Rozšírené vyhľadávanie pri nadlimitných verejných zákazkách nájdete tu
Minulý měsíc jsme nabídli našim dodavatelům 1 683 zakázek za 4 283 872 Kč Registrovat dodavatele zdarma >

Verejné obstarávanie > obor: Drevo

Dátum
Názov zakázky
Kraj
Odbor
03.07.2017Ošetrenie drevínBratislavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- služby spojené s ošetrením drevín špecifikované v prílohe č. 1
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- do 31. decembra 2017
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:03.07.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.07.2017
Cena obstarávania:30 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
14.06.2017Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedeníCelá SRDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- ručný výrub porastov do priemeru 20 cm vrátane a uloženie drevnej hmoty na kraj ochranného pásma alebo na miesto určené vlastníkom alebo príslušným úradom, výrub porastov lesnou frézou do priemeru 20 cm vrátane, výrub porastov o priemere väčšom ako 20 cm na základe individuálnej kalkulácie vypracovanej znalcom v odbore lesníctvo, očistenie základov stožiarov od porastov (do 3 m od hrany základu) a následná likvidácia porastov spôsobom povoleným platnou legislatívou
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:14.06.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.07.2017
Cena obstarávania:7 300 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Nadlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
13.06.2017Údržba stromovTrenčianskyDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- stromolezecké arboristické ošetrenie a stabilizácia vybraných rizikových
stromov
Lokalita:
- okres Partizánske
Dátum zverejnenia:13.06.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:23.06.2017
Cena obstarávania:2 208.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.05.2017Revitalizácia stromov a krovBratislavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výber dodávateľa prác na revitalizáciu stromov a krov v meste
Lokalita:
- okres Bratislava II
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:24.05.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:31.05.2017
Cena obstarávania:14 450.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.05.2017Odstránenie pňovNitrianskyDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- odstránenie ôsmich kusov pňov z verejných priestranstiev
Lokalita:
- okres Komárno
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:23.05.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:02.06.2017
Cena obstarávania:1 600.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
18.05.2017Pestovateľská činnosťKošickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- hĺbková sadba s vŕtaním jám, vytváranie podmienok pre prirodzenú obnovu, čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, ochrana sadeníc proti burine vyžínaním na plôškach, v pásoch alebo celoplošne, ochrana sadeníc proti burine chemickým
postrekom, odstraňovanie nežiaducej tenčiny a krov príprava plôch na obnovu lesa, plecie ruby, prestrihávky, čistky a prerezávky, ochrana sadeníc pred zverou náterom repelentami, oplocovanie lesných porastov, ostatné pestovateľské práce, ostatné práce v ochrane lesa
Lokalita:
- okres Trebišov
Termín:
- od 1. augusta 2017 do 31. decembra 2017
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:18.05.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.06.2017
Cena obstarávania:27 041.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
18.05.2017Pestovateľská činnosťPrešovskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti) a práce v ochrane lesa
Lokalita:
- okres Bardejov
Termín:
- od 1. augusta 2017 do 31. decembra 2017
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:18.05.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.06.2017
Cena obstarávania:72 160.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
18.05.2017Pestovateľská činnosťKošickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti) a práce súvisiace s ochranou lesa
Lokalita:
- okres Sobrance
Termín:
- od 1. augusta 2017 do 31. decembra 2017
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:18.05.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:20.06.2017
Cena obstarávania:37 471.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
18.05.2017Pestovateľská činnosťKošickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o
obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti) a práce v ochrane lesa
Lokalita:
- okres Košice - okolie
Termín:
- od 1. augusta 2017 do 31. decembra 2017
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:18.05.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:20.06.2017
Cena obstarávania:23 847.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.04.2017Pestovateľská činnosťBanskobystrickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- 7 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:24.04.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:25.05.2017
Cena obstarávania:39 988.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
