Rozšírené vyhľadávanie pri nadlimitných verejných zákazkách nájdete tu
Minulý mesiac sme ponúkli našim dodávateľom 1 190 zákaziek za 3 769 680 € Registrovať dodávateľa zadarmo >

Verejné obstarávanie > obor: Tlač

Dátum
Názov zakázky
Kraj
Odbor
14.11.2017Polygrafické služby 2017ostáva 21 dníBratislavskýTlač
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlač rôznych druhov tlačovín podľa predpokladaných požiadaviek v prílohe č. 6 súťažných podkladov, špecifikácia predmetu dohody, ich knihárske a dokončovacie spracovanie, balenie a distribúcia na miesto určenia podľa
jednotlivých čiastkových zmlúv (objednávok), príp. grafické návrhy vybratých zákaziek
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:14.11.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.12.2017 ostáva 21 dní
Cena obstarávania:500 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
13.11.2017Tlačiarenské a polygrafické službyBanskobystrickýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlačiarenské a polygrafické služby, rozsah predmetu zákazky je uvedený v prílohe
č. 1
Lokalita:
- okres Zvolen
Termín:
- od 1, januára 2018 do 31. decembra 2018
Kritériá:
- najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky
Dátum zverejnenia:13.11.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.11.2017
Cena obstarávania:14 988.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
03.11.2017Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania poistnéhoBratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- spracovanie, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, spracovanie elektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:03.11.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:22.11.2017
Cena obstarávania:147 839.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
17.10.2017Vydanie zborníkaBratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vydanie zborníka, opis predmetu zákazky je v prílohe
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- do 6. novembra 2017
Kritériá:
- najnižšia cena za predmet zákazky s DPH
Dátum zverejnenia:17.10.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:20.10.2017
Cena obstarávania:1 250.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
03.10.2017Tlač knižných publikácií, propagačných materiálov a časopisuBratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlač tlačovín, a to tlač knižných publikácií, tlač propagačných materiálov, tlač časopisu
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 13 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:03.10.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.10.2017
Cena obstarávania:85 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
22.09.2017Obstaranie multifunkčných zariadení vrátane 4-ročného servisuCelá SRTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodanie 14 ks čiernobielych a farebných digitálnych multifunkčných zariadení (fax, kopírka, sieťová tlačiareň a sieťový skener) a opcia na dodanie max. 2 ks farebných digitálnych multifunkčných zariadení s podstavcom A3 (fax, kopírka, sieťová tlačiareň a sieťový skener), vrátane poskytnutia služby ALL IN na obdobie 48 mesiacov od dodania a prevzatia multifunkčného zariadenia
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- celková cena (CCMS) v eur bez DPH "Cena 14 ks čiernobielych a farebných digitálnych multifunkčných zariadení, celková cena (CCALLIN) v eur bez DPH, cena služby ALL IN na obdobie 48 mesiacov
Dátum zverejnenia:22.09.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:09.10.2017
Cena obstarávania:78 070.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
06.06.2017Dodávka knihyŽilinskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka knihy s názvom „Stratená Žilina 1“ (náučná a publicistická literatúra) v celkovom počte 330 kusov na reprezentačné účely
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- 30 dní
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:06.06.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.06.2017
Cena obstarávania:5 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
25.05.2017Nákup detských kníhŽilinskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- nákup detských kníh na reprezentačné a propagačné účely mesta
Lokalita:
- okres Žilina
Kritériá:
- najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie celého predmetu zákazky
Dátum zverejnenia:23.05.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:29.05.2017
Cena obstarávania:1 300.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
02.05.2017Grafické spracovanie a tlač materiálovBanskobystrickýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- grafické spracovanie a tlač materiálov na základe dodaných podkladov od verejného obstarávateľa podľa jednotlivých častí predmetu zákazky
Lokalita:
- okres Banská Bystrica
Termín:
- 4 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:01.05.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.05.2017
Cena obstarávania:57 600.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
27.04.2017Tlač knihyBratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- formát 200 x 250, vnútorné strany 104 strán 4+4, 150g MAT, obal 4+0, kašírovaný na lepenku + matné lamino, väzba V8, množstvo 2 000 ks
Lokalita:
- okres Pezinok
Termín:
- do 25 dní
Kritériá:
- lehota dodania, cena
Dátum zverejnenia:27.04.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:04.05.2017
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
