Rozšírené vyhľadávanie pri nadlimitných verejných zákazkách nájdete tu

Verejné obstarávanie > obor: Stavebníctvo

včera 19:54Ozelenenie a tienenie lávkyostáva 35 dníTrnavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je ozelenenie a tienenie lávky
- projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Trnava

Termín pre podanie ponúk:
- 15.01.2019 do 15:00 hod.

Hodnota:
- 434.869,30 € bez DPH
Dátum zverejnenia:06.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:15.01.2019 ostáva 35 dní
Cena obstarávania:434 869.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
včera 19:50Rekonštrukcia budovy materskej školyostáva 27 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia budovy materskej školy
- zníženie energetickej náročnosti
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Komárno

Termín pre podanie ponúk:
- 07.01.2019 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 380.128,55 € bez DPH
Dátum zverejnenia:10.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:07.01.2019 ostáva 27 dní
Cena obstarávania:380 129.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
včera 19:45Zníženie energetickej náročnosti budovyostáva 20 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy
- predmetom projektu je návrh zníženia energetickej náročnosti konkrétneho objektu výrobnej haly plastov spoločnosti, pod ktorým sa rozumie zateplenie obvodového plášťa, doteplenie stropnej konštrukcie v podkrovnom priestore pod strešnou rovinou, čiastočná výmena výplni otvorov, modernizácia osvetlenia, modernizácia objektu z pohľadu využívania obnoviteľných energetických zdrojov ako je fotovoltaika (obnoviteľné zdroje energie) a vyhotovenie nastavenia hydraulického vyregulovania sústavy vykurovania, spolu s ostatnými sanačnými prácami (doteplenie oceľových brán, sanácia vstupných schodísk, vyhotovenie nových klampiarskych prvkov a krycích striešok)
- realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov

Lokalita:
- okres Zlaté Moravce

Termín pre podanie ponúk:
- 31.12.2018 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 166.550,24 € bez DPH
Dátum zverejnenia:06.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:31.12.2018 ostáva 20 dní
Cena obstarávania:166 550.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
včera 19:38Prístavba materskej školyostáva 41 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je prístavba materskej školy
- realizácia prístavby za účelom rozšírenia kapacity materskej školy v rozsahu vybúrania nevhodných častí pôvodnej
stavby, stavebná úprava vnútorných priestorov, zateplenie obvodového plášťa, osadenie nových okien, dverí zasklených stien, výstavba novej strechy prístavby vrátane klampiarskych prvkov a bleskozvodov s uzemnením, rekonštrukcia elektroinštalácie, vykurovania, vetrania a zdravotechniky
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Levice

Termín pre podanie ponúk:
- 21.01.2019 do 12:00 hod.

Hodnota:
- 281.048,97 € bez DPH
Dátum zverejnenia:07.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.01.2019 ostáva 41 dní
Cena obstarávania:281 049.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
včera 19:30Realizácia stavby bytového domuostáva 24 dníPrešovskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je realizácia stavby bytového domu
- novostavby bytových domov A a B, v ktorých bude umiestnených po 19 bytových jednotiek
- bytové domy A a B sú totožné päťpodlažné
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Svidník

Termín pre podanie ponúk:
- 04.01.2019 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 1.796.237,65 € bez DPH
Dátum zverejnenia:07.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:04.01.2019 ostáva 24 dní
Cena obstarávania:1 796 238.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
včera 19:25Oprava strechyostáva 20 dníBratislavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je oprava strechy
- predmetom zákazky sú stavebné práce na strechách objektov nemocnice s poliklinikou
- bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch

Lokalita:
- okres Bratislava

Termín pre podanie ponúk:
- 31.12.2018 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 1.265.733,45 € bez DPH
Dátum zverejnenia:10.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:31.12.2018 ostáva 20 dní
Cena obstarávania:1 265 734.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
včera 18:53Oprava miestnych komunikácií a chodníkovostáva 30 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je oprava miestnych komunikácií a chodníkov
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Košice-okolie