18.04.2017Rekultivácií plôch formou frézovaniaBanskobystrickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vyčistenie plôch od drevín a krov, likvidáciu pňov a všetkých zvyškov vyťažených stromov, horľavého materiálu a ťažbového odpadu, ako aj likvidáciu nežiaducich nárastov drevín, plevelných rastlín a ostatnej krovitej, trávnatej a vyššej bylinnej vegetácie, a to rekultiváciou plôch prostredníctvom úpravy terénu pôdnou frézou
Lokalita:
- okres Zvolen
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:18.04.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.05.2017
Cena obstarávania:224 833.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
08.04.2017Chemické ošetrenie stromov pagaštana konskéhoBanskobystrickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- chemické ošetrenie stromov pagaštana konského proti ploskáčikovi pagaštanovému a fytopatogénnym hubám na území mesta v počte cca 750 ks
Lokalita:
- okres Lučenec
Kritériá:
- cena a lehota dodania
Dátum zverejnenia:07.04.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.04.2017
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.04.2017Starostlivosť o verejné drevinyBratislavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- starostlivosť o verejné dreviny - orez drevín
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- 60 dní
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:05.04.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.04.2017
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
03.04.2017PostrekŽilinskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- jarný postrek porastov pagaštanov konských na území mesta, ide o 150 ks drevín
Lokalita:
- okres Bytča
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:03.04.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:07.04.2017
Cena obstarávania:3 200.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
03.04.2017Dodávka vysadbového materiáluNitrianskyDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka vysadbového materiálu - drevín, na jarnú výsadbu
Lokalita:
- okres Komárno
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:03.04.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.04.2017
Cena obstarávania:2 300.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
14.03.2017Služby súvisiace s ťažbou drevaBratislavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytnutie služieb súvisiacich s ťažbou dreva, kompletné spracovanie drevnej
hmoty na odvoznom, ťažba, približovanie, manipulácia výrub stromov, odvetvenie, odťah na určené skladovacie miesta
Lokalita:
- okres Pezinok
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:14.03.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:31.03.2017
Cena obstarávania:208 500.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
03.03.2017Pestovateľská činnosťBanskobystrickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- pestovateľská činnosť zahŕňa výkony, súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním
prvých prebierok a ochranu lesa pred biotickými a abiotickými škodlivými činiteľmi. Súčasťou sú tiež manuálne činnosti, súvisiace s údržbou lesnej dopravnej siete
Lokalita:
- okres Revúca
Termín:
- od 1. apríla 2017 do 31. decembra 2017
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:03.03.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:15.03.2017
Cena obstarávania:80 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
27.02.2017Pestovateľská činnosťBanskobystrickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vykonanie lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti
období r.2017
Lokalita:
- okres Rimavská Sobota
Termín:
- od 21. februára 2017 do 31. decembra 2017
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:27.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:29.03.2017
Cena obstarávania:170 995.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
15.02.2017Chemická ochrana drevín vo verejnej zeleniBratislavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- chemická ochrana drevín vo verejnej zeleni proti škodcom, to znamená zabezpečenie chemického ochranného postreku drevín proti škodcom
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:15.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:03.03.2017
Cena obstarávania:90 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
07.02.2017Dodávka palivového drevaPrešovskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- štiepané palivové drevo – buk, dĺžka jednotlivých klátikov dreva (siahovica / metrovica) 100 – 110 cm, hrúbka štiepaných klátikov 30 – 35 cm, účel dreva – vykurovanie, merná jednotka dodávaného dreva – priestorový meter rovnaný
Lokalita:
- okres Bardejov
Termín:
- do 10. mája 2017
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:07.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:03.03.2017
Cena obstarávania:4 166.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
27.01.2017Dodávka ťažbových prác v porastochPrešovskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- ťažba dreva, jeho približovanie na určené odvozné miesta, manipulácia na požadované sortimenty, predmetom je obnovná ťažba a výchovná ťažba nad 50 rokov
Lokalita:
- okres Stará Ľubovňa
Termín:
- od 15. februára 2017 do 20. decembra 2017
Kritériá:
- najnižšia cena (bez DPH) na každý porast samostatne