12.04.2017Zariadenie na výrobu brožúr väzby V1 a Lepička knižných chrbtov technológiou PURNitrianskyTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zariadenie na výrobu brožúr väzby V1, lepička knižných chrbtov technológiou PUR
Lokalita:
- okres Nitra
Termín:
- 4 mesiace
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:12.04.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:31.05.2017
Cena obstarávania:244 966.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
10.04.2017Služba TLAČ „Zajtrajšie noviny“KošickýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytovanie služieb v oblasti tlače, informácie sú uvedené v súčažných podkladoch
Lokalita:
- okres Košice
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:10.04.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:05.05.2017
Cena obstarávania:79 522.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
06.04.2017Obstaranie vybavenia na produkciu oblečenia na princípe transférovej tlačeŽilinskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- technologické vybavenie na produkciu oblečenia na princípe transférovej tlače,
materiálové vybavenie na produkciu malosériovej výroby na princípe transférovej tlače
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- 6 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:06.04.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.05.2017
Cena obstarávania:179 552.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
07.03.2017Tlačiarenské a príbuzné službyCelá SRTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vyhotovenie grafického návrhu, predtlačová príprava, polygrafické spracovanie a distribúcia informačných materiálov, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 798 CPV, pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v
rámci skupiny 798
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:07.03.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:03.04.2017
Cena obstarávania:300 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Užšie

Zobraziť detail obstarávania >>
27.02.2017Tlač mesačníkaBanskobystrickýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlač a dodanie mesačníka obstarávateľovi v tlačovej forme a v požadovanom formáte, doprava z tlačiarne do miesta obstarávateľa
Lokalita:
- okres Lučenec
Termín:
- od apríla 2017 do marca 2019
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:27.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.03.2017
Cena obstarávania:10 400.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.02.2017Tlačivá zdravotnícke a hospodársneBanskobystrickýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlačivá zdravotnícke a hospodársne pre potreby fakultnej nemocnice s poliklinikou v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samostatných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb - dodanie tovaru na miesto určenia a manipulácie vyloženie tovaru
Lokalita:
- okres Banská Bystrica
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:23.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.03.2017
Cena obstarávania:42 934.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
15.02.2017Tlač a dodávka cestovných lístkovKošickýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlač a dodávka cestovných lístkov podľa podrobnej technickej špecifikácie papierových cestovných lístkov
Lokalita:
- okres Košice II
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:15.02.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:01.03.2017
Cena obstarávania:60 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
20.01.2017Diplomy a vysvedčeniaBratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- 4 000 ks list A4 pre diplomy s podtlačou pre EU, 5 000 ks list A4 pre vysvedčenia s podtlačou pre EU, 1 500 ks list A4 pre dodatky k diplomom s podtlačou pre EU,
3 500 ks list A3 pre dodatky k diplomom s podtlačou pre EU
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- do 28. februára 2017
Kritériá:
- najnižšia cena celkom s DPH za požadované množstvo
Dátum zverejnenia:20.01.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:27.01.2017
Cena obstarávania:1 900.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
18.01.2017Tlačiarenské, grafické a s tým súvisiace službyTrnavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlačiarenské služby, grafické služby a ďalšie služby súvisiace s tlačou monografií, odborných knižných publikácií, vysokoškolských učebníc, skrípt, študijných programov, zborníkov, časopisov, propagačných materiálov (vrátane CD), diplomov, obalov na diplomy, vysvedčení, poštových poukazov a iných tlačených výstupov v množstvách podľa aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa, vrátane balenia a dopravy na miesta plnenia
Lokalita:
- okres Trnava
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:18.01.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.02.2017
Cena obstarávania:208 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
27.12.2016Inovácia výrobného procesuNitrianskyTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- jedná sa o obstaranie tlačiarne s vysokým rozlíšením potlače označené HD flexo 52-60 bodov/cm, ktorá umožní tlačiť okrem papiera aj na iné materiály
Lokalita:
- okres Komárno
Termín:
- 6 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:27.12.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:09.01.2017
Cena obstarávania:2 050 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.12.2016NovinyBratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie tlače a distribúcie periodických novín verejného obstarávateľa a to s nákladom jedného vydania v počte 9 750 ks
