Rozšírené vyhľadávanie pri nadlimitných verejných zákazkách nájdete tu
Minulý měsíc jsme nabídli našim dodavatelům 1 683 zakázek za 4 283 872 Kč Registrovat dodavatele zdarma >

Verejné obstarávanie > obor: Reklama

Dátum
Názov zakázky
Kraj
Odbor
13.09.2017Propagačné predmetyostáva 20 dníBratislavskýReklama
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie propagačných predmetov vrátane služieb s tým súvisiacich podľa špecifikácii uvedených v súťažných podkladoch
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- 45 dní
Kritériá:
- kvalita, cena
Dátum zverejnenia:13.09.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:13.10.2017 ostáva 20 dní
Cena obstarávania:300 779.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
08.09.2017Zakúpenie a potlač propagačných predmetov a reklamných stojanov a systémovostáva 24 dníBratislavskýReklama
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- nákup propagačných predmetov, rollupov a bannerov s potlačou a grafikou jednotlivých operačných programov, ktoré tvoria efektívny a podporný nástroj na vytvorenie a udržanie povedomia o všetkých operačných programoch
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:08.09.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:17.10.2017 ostáva 24 dní
Cena obstarávania:90 244.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
07.09.2017Nákup inzertného priestoru v periodickej tlači a na webových portálochBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- nákup inzercie – inzertného priestoru v periodickej tlači a na webových portáloch
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- do 31. decembra 2018
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:07.09.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:08.09.2017
Cena obstarávania:34 362.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
07.09.2017Reklamné predmetyBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodanie reklamných predmetov pre účely publicity OP Ľudské zdroje s logom Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja s odkazom na Európsku úniu, s logom Operačného programu ľudské zdroje v zmysle prílohy č. 1
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- do 30 dní
Kritériá:
- celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
Dátum zverejnenia:07.09.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:12.09.2017
Cena obstarávania:49 985.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
26.08.2017Uverejnenie inzerátu v denníku s celoslovenským záberomBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- text inzerátu 1661 znakov (vrátane medzier) ( bude zaslaný víťaznému uchádzačovi), počet opakovaní inzerátu 1 x, periodicita denník, náklad min.
15 000, formát A3, A4, farebnosť ČB, plnofarebné, typ papiera novinový papier
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- do 13. septembra 2017
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:26.08.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:04.09.2017
Cena obstarávania:680.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.08.2017Poskytovanie reklamných a mediálnych služieb v printových a elektronických médiách a v rádiáchostáva 27 dníŽilinskýReklama
Otvorená zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výber poskytovateľa reklamných a mediálnych služieb, prostredníctvom ktorých bude mesto informovať o svojich aktivitách, prinášať informácie o realizovaných a pripravovaných projektoch ako i o svojej činnosti
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:22.08.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:20.10.2017 ostáva 27 dní
Cena obstarávania:200 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
02.08.2017Výroba TV spotov o využívaní eurofondov v oblasti dopravyBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- tvorba televíznych spotov zameraných na komunikáciu benefitov, ktoré má slovenská populácia z realizovaných projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- do 30 dní
Kritériá:
- najnižšia celková cena s DPH
Dátum zverejnenia:02.08.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.08.2017
Cena obstarávania:20 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
13.06.2017Inzertné službyBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- uverejnenie inzerátov v denníku s celoslovenským záberom – v novinách pre širokú verejnosť vydávaných v jazyku slovenskom s obsahovým zameraním najmä na ekonomiku, analýzy a komentáre z oblasti ekonomiky
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- do 23. júna 2017
Kritériá:
- najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH
Dátum zverejnenia:13.06.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:15.06.2017
Cena obstarávania:440.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
27.05.2017Informačná kampaň o dopraveBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie inzercie v rozsahu 1/2 stranových inzerátov v celoštátnom printovom médiu (denníku), zámerom verejného obstarávateľa je uskutočniť informačnú kampaň o doprave tak, aby došlo k osloveniu čo najširšieho počtu čitateľov, z tohto dôvodu je nutné zohľadniť uvedenú špecifickosť predmetu zákazky prostredníctvom predaného nákladu celoštátneho printového média auditovaného spoločnosťou Audit Bureau of Circulations
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:25.05.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:16.06.2017
Cena obstarávania:19 900.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
23.05.2017InzerciaBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- uverejnenie inzerátu v denníku s celoslovenským záberom
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- do 7. júna 2017
Kritériá:
- najnižšia cena celkom vrátane DPH v Eur
Dátum zverejnenia:23.05.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:29.05.2017
Cena obstarávania:220.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
27.04.2017Propagačné predmetyBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka propagačných predmetov (reklamné predmety a textilné výrobky) vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie najmä potlač, sieťotlač, vyšívanie, gravírovanie, balenie, doprava na miesto dodania a
