NAPÍŠTE ČO POTREBUJETE - HĽADÁM
Vaše kontaktné údajePriložiť prílohu k dopytu (0/5)

Prosím, opiště kontrolní znaky viditelné na obrázku, popřípadě nám pošlete email, děkujeme.
Nechajte nám na seba kontakt a my sa vám zatelefonujeme:
Prosím, opiště kontrolní znaky viditelné na obrázku, popřípadě nám pošlete email, děkujeme.

Podpisový tablet

Dátum zverejnenia:
Dátum zverejnenia verejnej zákazky na úradnej doske alebo dátum vyhlásenia verejnej zákazky.
13.07.2012
Dátum na získanie informácií:
Limitný termín, dokedy môže dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku získať od zadávateľa bližšie informácie k vyhotoveniu ponuky.
neurčené
Dátum uzavretia:
Lehota, dokedy musí dodávateľ uchádzajúci sa o zákazku odovzdať svoju ponuku (v prípade elektronických aukcií sa jedná o dátum e-aukcie).
18.07.2012
Cena obstarávania:
Zadávateľom predpokladaná hodnota zákazky bez DPH.
9 999.00 €
Pôsobnosť:
Kraj, v ktorom sa uskutoční predmet zákazky.
Žilinský kraj
Druh obstarávania:
Verejná zákazka na obstarávanie veci.
Dodávky
Predpokladaná hodnota:
Predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 10 000 €, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, alebo nižšia ako 20 000 € ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ konania:
Ponuku môže podať ľubovoľný počet dodávateľov splňujúcich podmienky danej verejnej zákazky a podmienky dané Zákonom o verejnom obstarávaní.
Otvorené
Kategórie:
Kategórie zákazky.
Počítače
Popis:
- nákup 20 ks podpisových tabletov
- bližšie informácie poskytne na vyžiadanie zadávateľ verejného obstarávania
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- od júla 2012 do decembra 2012
Kritériá:
- najnižšia cena

Máte záujem o zákazku?

Pre ziskanie kontaktu k tejto zákazke nám na seba zanechajte kontakt a my sa Vám ozveme spať.Obstarávanie obsahuje prílohy.
Prílohy je možné vidieť len po prihlásení a zobrazení kontaktov.
Podpora

Potrebujete
poradiť?

Jana Králová
+421 0850 001 051
info@aaadopyt.sk
2716
veřejných zakázek v kategori
Počítače

Kontakt na dopytujúceho môže vidieť iba zaregistrovaný a prihlásený dodávateľ, prihláste sa, prosím..
Čo Vám prinesie registrácia do systému?
Minulý mesiac sme ponúkli našim dodávateľom 2 049 zákaziek za 111 900 774 € Registrovať dodávateľa zadarmo >

Poznámky: Informácie na tejto stránke sa nesmú šíriť ďaľej bez písomného súhlasu prevádzkára AAA Dopyt.sk.