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- do 31. decembra 2017
Kritériá:
- najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH
Dátum zverejnenia:23.12.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:30.12.2016
Cena obstarávania:19 200.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.12.2016Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochranyBratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlač poštových cenín s vysokým stupňom ochrany vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas, ako aj vytvorenia tlačových predlôh v prípade potreby objednávateľa
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:22.12.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:23.01.2017
Cena obstarávania:3 200 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
19.12.2016Tlačové, osvetové, informačné a propagačné materiályPrešovskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zákazka pozostáva z návrhov printových materiálov v kooperácii s verejným obstarávateľom a zo samostatných printových materiálov v bližšie špecifikovanej forme uvedenej v prílohe č. 1
Lokalita:
- okres Stará Ľubovňa
Termín:
- do 29. decembra 2016
Kritériá:
- celková cena dodávky
Dátum zverejnenia:16.12.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:23.12.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
18.12.2016Vyhotovenie bulletinu a brožúrKošickýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vyhotovenie 3 000 exemplárov bulletinov ( 2 x A4 formát + 1 list = 69 cm)
v jazykoch: SK – 1 500 ks, H – 500, D – 350 ks, GB – 650 ks, vyhotovenie 1 500 exemplárov brožúrok ( A5 formát obálka + 3 listy) v jazykoch:
SK – 1 000 ks, GB – 500 ks
Lokalita:
- okres Rožňava
Termín:
- do 20. januára 2017
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:16.12.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.12.2016
Cena obstarávania:4 166.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
01.12.2016Tlač a distribúcia dvojtýždenníkaBanskobystrickýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlač a distribúcia dvojtýždenníka v počte 7 700 výtlačkov podľa aktuálneho počtu schránok v meste
Lokalita:
- okres Žiar nad Hronom
Termín:
- od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:01.12.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:12.12.2016
Cena obstarávania:13 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
30.11.2016Tlač a distribúcia dvojtýždenníka občanov mestaNitrianskyTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlač a distribúcia 21 vydaní dvojtýždenníka občanov mesta v náklade 16.000 ks / 1 vydanie, počas 12 mesiacov
Lokalita:
- okres Nové Zámky
Kritériá:
- najnižšia cena v EUR s DPH
Dátum zverejnenia:29.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:05.12.2016
Cena obstarávania:19 900.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
29.11.2016Tlačoviny a tlačiarenské výrobky 2016BratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlačiarenských výrobkov (vizitky, pozvánky, preukazy, komplimentky, menovacie a odvolávacie dekréty, hlavičkový papier, špeciálne tlačivá, konzulárne tlačivá, rôzne brožúry a pod., a to všetko v rôznych jazykových mutáciách) podľa potrieb verejného obstarávateľa počas platnosti rámcovej dohody
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:29.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:09.01.2017
Cena obstarávania:102 380.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
24.11.2016Túry v kazematáchNitrianskyTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- grafická úprava a tlač propagačného letáku podľa špecifík uvedených verejným obstarávateľom, 7 000 ks v maďarskom jazyku, 5 000 ks v slovenskom jazyku a 2 000 ks v jazyku nemeckom
Lokalita:
- okres Komárno
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:23.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:02.12.2016
Cena obstarávania:2 333.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
01.11.2016Zabezpečenie tlače a distribúcie kultúrnych poukazovCelá SRTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlač, personifikácia kultúrneho poukazu a kompletizácia pre distribúciu a dodanie na vopred určené adresy základných a stredných škôl sídliacich v rámci celého územia SR, tlač hárku kultúrneho poukazu formát 210 mm x 200 mm - personifikácia kultúrnych poukazov na základe databázy a vytvorených podmienok pre tento účel v informačnom systéme Ministerstva kultúry SR
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
Dátum zverejnenia:01.11.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:05.12.2016
Cena obstarávania:300 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
30.09.2016Tlač propagačného materiáluBratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlač propagačného materiálu, 7druhov skladačiek v náklade po 3000 ks, spolu 21 000 ks
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- 5 dní
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:30.09.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:05.10.2016
Cena obstarávania:1 833.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
29.09.2016Komplexné tlačiarenské službyTrenčianskyTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- verejného obstarávania sú tlačiarenské služby, tlač periodika - novinky a tlač propagačného materiálu mesta, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
Lokalita:
- okres Považská Bystrica
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