Dátum zverejnenia:24.01.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.02.2017
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.01.2017Dokument starostlivosti o dreviny - vypracovanieTrnavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb – dokument starostlivosti o dreviny – vypracovanie, v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, rozsah spracovaného územia cca 33,77 ha
Lokalita:
- okres Galanta
Termín:
- do 30. novembra 2017
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:20.01.2017
Dátum na získanie informácií:31.01.2017
Dátum uzavretia:31.01.2017
Cena obstarávania:19 999.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
12.01.2017Revitalizácia stromoradia v cestnej zeleni a čiastočná obnova zeleneBratislavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- revitalizácia - výrub a výsadba stromov - stromoradia v cestnej zeleni
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 4 mesiace
Kritériá:
- cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
Dátum zverejnenia:12.01.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:26.01.2017
Cena obstarávania:124 683.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
18.12.2016Palivové drevoBanskobystrickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- palivové drevo 110 pm, bukové drevo, štiepané a uložené v paletách
Termín:
- do 1 týždňa
Kritériá:
- najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky
Dátum zverejnenia:12.12.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.12.2016
Cena obstarávania:3 300.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.12.2016Odvoz dreva z lesných skladov a nakladanie drevaBanskobystrickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- odvoz dreva z lesných skladov na expedičný sklad, na sklady pri štátnych cestách prípadne priamo na miesto predaja k odberateľovi alebo na železničnú stanicu, kde súčasťou služby bude aj nakládka vagóna, súčasťou odvozu je nakladanie surového dreva v dĺžkach do 7 m na ložnú plochu auta alebo iného dopravného prostriedku (kamión, vagón), jazda s nákladom, zloženie sortimentov s triedením na miesto vykládky určené
objednávateľom
Lokalita:
- okres Banská Štiavnica
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:05.12.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.12.2016
Cena obstarávania:98 900.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
19.11.2016Výrub vianočných stromovBratislavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výrub 5 ks vianočných stromov a ich prevoz na miesto určenia, osadenie do existujúcich otvorov, odstránenie a likvidácia do kompostárne
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- 16. januára 2017
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:18.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:23.11.2016
Cena obstarávania:2 583.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
15.11.2016Dodávka drevnej štiepky 2017BratislavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka energetickej drevnej štiepky a súvisiacich služieb, najmä doprava do miesta určenia, vykládka a nakládka
Lokalita:
- okres Malacky
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:15.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.11.2016
Cena obstarávania:90 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
12.11.2016Nákup rezivaBanskobystrickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- nákup reziva pre potreby SOU, v cene dodávky musí byť zahrnutá aj cena dopravy a vvkládka tovaru a všetky súvisiace náklady s dodávkou
Lokalita:
- okres Zvolen
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH
Dátum zverejnenia:11.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.11.2016
Cena obstarávania:4 600.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
07.11.2016Výmena nevyhovujúcich drevených výplníBanskobystrickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výmena nevyhovujúcich drevených konštrukcií, likvidácia odpadu, murárske práce, omietky, maľovanie
Lokalita:
- okres Zvolen
Termín:
- do 30 dní
Kritériá:
- najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH
Dátum zverejnenia:07.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:16.11.2016
Cena obstarávania:19 512.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
18.10.2016Výmena okien a dveríBanskobystrickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zhotovenie drevených okien s obložením (vnútorným a vonkajším), drevených okien bez obloženia a vstupných dverí, demontáž okien, dverí, vnútorných, vonkajších parapetov, dreveného obloženia a žalúzií, montáž a osadenie nových okien a dverí, vrátane vnútorných žalúzií (pôvodných aj nových), sieťok na okná (podľa prílohy č. 1), založenie vnútorných a vonkajších parapetov, odvoz sute a odpadu, začistenie a vysprávky vonkajších a vnútorných špaliet, maľba vonkajších a vnútorných špaliet, všetky súvisiace stavebné, montážne a pomocné práce vrátane dotesnenia okien voči okolitým stavebným konštrukciám, nastavenie okien a ďalšie nevyhnutné práce potrebné na dokončenie osadenia okien
Lokalita:
- okres Zvolen
Termín:
- do 30. novembra 2016
Kritériá:
- najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH
Dátum zverejnenia:18.10.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:25.10.2016