Termín pre podanie ponúk:
- 10.01.2019 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 650.805,19 € bez DPH
Dátum zverejnenia:10.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.01.2019 ostáva 30 dní
Cena obstarávania:650 805.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
včera 18:43Rekonštrukcia budovy halyostáva 41 dníBanskobystrickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia budovy haly
- predmetom zákazky sú stavebné práce na 2 výrobných halách, zamerané na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti
- podrobný popis stavebných prác je uvedený v opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby

Lokalita:
- okres Revúca

Termín pre podanie ponúk:
- 21.01.2019 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 241.262,63 € bez DPH
Dátum zverejnenia:10.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.01.2019 ostáva 41 dní
Cena obstarávania:241 263.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
včera 18:30Realizácia výstavby nájomných bytovostáva 29 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je realizácia výstavby nájomných bytov
- predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace s výstavbou nájomného domu s nájomnými bytmi na náklady uchádzača, ktoré budú tvoriť predmet kúpy jednotlivých nájomných bytov a ich spoločných priestorov a prislúchajúcej technickej infraštruktúry verejným obstarávateľom použitím zdrojov MDVaRR SR formou dotácií a úveru, pričom si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo si vybrať z týchto zdrojov
- bližšie informácie na vyžiadanie

Lokalita:
- okres Nové Zámky

Termín pre podanie ponúk:
- 09.01.2019 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 573.750,00 € bez DPH
Dátum zverejnenia:10.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:09.01.2019 ostáva 29 dní
Cena obstarávania:573 750.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
včera 15:13Opravy VN vypínačov AREVA ostáva 3 dniCelá SRStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky sú opravy VN vypínačov AREVA
- bližšie informácie na vyžiadanie

Lokalita:
- Slovenská republika

Termín pre podanie ponúk:
- do 14.12.2018
Dátum zverejnenia:10.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.12.2018 ostáva 3 dni
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
07.12.2018Rekonštrukcia vykurovania administratívnych priestorov a šatniach zamestnancovostáva 1 deňTrenčianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia vykurovania administratívnych priestorov a šatniach zamestnancov
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Trenčín

Termín pre podanie ponúk:
- 12.12.2018 do 16:30 hod.

Hodnota:
- 6.049,48 €
Dátum zverejnenia:07.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:12.12.2018 ostáva 1 deň
Cena obstarávania:6 050.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
07.12.2018Maliarske a natieračské práceostáva 1 deňTrenčianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky sú maliarske a natieračské práce
- oškrabanie starej maľby
- maľba Primalexom dvojnásobná, atď.
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Myjava

Termín pre podanie ponúk:
- 12.12 2018 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 4.980,60 €
Dátum zverejnenia:07.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:12.12.2018 ostáva 1 deň
Cena obstarávania:4 981.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
07.12.2018Dodávka a montáž okien a parapetovBratislavskýStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je dodávka a montáž okien a parapetov
- dodávka a montáž plastových okien, dodávka a montáž vnútorných parapetov
- účel - energická úspora objektu verejnej budovy
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Pezinok

Termín pre podanie ponúk:
- 11.12.2018 do 12:00 hod.

Hodnota:
- 1.900 € bez DPH
Dátum zverejnenia:06.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.12.2018
Cena obstarávania:1 900.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
06.12.2018Oplotenie cintorínaostáva 3 dniŽilinskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je oplotenie cintorína
- rieši sa nové oplotenie areálu tak, aby sa zabránilo prístupu zveri z blízkeho lesíka
- v súčasnosti je oplotenie vyhotovené len na južnej časti hranice parcely a novým oplotením uzavrieme areál cintorína z troch strán
- nové oplotenie bude tvorené pletivovými poplastovaným panelmi osadenými na oceľových poplastovaných stĺpoch a doplnené podhrabovou doskou
- celkovo tak vytvárame 80kusov modulov s dĺžkou 2,5 m čo je 200 m bežných oplotenia
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Žilina

Termín pre podanie ponúk:
- 14.12.2018 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 4.300 € bez DPH
Dátum zverejnenia:06.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.12.2018 ostáva 3 dni
Cena obstarávania:4 300.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.12.2018Rekonštrukcia učebníTrenčianskyStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia učební
- dodanie elektroinštalačných a stavebných prác
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Partizánske

Termín pre podanie ponúk:
- 11.12.2018 do 24:00 hod.