Dátum zverejnenia:29.09.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:13.10.2016
Cena obstarávania:180 031.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.09.2016Grafické a tlačiarenské službyTrnavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- služby súvisiace s tlačou, tlačiarenské služby, služby v oblasti digitálnej tlače, grafické návrhy, tlačené knihy, brožúry a letáky
Lokalita:
- okres Dunajská Streda
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
Dátum zverejnenia:28.09.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.10.2016
Cena obstarávania:200 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.08.2016Rôzne tlačiváCelá SRTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlač a dodávka rôznych tlačív pre potreby pôšt a úsekov na plnenie pracovných úloh vrátane ich distribúcie na určené miesta
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:23.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:23.09.2016
Cena obstarávania:570 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
14.08.2016Digitalizácia archívuKošickýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- digitalizácia archívu podľa špecifických požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v tejto výzve
Lokalita:
- okres Košice okolie
Termín:
- do 30. júna 2017
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:11.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.08.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.08.2016Ročenka slovenského stavebníctva 2016 - elektronická verziaBratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- aktualizácia a spracovanie informácií o odvetví stavebníctva a výrobe stavebných látok za rok 2015, elektronická verzia publikácie „Ročenka slovenského stavebníctva 2016“ v slovenskej a anglickej verzii, výstup na
CD v počte 100 ks
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- september 2016
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:04.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:12.08.2016
Cena obstarávania:4 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.08.2016Špeciálne lesnícke tlačiváCelá SRTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výroba špeciálnych tlačív vrátane zabezpečenia súvisiacich služieb spojených s ich výrobou, kompletizáciou a dodaním na miesto určenia, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa, na základe jednotlivých
objednávok
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:05.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:22.08.2016
Cena obstarávania:162 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
21.07.2016Menovky na stôlBratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- obojstranne čitateľná stolová menovka z pevného PVC, vhodná na konferencie, recepčné pulty, ceny tovarov a popis produktov s vymeniteľnou prázdnou kartou, rozmery: 105 x 297 mm, počet 50 ks
Lokalita:
- okres Bratislava V
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:20.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:26.07.2016
Cena obstarávania:215.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
10.07.2016Zhotovenie letákov a brožúrŽilinskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zber údajov, príprava textov, písanie textov, jazyková korektúra, fotky, grafické spracovanie, tlač a dodanie letákov a brožúr
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- do 31. augusta 2016
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:08.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:22.07.2016
Cena obstarávania:19 999.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
01.07.2016Tlač a zalomenie vizitiek – 100 ksBratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlač a zalomenie vizitiek – 100 ks, formát: 90x50 mm, papier biely colotech 300 g/m2, tlač farebná, obojstranná (4+4), po zalomení verejný obstarávateľ požaduje poslať na schválenie pred tlačou
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- 7 dní
Kritériá:
- najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách
Dátum zverejnenia:30.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:07.07.2016
Cena obstarávania:18.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.06.2016Tlač a doprava 5000 ks detskej knihyBratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- predmetom zákazky je tlač a doprava na miesto určenia 5000 ks výtlačkov detskej knihy
Lokalita:
- okres Bratislava II
Termín:
- do 30. júna 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:05.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.06.2016
Cena obstarávania:1 660.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
01.06.2016Tlačiarenské služby, tlač publikácií a grafické práceBanskobystrickýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlačiarenské služby, služby súvisiace s tlačou a grafické práce podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa, vrátane služieb spojených s dodávkou na miesto dodania, podrobné vymedzenie predmetu
zákazky je v časti B. opis predmetu zákazky súťažných podkladov
Lokalita:
- okres Banská Bystrica
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- cena jednej strany publikácie formátu A4 v € bez DPH, cena jednej strany publikácie formátu A5 v € bez DPH, cena jednej strany publikácie formátu B5 v € bez DPH, cena farebných strán publikácií formátu A4, A5, B5 v € bez DPH, cena digitálnej tlače jednej strany farbnej formátu A4, A5, B5 v € bez DPH, cena digitálnej tlače jednej strany čiernobielej formátu A4, A5, B5 v € bez DPH, cena za grafické práce v € bez DPH, hodinová sadzba grafických prác v € bez DPH