Ďalšie zákazky z kategórie: Počítače

17.06.2016Dodávka IKTostáva 14 dníCelá SRPočítače
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cwena
Dátum zverejnenia:16.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.07.2016 ostáva 14 dní
Cena obstarávania:10 356 590.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Nadlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
05.06.2016Dodávka SW produktuBratislavskýPočítače
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka software na ekonometrické výpočty EVIEWs ver.9.5 Academic Volume License, súčasťou dodávky softvéru je: Base License Fee ( vrátane link s heslom a CD nosič) 1 ks, Concurrent Use License Pack - new license
1 ks vrátane dopravných nákladov na miesto dodania
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- do 2 týždňov
Kritériá:
- najnižšia cena celkom vrátane DPH
Dátum zverejnenia:03.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:09.06.2016
Cena obstarávania:1 233.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
16.05.2016Výpočtová technikaTrnavskýPočítače
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodanie notebboku a atramentovej multifunkčnej tlačiarne podľa špecifických požiadaviek verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Skalica
Termín:
- rok 2016
Kritériá:
- najnižšia cena bez DPH
Dátum zverejnenia:11.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:17.05.2016
Cena obstarávania:4 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
13.05.2016ToneryBratislavskýPočítače
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- originálne tonery, ktoré výrobca fotokopírovacieho stroja odporúča na používanie vo svojich zariadeniach bez dopadu na záručný servis podľa špecifických požiadaviek verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- do 7 dní
Kritériá:
- najnižšia celková cena vrátane DPH
Dátum zverejnenia:13.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.05.2016
Cena obstarávania:503.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
12.05.2016Nákup výpočtovej technikyPrešovskýPočítače
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- nákup LCD monitora v počte 1 kus spĺňajúci minimálnu špecifikáciu uvedenú v prílohe č. 1
Lokalita:
- okres Prešov
Termín:
- do 20. mája 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:11.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:16.05.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
03.05.2016Predkladanie návrhov na uzatvorenie zmluvy na poskytnutie službyŽilinskýPočítače
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zber dát, údajov a informácií potrebných k vypracovaniu ŽoNFP a jej príloh, kontrola úplnosti a obsahovej správnosti vstupných informácií,
vypracovanie ŽoNFP, kontrola úplnosti a obsahovej správnosti existujúcej CBA analýzy a prípadná aktualizácia údajov v prípade relevantnosti,
práca s ITMS 2014+, spracovanie a odoslanie ŽoNFP v systéme,
predloženie tlačenej formy ŽoNFP 3 rovnopisy a zabezpečenie elektronickej verzie, žiadosti o poskytnutie NFP a potrebných príloh na elektronickom nosiči,
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- do 45 dní
Kritériá:
- najnižšia celková cena v EUR bez DPH
Dátum zverejnenia:29.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.05.2016
Cena obstarávania:19 397.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.04.2016Servisné služby v oblasti ITTrenčianskyPočítače
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie servisu výpočtovej techniky, jednotlivých komponentov PC, údržba počítačovej siete (internet a intranet) a údržba programového vybavenia, ktoré sú v správe verejného obstarávateľa v používaní je cca 50 počítačových zostáv s príslušenstvom, z toho cca 20 v sieti, 9 ks notebookov, záložné zdroje, modem
Lokalita:
- okres Trenčín
Termín:
- 3 roky
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:27.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:05.05.2016
Cena obstarávania:2 500.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
19.04.2016Počet softvérových licencií 5 ksBanskobystrickýPočítače
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- licencia obsahuje programy alebo plne kompatibilné programy s rovnakou alebo vyššou funkcionalitou ako Word, Excel, PowerPoint, Outlook, verzia licencie 2007 alebo vyššia, súčasťou dodávky musia byť certifikáty/dokumenty preukazujúci pravosť a jedinečnosť licencií Authenticity).
Lokalita:
- okres Revúca
Termín:
- 14 dní
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:18.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.04.2016
Cena obstarávania:500.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
17.04.2016Softvérové riešenie na báze počítačovej simulácieTrnavskýPočítače
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- softvérové riešenie na báze počítačovej simulácie, ktoré môže byť adaptované, ako výukový nástroj pre rozvoj vedomostí a zručností pracovníkov v oblasti regionálnej správy, hospodárstva, plánovania a
manažmentu ľudských zdrojov, podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Lokalita:
- okres Dunajská Streda
Termín:
- 3 mesiace
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:16.04.2016
Dátum na získanie informácií:20.06.2016
Dátum uzavretia:20.06.2016
Cena obstarávania:3 908 600.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
16.04.2016Expertný systém pre biomedicínuŽilinskýPočítače
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- softvérové riešenie na báze umelej inteligencie, ktoré umožní budovať expertný systém na prípravu personalizovanej metabolickej intervencie, s cieľom predchádzať na molekulárnej úrovni príčinám degeneratívnych ochorení, a ktorý môže byť súčasne využitý ako výukový nástroj v pre - a postgraduálnom štúdiu, podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- 3 mesiace
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:16.04.2016
Dátum na získanie informácií:21.06.2016
Dátum uzavretia:21.06.2016
Cena obstarávania:3 033 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
14.04.2016Služba poskytovaniameracieho systému pre meranie a vyhodnocovanie kvality dátových sietí a služiebBratislavskýPočítače
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- služba poskytovaniameracieho systému pre meranie a vyhodnocovanie kvality dátových sietí a služieb
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:14.04.2016
Dátum na získanie informácií:27.05.2016
Dátum uzavretia:27.05.2016
Cena obstarávania:150 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
14.04.2016Servis, podporné služby a náhradné dielyBratislavskýPočítače
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- servis, podporné služby a náhradné diely pre tri počítačové sály DataCentra
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:14.04.2016
Dátum na získanie informácií:30.05.2016
Dátum uzavretia:30.05.2016
Cena obstarávania:4 009 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
13.04.2016Softvérové riešenia pre výskumné laboratóriumKošickýPočítače
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka špeciálnych softvérov pre výskumné laboratórium projektu digitále dvojča, projekt digitálne dvojča je založený na myšlienke spojenia (prepojenia) reálnych procesov vo výrobe so simulačnými modelmi,
na realizáciu simulačných modelov, ktoré budú detailnou virtuálnou kópiou všetkých výrobkov, procesov, materiálových tokov a možných stavov v reálnom výrobnom systéme je potrebné využiť špecializované priemyselné softvéry založené na princípe PLM (Product Lifecycle Management) a ich vzájomnú previazanosť
Lokalita:
- okres Košice
Termín:
- 30 dní
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:13.04.2016
Dátum na získanie informácií:01.06.2016
Dátum uzavretia:01.06.2016
Cena obstarávania:254 467.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
13.04.2016Dodávka komponentov a príslušenstva k PCKošickýPočítače
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- základná doska, procesor, PC chladič, chladič pod HDD, chladiaca pasta, HDD, NAS, operačná pamäť, grafická karta, zdroj, optická mechanika, zvuková karta, sieťová karta, čítačka kariet, Firewire, USB, Parallel RS232, PC skrinka a ďalšie komponenty k PC, HDD, optická mechanika, sieťová karta, zvuková karta, grafická karta, CD-R, CDRW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+RW, DVD RAM, reproduktory, slúchadlá s mikrofónom, podložka pod myš, web kamera, IP kamera, USB kľúč, USB HUB, USB predlžovací kábel, USB prepojovací kábel, dokovacia stanica k notebooku, čítačka kariet, myš, klávesnica, klávesnica pre tablet, redukcia, kábel prepojovací, kábel LAN, koncovka sieťová, krytka na koncovku RJ45, taška k notebooku, batoh pre notebook, puzdro mobil, puzdro pre tablet, čistiaci prostriedok, záložný zdroj, batéria, batéria do notebooku, premietacie plátno, držiak pre monitor, držiak pre projektor,
stojan pod projektor, prezenter, ovládač k projektoru, lampa do projektora, viazacie nylonové pásky, 3D okuliare, tester a ďalšie príslušenstvo k PC
Lokalita:
- okres Košice I
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:13.04.2016
Dátum na získanie informácií:30.05.2016
Dátum uzavretia:30.05.2016
Cena obstarávania:320 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
13.04.2016Dodávka počítačov a monitorovBratislavskýPočítače
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- kancelárske, výukové, výkonné, CAD a DTP počítače, All-In-One zariadenia a monitory s minimálnymi technickými a funkčnými parametrami podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:13.04.2016
Dátum na získanie informácií:23.05.2016
Dátum uzavretia:23.05.2016
Cena obstarávania:1 600 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>