vyloženie na mieste dodania, predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:27.04.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:30.05.2017
Cena obstarávania:366 663.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
04.04.2017Poskytnutie marketingových služiebNitrianskyReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- nastavovanie reklamných kampaní, zacielovanie, boostovanie príspevkov s virálnym potenciálom, propagácia stránky na vyhľadávačoch, vytvorenie jednotnej grafickej identity, dizajn vizuálu pre web, nové podkategórie a sociálne siete účelom je vytvoriť vizuálnu identitu spoločnosti, pripraviť grafiku pre všetky výstupy, reklamné kampane, online bannery, do kreatívnych prác patrí aj textová stránka jednotlivých materiálov, tlač a mediálna distribúcia,
vytvorenie vizuálnej identity, vytvorenie 30 sekundových reklám, ktoré sa budú využívať podporne na marketing a nasadzovať na sociálne siete,
vytvorenie 6 reklamných 30 sek. spotov, ktoré budú publikované na sociálnych sieťach, tvorba videí obsahuje tvorbu storyboardu, grafické spracovanie, animovanie, casting herca pre voiceover, nahrávanie hlasu v štúdiu, vyhľadanie a zapracovanie vhodnej podkladovej hudby a postprodukciu
Lokalita:
- okres Nitra
Termín:
- 9 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:04.04.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:23.05.2017
Cena obstarávania:99 896.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
03.04.2017Poskytnutie marketingových služieb, nastavovanie reklamných kampaní a s tým súvisiacich služiebNitrianskyReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie marketingu projektu prostredníctvom inzercie. 1 balík služieb obsahuje: inzercia vyhľadávače, sociálne siete, PR články, zabezpečenie "napĺňania" sociálnych sietí atraktívnym obsahom v kontexte s webom / e-shopom, budovanie komunity odberateľov, komunikácia s čitateľmi v mene spoločnosti, priebežná komunikácia, odpovedanie diskutujúcim. Cieľom je
neformálnou a na prvý pohľad nie komerčnou aktivitou budovať komunitu a vytvoriť tak priestor, kde sa bude spontánne komunikovať a stretávať, nastavovanie reklamných kampaní, zacielovanie, boostovanie príspevkov s virálnym potenciálom, propagácia stránky vo vyhľadávačoch, vytvorenie jednotnej grafickej identity, dizajn vizuálu pre web,e-shop a sociálne siete
Lokalita:
- okres Nitra
Termín:
- 9 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:03.04.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:24.05.2017
Cena obstarávania:96 816.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
06.03.2017Pražiareň výberovej kávy – reklamná kampaňBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- obstaranie reklamnej kampane pre projekt s názvom pražiareň výberovej kávy, ktorá sa bude skladať z rôznych úkonov a služieb počas celého trvania projektu, popis jednotlivých úkonov a služieb je v súťažných podkladoch
Lokalita:
- okres Bratislava
Termín:
- 3O dní
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:06.03.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.03.2017
Cena obstarávania:49 503.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
06.03.2017Nový typ potravín pre presnú výživu - marketingPrešovskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vytvorenie online kampane, ktorá pozostáva z online spotu, online bannerov,
nákupu médií, vytvorenie kampaňovej web stránky, facebook spotov
Lokalita:
- okres Poprad
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:06.03.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:04.04.2017
Cena obstarávania:34 300.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
06.03.2017Hospodárstvo a finančné záležitostiNitrianskyReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- reklamné a marketingové služby
Lokalita:
- okres Komárno
Termín:
- 12 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:06.03.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.03.2017
Cena obstarávania:40 826.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
16.01.2017Inzertné službyBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- inzerát zverejnený v celoslovenskom denníku v špeciálnej prílohe zameranej na vysokoškolskú tematiku – informácie pre záujemcov o štúdium na univerzitách a vysokých školách, formát A3, 1/1 278x406 mm), plnofarebný, periodicita: denník, typ papiera: novinový, s nákladom cca 60 000 výtlačkov
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- 20. januára 2017
Kritériá:
- najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH
Dátum zverejnenia:16.01.2017
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.01.2017
Cena obstarávania:1 500.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
22.10.2016Obrazová a zvuková produkcia a postprodukcia TV reklamného spotu a TV sponzoringového odkazu pre reklamnú kampaňBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vypracovanie kreatívneho konceptu spracovania pôvodného spotu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, príprava grafických podkladov pre postpodukciu televízneho spotu a sponzoringového odkazu, kreatívny návrh copy textov pre 30” televízneho spotu (ďalej ako „TV spot“) a 10” televízneho sponzoringového odkazu (ďalej ako „TV odkaz“), režisérsky dohľad postprodukcie 30” TV spotu a 10” TV odkazu, produkcia organizácia a zabezpečenie výroby 30” TV spotu a 10” TV odkazu, odarchivovanie / digitalizácia pôvodného materiálu, obrazová postprodukcia – retuše pôvodného žrebu, animácia nového žrebu (nahradenie pôvodného žrebu v obraze novou grafikou podľa schváleného kreatívneho konceptu, retuše žrebov v hranej časti TV spotu, 3D animácia nových žrebov, 3D animácia snehu, sneženia podľa kreatívneho konceptu, vytvorenie nových tituliek (packshotu v závere TV spotu a TV odkazu), strih 30” verzie pôvodného TV spotu podľa novej grafiky, strih 10” verzie TV odkazu podľa schváleného kreatívneho konceptu, zvukovýroba 30” TV spotu a 10” TV odkazu (zvukové štúdio, technické zabezpečenie, technici, zvukový majster, zvuková réžia, ...), speaker pre 30” TV spot a 10” TV odkazu, mix obrazu a zvuku, náhľadové video vo formáte HD MP4 30” TV spotu a 10” TV odkazu, dodanie digitálneho 30” TV spotu a 10” TV odkazu do televízii (min. 4) určených verejným obstarávateľom, ostatné súvisiace služby
