vzdelávanie v AJ a NJ vrátane výkonu jazykovej skúšky a vystavenia certifikátu
- bližšie informácie poskytne na vyžiadanie zadávateľ verejného obstarávania
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- od uzatvorenia zmluvy - 9 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena

Máte záujem o zákazku?

Pre ziskanie kontaktu k tejto zákazke nám na seba zanechajte kontakt a my sa Vám ozveme spať.Obstarávanie obsahuje prílohy.
Prílohy je možné vidieť len po prihlásení a zobrazení kontaktov.
Podpora

Potrebujete
poradiť?

Jana Králová
+421 0850 001 051
info@aaadopyt.sk
2444
veřejných zakázek v kategori
Poradenstvo

Kontakt na dopytujúceho môže vidieť iba zaregistrovaný a prihlásený dodávateľ, prihláste sa, prosím..
Čo Vám prinesie registrácia do systému?
Minulý měsíc jsme nabídli našim dodavatelům 1 644 zakázek za 8 869 020 Kč Registrovat dodavatele zdarma >

Poznámky: Informácie na tejto stránke sa nesmú šíriť ďaľej bez písomného súhlasu prevádzkára AAA Dopyt.sk.

Ďalšie zákazky z kategórie: Poradenstvo

26.08.2016Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb pre obceostáva 14 dníNitrianskyPoradenstvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do združenia obcí a pre ďalšie obce pristupujúce k verejnému obstarávaniu
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:26.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:13.09.2016 ostáva 14 dní
Cena obstarávania:208 999.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.08.2016Poistenie majetkuostáva 23 dníPrešovskýPoradenstvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poistenie majetku podľa špecifík uvedených verejným obstarávateľom
Lokalita:
- okres Poprad
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:23.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:22.09.2016 ostáva 23 dní
Cena obstarávania:90 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
23.08.2016Poistenie zodpovednosti za škoduostáva 23 dníBratislavskýPoradenstvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poistenie všetkých činností v súlade s výpisom z obchodného registra poistníka platného ku dňu účinnosti poistnej zmluvy, poistenie zodpovednosti z titulu výkonu vlastníckeho práva, poistenie zodpovednosti na prenajatých nehnuteľnostiach, poistenie vecí zamestnancov a návštevníkov, poistenie vecí prevzatých, poistenie regresov sociálnej a zdravotných poisťovní, poistenie nákladov konania v súvislosti s poistnou udalosťou
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- od 1. januára 2017 do 31. decembra 2020
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:23.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:22.09.2016 ostáva 23 dní
Cena obstarávania:660 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
16.08.2016Poistenieostáva 20 dníBanskobystrickýPoradenstvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku, prerušenie prevádzky a poistenia lomu stroja a elektroniky
Lokalita:
- okres Žiar nad Hronom
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
Dátum zverejnenia:16.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.09.2016 ostáva 20 dní
Cena obstarávania:40 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
03.08.2016Energetický auditBratislavskýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vykonanie energetického auditu pozostávajúceho z návrhu odporúčaných opatrení na zistenie a vyhodnotenie súčasného stavu predmetu v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite
Lokalita:
- okres Banská Bystrica
Termín:
- do 5 dní
Kritériá:
- najnižšia ponuková (objednávková) cena v EUR vrátane DPH
Dátum zverejnenia:02.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:05.08.2016
Cena obstarávania:2 900.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
20.07.2016Procesný a personálny audit mestského úraduPrešovskýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zrealizovanie procesného a personálneho auditu mestského úradu v s cieľom optimalizácie a zefektívnenia jeho riadenia, zameranej na personálnu a procesnú reštrukturalizáciu úradu, počet zamestnancov 234 priamo v rámci mestského úradu
Lokalita:
- okres Prešov
Termín:
- 7 mesiacov
Kritériá:
- celková cena za celý predmet zákazky s DPH, počet zrealizovaných procesných a personálnych auditov v štátnej a verejnej správe
Dátum zverejnenia:19.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:26.07.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
17.06.2016Poisťovacie službyKošickýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poistenie majetku (na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky a poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla), poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel, úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle a povinné
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Lokalita:
- okres Košice I
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:13.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.07.2016