Hodnota:
- 19.759 € bez DPH
Dátum zverejnenia:30.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.12.2018
Cena obstarávania:19 759.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.12.2018Rekonštrukcia cvičebného priestoruostáva 3 dniTrenčianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia cvičebného priestoru
- realizácia rekonštrukcie dvoch paluboviek telocviční
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Prievidza

Termín pre podanie ponúk:
- 14.12.2018 do 14:00 hod.

Hodnota:
- 95.300 € bez DPH
Dátum zverejnenia:03.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.12.2018 ostáva 3 dni
Cena obstarávania:95 300.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.12.2018Rekonštrukcia ležatých rozvodov TUV v suteréne budovyTrenčianskyStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia ležatých rozvodov TUV v suteréne budovy
- demontáž potrubia meď
- montáž potrubia meď
- demontáž radiátorov
- vypúšťanie vody z vykurovacích sústav, atď.
- bližšie informácie v prílohe a na vyžiadanie

Lokalita:
- okres Trenčín

Termín pre podanie ponúk:
- 10.12.2018 do 11:00 hod.
Dátum zverejnenia:05.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.12.2018
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.12.2018Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku ostáva 27 dníTrenčianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky sú opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku
- vlastná výstavba bude pozostávať z vybudovania komôrkového rybovodu železobetónovej konštrukcie, v lokalite jestvujúcej vakovej hate, po ľavej strane hate
- realizáciou rybovodu dôjde k odstráneniu migračnej bariéry pre pohyb ichtyofauny

Lokalita:
- okres Myjava

Termín pre podanie ponúk:
- 07.01.2019 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 228.868,64 € bez DPH
Dátum zverejnenia:04.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:07.01.2019 ostáva 27 dní
Cena obstarávania:228 869.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.12.2018Rekonštrukcia budovy obecného úraduostáva 28 dníTrnavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia budovy obecného úradu
- zlepšenie energetickej hospodárnosti
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Dunajská Streda

Termín pre podanie ponúk:
- 08.01.2019 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 228.173,70 € bez DPH
Dátum zverejnenia:04.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:08.01.2019 ostáva 28 dní
Cena obstarávania:228 174.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.12.2018Preventívne protipovodňové opatrenia na tokuostáva 17 dníBanskobystrickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky sú preventívne protipovodňové opatrenia na toku
- predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa protipovodňnových opatrení z dôvodu zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
- bližšie informácie na vyžiadanie

Lokalita:
- okres Krupina

Termín pre podanie ponúk:
- 28.12.2018 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 3.761.959,63 € bez DPH
Dátum zverejnenia:04.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.12.2018 ostáva 17 dní
Cena obstarávania:3 761 960.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.12.2018Rekonštrukcia budovy nemocniceostáva 29 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia budovy nemocnice
- stavebné a búracie práce
- zdravotechnické inštalácie
- elektroinštalácie
- štruktúrovaná kabeláž
- vzduchotechnika, chladenie
- meranie a regulácia
- úpravy rozvodov medicinálnych plynov
- práce súvisiace s úpravou ústredného kúrenia
- zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Trebišov

Termín pre podanie ponúk:
- 09.01.2019 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 3.417.520,70 € bez DPH
Dátum zverejnenia:04.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:09.01.2019 ostáva 29 dní
Cena obstarávania:3 417 521.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.12.2018Realizácia stavebných prác na budoveostáva 27 dníPrešovskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je realizácia stavebných prác na budove
- predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Komunitné centrum - zmena dokončenej stavby
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Stará Ľubovňa

Termín pre podanie ponúk:
- 07.01.2019 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 251.262,17 € bez DPH
Dátum zverejnenia:04.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:07.01.2019 ostáva 27 dní
Cena obstarávania:251 262.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
05.12.2018Revitalizácia kúpeľného areáluostáva 41 dníBanskobystrickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je revitalizácia kúpeľného areálu
- stavebné práce na úprave centrálnej zóny
- bližšie informácie na vyžiadanie

Lokalita:
- okres Krupina

Termín pre podanie ponúk:
- 21.01.2019 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 532.696,43 € bez DPH
Dátum zverejnenia:05.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.01.2019 ostáva 41 dní
Cena obstarávania:532 697.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
04.12.2018Vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnostiostáva 2 dniPrešovskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Prešov

Termín pre podanie ponúk:
- 13.12.2018 do 15:00 hod.