Cena obstarávania:49 614.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
13.10.2016Výsadba zeleneBratislavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka a výsadba 15 ks vzrastlých stromov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Pezinok
Termín:
- do 30. novembra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena vrátane DPH
Dátum zverejnenia:12.10.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.10.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
07.10.2016Výroba nových okien a ich montážBanskobystrickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výroba nových okien a ich montáž na budove historického významu, ktorý tvorí dominantu námestia
Lokalita:
- okres Banská Bystrica
Termín:
- do 15. decembra 2016
Kritériá:
- najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH
Dátum zverejnenia:07.10.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.10.2016
Cena obstarávania:68 333.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
06.10.2016Výroba a montáž drevených vyvýšených záhonovTrnavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výroba a montáž drevených konštrukcií na vyvýšené záhony
Lokalita:
- okres Trnava
Termín:
- 30 dní
Kritériá:
- najnižšia cena vrátane DPH
Dátum zverejnenia:05.10.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.10.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
04.10.2016Dodávka pevných palívBratislavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečiť dodanie pevných palív a súvisiacich služieb (doprava a uloženie na skládky) pre zabezpečenie prevádzky vykurovacích zariadení jednotlivých SPO v rezorte verejného obstarávateľa a ich odlúčených pracovísk
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:04.10.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.10.2016
Cena obstarávania:809 862.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
28.09.2016Výmena okienBanskobystrickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodanie a výmena atypických okien na historickej budove múzea z dôvodu fyzického opotrebenia v počte 37 kusov, vrátane dodávky žalúzií, práce zahŕňajú demontáž starých okien, murárske práce na vysprávke muriva, dodávku a montáž nových okien vrátane žalúzií a zneškodnenie vzniknutého odpadu, bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe výzvy na predloženie
cenovej ponuky
Lokalita:
- okres Lučenec
Termín:
- do 30. novembra 2016
Kritériá:
- najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH
Dátum zverejnenia:28.09.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:05.10.2016
Cena obstarávania:29 000.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.08.2016Surové ihličnaté rezivoBanskobystrickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- surové ihličnaté rezivo I. a II. triedy, smrek/jedľa, rozmery podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, objem 105 m³
Lokalita:
- okres Banská Bystrica
Termín:
- do 31. decembra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH za m³
Dátum zverejnenia:22.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:26.08.2016
Cena obstarávania:9 230.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
13.08.2016Pódium do spoločenskej sályBratislavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zhotovenie, dodávka a montáž pevného pódia do spoločenskej sály verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- 1 mesiac
Kritériá:
- najnižšia cena za predmet zákazky
Dátum zverejnenia:10.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:16.08.2016
Cena obstarávania:7 500.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.07.2016Oprava a výroba truhlicových okienBratislavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- umelecko - remeselná stolárska oprava a výroba truhlicových okien, výmena za nové kópie truhlicových okien, vrátane kovových doplnkov
Lokalita:
- okres Pezinok
Termín:
- do 30. septembra 2016
Kritériá:
- lehota dodania, cena
Dátum zverejnenia:04.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.07.2016
Cena obstarávania:60 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
29.06.2016Sušené smrekové fošneTrenčianskyDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- Sušené smrekové fošne, I. trieda a vzduchosuché - hrúbka 5 cm, omietané, šírka 17 cm, dĺžka 400 cm, celkovo 180 kusov dosiek, cca
6,12 m³
Lokalita:
- okres Trenčín
Dátum zverejnenia:29.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:04.07.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
27.04.2016Záhradnícke a sadové úpravyBratislavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti prerezavaním a odťažením dreviny a redukcia obvodu jeho koruny
Lokalita:
- okres Bratislava V
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:26.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:02.05.2016
Cena obstarávania:912.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
21.04.2016Približovanie drevaŽilinskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- približovanie drevnej hmoty na vlastnú zodpovednosť, približovanie sa uskutoční traktorom, odvozné miesto koňmi
Lokalita:
- okres Čadca
Termín:
- do 31. decembra 2016
Kritériá:
- cena bez DPH