Cena obstarávania:2 540 855.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
14.04.2016Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škoduBratislavskýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poistenie majetku (poistenie proti komplexným živelným rizikám; poistenie pre prípad odcudzenia vecí, poistenie strojov, zariadení a elektroniky, poistenie skla a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:14.04.2016
Dátum na získanie informácií:04.05.2016
Dátum uzavretia:04.05.2016
Cena obstarávania:134 500.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
11.04.2016Obstarávanie poistných služiebTrnavskýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre mesto pre organizácie v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti
Lokalita:
- okres Skalica
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:11.04.2016
Dátum na získanie informácií:02.05.2016
Dátum uzavretia:02.05.2016
Cena obstarávania:150 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
11.04.2016Spoločné obstarávanie poistných služiebNitrianskyPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre mesto a pre ďalšie obce patriace do združenia obcí región, resp. pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti
Lokalita:
- okres Štúrovo
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:11.04.2016
Dátum na získanie informácií:29.04.2016
Dátum uzavretia:29.04.2016
Cena obstarávania:208 999.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.04.2016Poisťovacie službyBratislavskýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytovanie poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie strojov a elektroniky, poistenie skla a poistenie zodpovednosti za škodu
Lokalita:
- okres Bratislava III
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:05.04.2016
Dátum na získanie informácií:29.04.2016
Dátum uzavretia:29.04.2016
Cena obstarávania:95 563.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
31.03.2016Zabezpečenie pravidelného školenia a periodickej odbornej skúšky pre vodičov trolejbusovPrešovskýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- predpokladaný počet vodičov na školení v jednom termíne je 110, počet vodičov na jednom školení min. 12, max. 20, rozsah školenia 4 hodiny,
celkový počet termínov školení 2
Lokalita:
- okres Prešov
Termín:
- od apríla 2016 do októbra 2016
Kritériá:
- najnižšia celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky
Dátum zverejnenia:30.03.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:12.04.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
11.03.2016Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škoduCelá SRPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zodpovednosť za environmentálnu škodu v zmysle ustanovení zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd v znení neskorších predpisov
Termín:
- od 16. augusta 2016 do 14. augusta 2020
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:11.03.2016
Dátum na získanie informácií:30.03.2016
Dátum uzavretia:30.03.2016
Cena obstarávania:118 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
07.03.2016Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚBratislavskýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poistenie majetku bez škodovej histórie, ktoré verejný obstarávateľ nadobudol a v čase platnosti rámcovej zmluvy nadobudne z fondov Európskej únie a iných fondov, popis minimálneho rozsahu poistených rizík a osobitných podmienok je špecifikovaný v návrhu zmluvy - príloha č. 4 súťažných podkladov
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:07.03.2016
Dátum na získanie informácií:18.04.2016
Dátum uzavretia:18.04.2016
Cena obstarávania:246 024.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
16.02.2016Poisťovacie službyBratislavskýPoradenstvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poistenie pre prípad poškodenia alebo úplného zničenia spôsobeného živlom a požiarom, vodou z vodovodných zariadení, škody spôsobené v dôsledku poruchy rozvodných inštalačných sietí, vody z prívodných
a odpadových potrubí, z klimatizačného zariadenia, nárazu dopravného prostriedku, dymu, nadzvukovou vlnou, poistenie pre prípad krádeže, lúpeže, vnútorného a vonkajšieho vandalizmu, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov a zariadení vrátane elektroniky skratom, prepätím a indukčným účinkom blesku, poistenie sa vzťahuje aj na aplikačný softvér, ktorý nie je zahrnutý v obstarávacej cene elektroniky, na nosiče dát pevne zabudované v hardwarovej časti riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, dátové polia, nosiče dát a záznamov programového vybavenia strojov. Poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie, zničenie alebo stratu dát
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:15.02.2016
Dátum na získanie informácií:22.03.2016
Dátum uzavretia:22.03.2016
Cena obstarávania:875 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>