Hodnota:
- 10.249 € bez DPH
Dátum zverejnenia:04.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:13.12.2018 ostáva 2 dni
Cena obstarávania:10 249.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
04.12.2018Vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnostiostáva 8 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Nitra

Termín pre podanie ponúk:
- 19.12.2018 do 11:30 hod.

Hodnota:
- 9.413,70 € bez DPH
Dátum zverejnenia:04.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.12.2018 ostáva 8 dní
Cena obstarávania:9 414.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
04.12.2018Vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnostiostáva 8 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Nové Zámky

Termín pre podanie ponúk:
- 19.12.2018 do 11:30 hod.

Hodnota:
- 11.318 € bez DPH
Dátum zverejnenia:04.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.12.2018 ostáva 8 dní
Cena obstarávania:11 318.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
04.12.2018Vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnostiostáva 8 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Nové Zámky

Termín pre podanie ponúk:
- 19.12.2018 do 11:30 hod.

Hodnota:
- 11.318 € bez DPH
Dátum zverejnenia:04.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.12.2018 ostáva 8 dní
Cena obstarávania:11 318.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
03.12.2018Oprava schodiska a oprava obkladu v sociálnom zariadeníTrenčianskyStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je oprava schodiska a oprava obkladu v sociálnom zariadení
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Považská Bystrica

Termín pre podanie ponúk:
- 11.12.2018 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 3.388,28 €
Dátum zverejnenia:03.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.12.2018
Cena obstarávania:3 388.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
03.12.2018Rekonštrukcia hornej a dolnej vodárneTrenčianskyStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia hornej a dolnej vodárne
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Trenčín

Termín pre podanie ponúk:
- 11.12.2018 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 43.971,13 €
Dátum zverejnenia:03.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.12.2018
Cena obstarávania:43 971.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
03.12.2018Realizácia maliarskych prácTrenčianskyStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je realizácia maliarskych prác
- jedná sa o odstránenie starých malieb a soklov škrabaním, ich vyspravenie, penetráciu, maľbu, náter v priestoroch
- maľby stien cca do 900 m2
- náter soklov cca do 150 m2
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Považská Bystrica

Termín pre podanie ponúk:
- 10.12.2018 do 11:00 hod.

Hodnota:
- 3.728,46 €
Dátum zverejnenia:03.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.12.2018
Cena obstarávania:3 729.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
03.12.2018Oprava elektrických rozvodov v plynovej kotolniTrenčianskyStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je oprava elektrických rozvodov v plynovej kotolni
- jedná sa o opravu rozvádzača elektrickej energie a MaR
- výmena komponentov v rozvádzači, relatok a modulov
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Bánovce nad Bebravou

Termín pre podanie ponúk:
- 07.12.2018 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 16.541,66 € bez DPH
Dátum zverejnenia:03.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:07.12.2018
Cena obstarávania:16 542.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
03.12.2018Výmena termoelektrických snímačov teploty systému VRK a PAMSCelá SRStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je výmena termoelektrických snímačov teploty systému VRK a PAMS
- bližšie informácie na vyžiadanie

Lokalita:
- okres Levice

Termín pre podanie ponúk:
- do 07.12.2018
Dátum zverejnenia:03.12.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:07.12.2018
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
30.11.2018Rekonštrukcia komunikácieostáva 3 dniŽilinskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia komunikácie
- búracie práce budú pozostávať v demontáži jestvujúceho asfaltového krytu, ktorý sa nachádza len na asi 30 % z celkovej plochy rekonštruovanej cesty
- plocha na ktorej sa daná úprava prevedie má veľkosť cca 100 m2
- bližšie informácie v prílohe a na vyžiadanie

Lokalita:
- okres Ružomberok

Termín pre podanie ponúk:
- 14.12.2018 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 30.321,33 € bez DPH
Dátum zverejnenia:30.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.12.2018 ostáva 3 dni
Cena obstarávania:30 321.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
30.11.2018Rekonštrukcia elektroinštalácie v školskej kuchyniTrenčianskyStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia elektroinštalácie v školskej kuchyni
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Ilava

Termín pre podanie ponúk:
- 05.12.2018 do 13:00 hod.