Dátum zverejnenia:21.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:29.04.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
12.04.2016Výruby a orezy pod vzdušnými vedeniami v ZSDBratislavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- odstraňovanie a okliesňovanie stromov, kríkov a iných porastov v okolí vedenia a to v ochrannom pásme nadzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne VVN, veľmi vysoké napätie a vysoké napätie v celom území pôsobnosti verejného obstarávateľa podľa domén, súčasťou predmetu obstarávania sú ďalšie služby, ktoré budú definované v súťažných podkladoch
Termín:
- 60 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:12.04.2016
Dátum na získanie informácií:16.06.2016
Dátum uzavretia:16.06.2016
Cena obstarávania:13 302 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Nadlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
30.03.2016Lesopestovateľská činnosťŽilinskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- sadenie stromkov cena/ks, príprava plochy pred sadením, čistenie rúbanísk cena/ha, ochrana stromkov proti ohryzu zverou natieraním cena/ha, prerezávka(výchovný zásah) cena/ha, prebierka ( výchovný zásah) cena/ha
Lokalita:
- okres Martin
Termín:
- rok 2016
Dátum zverejnenia:23.03.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:31.03.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.03.2016Orezávanie stromovBratislavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- ošetrenie stromovej vegetácie vo verejnej zeleni rezom (výchovným, udržiavacím a redukčný), vrátane vyčistenia okolia od drevných zvyškov a odvozu a zhodnotenia odpadu vzniknutého v rámci plnenia, vykonané v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
Lokalita:
- okres Bratislava III
Termín:
- 13 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:23.03.2016
Dátum na získanie informácií:14.04.2016
Dátum uzavretia:14.04.2016
Cena obstarávania:79 170.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
18.03.2016Výrub, údržba a výsadba drevínTrenčianskyDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- od uchádzača verejný obstarávateľ požaduje nacenenie uvedenej služby spojenej s výrubom stromov, presunom drevnej hmoty, zdrvenie a odvoz drevnej hmoty, frézovania pňov pod úroveň terénu, vykonania redukčného rezu na vytypovaných drevinách, vykonanie rezu na
uschnutých častiach cypruštekov, vysadenie drevín, ktorá je prílohou výzvy
Lokalita:
- okres Nové Mesto nad Váhom
Termín:
- do 8. apríla 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:16.03.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.03.2016
Cena obstarávania:5 833.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
08.03.2016Výrub 45 ks stromovTrnavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výrub 45 ks stromov na území mesta na ktoré bol vydaný súhlas na výrub, prípadne na ktoré sa súhlas nevyžaduje
Lokalita:
- okres Trnava
Termín:
- rok 2016
Kritériá:
- najnižšia celková cena zákazky vrátane DPH
Dátum zverejnenia:07.03.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.03.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
19.02.2016Výruby v ochrannom pásme a pod nadzemnými elektrickými vedeniamiŽilinskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výrub stromov a iných porastov bude realizovaný podľa požiadaviek obstarávateľa a v súlade s platnými právnymi predpismi
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:19.02.2016
Dátum na získanie informácií:22.03.2016
Dátum uzavretia:22.03.2016
Cena obstarávania:7 560 000.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
12.02.2016Dodávka palivového drevaPrešovskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- Dodávka palivového dreva v množstve 100 priestorových metrov, dĺžka jednotlivých klátikov dreva (siahovica / metrovica) 100 – 110 cm, hrúbka štiepaných klátikov 30 – 35 cm, účel dreva – vykurovanie, merná jednotka dodávaného dreva – priestorový meter rovnaný
Lokalita:
- okres Bardejov
Termín:
- do 10. mája 2016
Kritériá:
- najnižšia cena za predmet zákazky vrátane dopravy
Dátum zverejnenia:08.02.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:03.03.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
17.12.2015Realizácia pilčíckych a ťažbových prácKošickýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch nachádzajúcich sa na území lesných celkov, v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických, výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR
Lokalita:
- okres Rožňava
Termín:
- od 1. februára 2016 do 30. apríla 2016
Kritériá:
- najnižšia cena za 1m3 s DPH
Dátum zverejnenia:16.12.2015
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.01.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
08.12.2015Výrub 51 ks stromovTrnavskýDrevo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- je výrub 51 ks stromov na území mesta, na ktoré bol vydaný súhlas na výrub, prípadne na ktoré sa súhlas nevyžaduje
Lokalita:
- okres Trnava
Termín:
- od 15. decembra 2015 do 31. januára 2016
Kritériá:
- najnižšia celková cena zákazky (vrátane DPH)
Dátum zverejnenia:08.12.2015
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.12.2015
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>

< Predchádzajúci    Ďalší >