Dátum zverejnenia:01.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:04.07.2016
Cena obstarávania:350 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
19.05.2016Výtvarné riešenia a kreatívne koncepty propagačných materiálovNitrianskyTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- koncepčné návrhy, tlač a dodávka propagačných materiálov pre potreby samosprávneho kraja podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1., ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody
Lokalita:
- okres Nitra
Termín:
- 18 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:19.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:06.06.2016
Cena obstarávania:47 500.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.04.2016Výroba a dodanie polygrafických výrobkovBratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výroba a dodanie polygrafických výrobkov (tlačovín), ktoré sú podrobne špecifikované v súťažných podkladoch, súčasťou dodávky bude aj balenie tovaru, manipulácia, skladovanie, doprava tovaru na miesto určené verejným obstarávateľom a všetky ostatné náklady uchádzača, spojené s dodaním predmetu zákazky, verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi všetky grafické podklady potrebné k tlači
Lokalita:
- okres Bratislava III
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:28.04.2016
Dátum na získanie informácií:13.05.2016
Dátum uzavretia:13.05.2016
Cena obstarávania:134 999.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
14.04.2016Výroba, personalizácia, tlač a dodanie obojstranných preukazovCelá SRTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výroba, personalizácia, tlač a dodanie obojstranných preukazov
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:14.04.2016
Dátum na získanie informácií:03.05.2016
Dátum uzavretia:03.05.2016
Cena obstarávania:198 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
13.04.2016Tlač a dodanie knižného vydania linkových cestovných poriadkovPrešovskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlač a dodanie knižného vydania linkových cestovných poriadkov v počte 6500 kusov, formát LCP: A6, farba papiera: biela hmotnosť požadovaného papiera vrátane obálky: 80g/m2, farba obálky: iná ako biela, obstarávateľ požadovanú farbu obálky určí v objednávke, typ tlače: jednofarebná čierna, číslovanie strán: áno, bez očíslovania obálky, viazanie: zošívacími sponami, balenie: do fólie po 10 alebo 20 ks
Lokalita:
- okres Prešov
Kritériá:
- najnižšia jednotková cena, pričom obstarávateľ požaduje rovnakú jednotkovú cenu pri obidvoch vydaniach, žiadame, aby uchádzač v ponuke uviedol, či je platcom DPH.
Dátum zverejnenia:12.04.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:25.04.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
12.04.2016Tlač informačných letákov, grafické a polygrafické službyBratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlač tlačovín, poskytovanie polygrafických služieb v súvislosti s výrobou informačných materiálov podľa požiadavky verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:12.04.2016
Dátum na získanie informácií:02.05.2016
Dátum uzavretia:02.05.2016
Cena obstarávania:199 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
18.03.2016Grafické spracovanie a tlač tlačovínBratislavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- grafické spracovanie a tlač tlačovín, plagáty, bulletin, čestné vstupenky,voľné vstupenky, vstupenky, návratky k vstupenkám, vstupenky na parkoviská, informačný leták, stravné lístky, označenie áut, označenie organizátorov, označenie účinkujúcich, pamätný list, mapy areálu
Lokalita:
- okres Detva
Termín:
- od 31. mája 2016 do 25. júna 2016
Kritériá:
- ekonomicky najvýhodnejšia cena za celý predmet zákazky s DPH
Dátum zverejnenia:17.03.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:04.04.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
26.02.2016Tlač miestnych novínKošickýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- noviny sú vydávané v intervale 6-krát ročne, náklad jedného vydania novín je 1100 ks, formát A3 zložený na A4, počet strán A4: 8, plnofarebná tlač 4+4, väzba: V1 (2 x spinka), druh papiera: 115 g natieraný, vytlačenie a vyskladanie novín do 5-tich pracovných dní od doručenia grafického návrhu
Lokalita:
- okres Košice - okolie
Termín:
- do 31. decembra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena v € s DPH
Dátum zverejnenia:26.02.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:04.03.2016
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.02.2016Tlač a distribúcia časopisu Rodný môj krajTrnavskýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlač a distribúcia župného magazínu: "Rodný môj kraj" do všetkých domácností v samosprávnom kraji
Termín:
- 19 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:24.02.2016
Dátum na získanie informácií:05.04.2016
Dátum uzavretia:05.04.2016
Cena obstarávania:376 899.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
11.02.2016Tlačiarenské a polygrafické službyBanskobystrickýTlač
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tlačiarenské a polygrafické služby, podrobný opis predaný rok je uvedený v prílohe
Lokalita:
- okres Zvolen
Termín:
- od 1. apríla 2016 do 31. marca 2017
Kritériá:
- najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH
Dátum zverejnenia:11.02.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.02.2016
Cena obstarávania:9 412.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>

< Predchádzajúci    Ďalší >