Hodnota:
- 3.301,75 €
Dátum zverejnenia:30.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:05.12.2018
Cena obstarávania:3 302.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
30.11.2018Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplomostáva 34 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Košice

Termín pre podanie ponúk:
- 14.01.2019 do 14:00 hod.

Hodnota:
- 4.013.706,98 € bez DPH
Dátum zverejnenia:29.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.01.2019 ostáva 34 dní
Cena obstarávania:4 013 707.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
30.11.2018Rekonštrukcia budovy študentského domovaostáva 17 dníBratislavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia budovy študentského domova
- bližšie informácie na vyžiadanie

Lokalita:
- okres Bratislava

Termín pre podanie ponúk:
- 28.12.2018 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 1.100.023,97 € bez DPH
Dátum zverejnenia:30.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:28.12.2018 ostáva 17 dní
Cena obstarávania:1 100 024.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
30.11.2018Prestavba a prístavba obecného úraduostáva 16 dníŽilinskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je prestavba a prístavba obecného úradu
- bližšie informácie na vyžiadanie

Lokalita:
- okres Žilina

Termín pre podanie ponúk:
- 27.12.2018 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 625.881,05 € bez DPH
Dátum zverejnenia:30.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:27.12.2018 ostáva 16 dní
Cena obstarávania:625 881.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
29.11.2018Oprava strechyostáva 1 deňBratislavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je oprava strechy
- výmena strešnej krytiny na objekte
- výmena klampiarskych prvkov na strešnej rovine
- výmena pododkvapových žľabov a odpadových rúr
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Bratislava

Termín pre podanie ponúk:
- 12.12.2018 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 105.700 € bez DPH
Dátum zverejnenia:29.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:12.12.2018 ostáva 1 deň
Cena obstarávania:105 700.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.11.2018Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia na strediskuostáva 3 dniNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia na stredisku
- pouličné LED svietidlo 50 W s prírubou
- kábel CYKY 3Cx1,5
- demontáž a likvidácia starých svietidiel, atď.
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Zlaté Moravce

Termín pre podanie ponúk:
- 14.12.2018 do 11:00 hod.
Dátum zverejnenia:28.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.12.2018 ostáva 3 dni
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.11.2018Rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia na strediskuostáva 3 dniNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia vonkajšieho osvetlenia na stredisku
- pouličné LED svietidlo 50 W s prírubou
- kábel CYKY 3Cx1,5
- demontáž a likvidácia starých svietidiel, atď.
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Levice

Termín pre podanie ponúk:
- 14.12.2018 do 11:00 hod.
Dátum zverejnenia:28.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.12.2018 ostáva 3 dni
Cena obstarávania:neurčené
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.11.2018Rekonštrukcia strechyŽilinskýStavebníctvo
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia strechy
- oprava si vyžaduje vyčistenie, odstránenie nánosov a náletových drevín, odstránenie pôvodnej časti živičnej krytiny, prípravu podkladu a inštaláciu novej strešnej krytiny a oplechovanie atiky
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Martin

Termín pre podanie ponúk:
- 10.12.2018 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 15.000 € bez DPH
Dátum zverejnenia:28.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:10.12.2018
Cena obstarávania:15 000.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.11.2018Údržba vozoviek emulznými technológiamiostáva 10 dníŽilinskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je údržba vozoviek emulznými technológiami
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Liptovský Mikuláš

Termín pre podanie ponúk:
- 21.12.2018 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 1.109.200,00 € bez DPH
Dátum zverejnenia:27.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.12.2018 ostáva 10 dní
Cena obstarávania:1 109 200.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.11.2018Rekonštrukcia strechyostáva 27 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia strechy
- výmena poškodených nosných častí konštrukcie krovu, nová strešná krytina s latovaním, výmena strešných okien, nové dažďové zvody, lapače snehu, bleskozvod, oplechovanie a sanácia a domurovanie komínových telies a poškodených častí atiky nad vstupom
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Košice

Termín pre podanie ponúk:
- 07.01.2019 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 101.546,26 € bez DPH
Dátum zverejnenia:27.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:07.01.2019 ostáva 27 dní
Cena obstarávania:101 546.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.11.2018Rekonštrukcie športových areálovostáva 10 dníBanskobystrickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcie športových areálov
- predmetom zákazky je rekonštrukcia školských športových areálov pre dve základné školy
- zo súčasných zastaralých areálov majú byť v zmysle projektovej dokumentácie vybudované atletické areály pre potreby školskej atletiky, ktorého základom bude 4-dráhový bežecký ovál doplnený atletické sektory
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Zvolen

Termín pre podanie ponúk:
- 21.12.2018 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 593.967,74 € bez DPH
Dátum zverejnenia:27.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.12.2018 ostáva 10 dní
Cena obstarávania:593 968.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.11.2018Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôdostáva 8 dníCelá SRStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- Slovenská republika

Termín pre podanie ponúk:
- 19.12.2018 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 1.649.108,51 € bez DPH
Dátum zverejnenia:28.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.12.2018 ostáva 8 dní
Cena obstarávania:1 649 109.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.11.2018Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôdostáva 8 dníCelá SRStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- Slovenská republika

Termín pre podanie ponúk:
- 19.12.2018 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 1.097.069,55 € bez DPH
Dátum zverejnenia:28.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.12.2018 ostáva 8 dní
Cena obstarávania:1 097 070.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.11.2018Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôdostáva 8 dníCelá SRStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- Slovenská republika

Termín pre podanie ponúk:
- 19.12.2018 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 1.097.069,55 € bez DPH
Dátum zverejnenia:28.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.12.2018 ostáva 8 dní
Cena obstarávania:1 097 070.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.11.2018Výstavba a z časti rekonštrukcia prevádzkových objektovostáva 9 dníNitrianskyStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je výstavba a z časti rekonštrukcia prevádzkových objektov
- predmetom zákazky je výstavba a z časti rekonštrukcia prevádzkových objektov viacúčelového areálu zachovania tradicií na kultúrne a športové účely v obci
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Komárno

Termín pre podanie ponúk:
- 20.12.2018 do 14:00 hod.

Hodnota:
- 684.749,72 € bez DPH
Dátum zverejnenia:28.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:20.12.2018 ostáva 9 dní
Cena obstarávania:684 750.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.11.2018Rekonštrukcia nemocniceostáva 34 dníKošickýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia nemocnice
- stavebné úpravy Urgentného príjmu
- rekonštrukcia výťahu Urgentného príjmu
- stavebné a búracie práce
- úprava zdravotechnických inštalácií vrátane nových zariaďovacích predmetov
- elektroinštalácia
- zavedenie dátových rozvodov
- kompletné zavedenie medicinálnych plynov
- vzduchotechnika
- zabezpečenie protipožiarnej ochrany v podobe EPS
- práce súvisiace s úpravou ústredného kúrenia
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Rožňava

Termín pre podanie ponúk:
- 14.01.2019 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 942.604,54 € bez DPH
Dátum zverejnenia:28.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:14.01.2019 ostáva 34 dní
Cena obstarávania:942 605.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.11.2018Stavebné úpravy na obojstrannom diaľničnom odpočívadleostáva 7 dníTrnavskýStavebníctvo
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky sú stavebné úpravy na obojstrannom diaľničnom odpočívadle
- v rámci stavebných úprav spevnených plôch dôjde k prebudovaniu vyraďovacích a zaraďovacích pruhov, vybudovaniu nových inžinierskych sietí, modernizácií verejného osvetlenia a kompletnej výmene vybavenia odpočívadla, vybudovania kamerového dohľadu vrátane trvalého dopravného značenia a bezpečnostných prvkov
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Senica

Termín pre podanie ponúk:
- 18.12.2018 do 09:00 hod.

Hodnota:
- 5.485.904,00 € bez DPH
Dátum zverejnenia:27.11.2018
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.12.2018 ostáva 7 dní
Cena obstarávania:5 485 904.00 €
Druh obstarávania:Stavebné práce
Predpokladaná hodnota:Verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>

< Predchádzajúci    Ďalší >