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- do 11. novembra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:22.10.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:25.10.2016
Cena obstarávania:17 303.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
14.10.2016Uverejnenie inzerátu v denníku s celoslovenským záberomBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- uverejnenie inzerátu v denníku s celoslovenským záberom - v novinách pre širokú verejnosť vydávaných v jazyku slovenskom s obsahovým zameraním najmä na ekonomiku, analýzy a komentáre s oblasti ekonomiky
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- do 27. októbra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:14.10.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.10.2016
Cena obstarávania:500.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.09.2016Upomienkové predmetyBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodanie upomienkových predmetov podľa špecifických požiadaviek verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- do 11. októbra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:28.09.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:30.09.2016
Cena obstarávania:2 783.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
13.09.2016Propagačné predmetyBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka propagačných predmetov (reklamné predmety a textilné výrobky) vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie najmä potlač, sieťotlač, vyšívanie, gravírovanie, balenie, doprava na miesto dodania a
vyloženie na mieste dodania
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:13.09.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:12.10.2016
Cena obstarávania:348 702.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
08.09.2016Zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, osvetľovacej sústavy a bezbariérový prístup klubu dôchodcovTrnavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie informovania a komunikácie o projekte „Zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, osvetľovacej sústavy a bezbariérový prístup klubu dôchodcov, dočasný pútač o rozmere
250 x 150 cm spĺňajúci minimálne štandardy, stála tabuľa (pamätná tabuľa) o rozmere 30 x 20 cm spĺňajúca minimálne štandardy
Lokalita:
- okres Piešťany
Termín:
- 7 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH
Dátum zverejnenia:08.09.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.09.2016
Cena obstarávania:492.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
08.09.2016Zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, osvetľovacej sústavy a bezbariérový prístup požiarnej zbrojniceTrnavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie informovania a komunikácie o projekte „Zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, osvetľovacej sústavy a bezbariérový prístup požiarnej zbrojnice", dočasný pútač o rozmere 250 x 150 cm spĺňajúci minimálne štandardy, stála tabuľa (pamätná tabuľa) o rozmere 30 x 20 cm spĺňajúca minimálne štandardy,
Lokalita:
- okres Piešťany
Termín:
- 7 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH
Dátum zverejnenia:08.09.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.09.2016
Cena obstarávania:492.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
11.08.2016Dodávka a umiestnenie veľkoplošných dočasných pútačov a stálej tabuleKošickýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávka a umiestnenie veľkoplošných dočasných pútačov a stálej tabule v rámci investičného projektu, podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 2
Lokalita:
- okres Košice I
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:11.08.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:17.08.2016
Cena obstarávania:2 828.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
29.07.2016Poskytnutie vysielacieho času a súvisiacich služieb v káblovej televíziiBanskobystrickýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výber poskytovateľa služieb, ktorý poskytne vysielací čas a súvisiace služby v káblovej televízii v meste za úhradu, jedná sa o poskytovanie informácií pre obyvateľov mesta o verejnom dianí
Lokalita:
- okres Krupina
Termín:
- od 1. októbra 2016 do 1. októbra 2020
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:29.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:15.08.2016
Cena obstarávania:148 304.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
28.07.2016Výroba a produkcia TV spotu číselnej lotérieBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- verejný obstarávateľ mieni zadať podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb, ktorých predmetom je výroba, produkcia, postprodukcia reklamného televízneho spotu číselnej lotérie vrátane súvisiacich služieb, podrobne uvedené v súťažných podkladoch
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- od 26. septembra 2016 do 30. novembra 2016
Kritériá:
- kvalita, cena, realizácia
Dátum zverejnenia:28.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:11.08.2016
Cena obstarávania:204 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
12.07.2016Zabezpečenie publicity a informovanosti projektuKošickýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- v rámci tejto aktivity je zabezpečenie publicity propagačno-vzdelávacej aktivity Objav poklad Zemplína a to prostredníctvom: brožúry propagačno-vzdelávacej aktivity, informačného plagátu propagačno-vzdelávacej aktivity
Lokalita:
- okres Michalovce
Termín:
- 3 mesiace
Kritériá:
- cena, lehota
Dátum zverejnenia:12.07.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:25.07.2016
Cena obstarávania:103 245.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
30.06.2016Organizácia podujatiaNitrianskyReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- reklamná kampaň, komplexné technické zabezpečenie, komplexné zabezpečenie sprievodného programu, komplexné zabezpečenie jednotlivých stánkov
Lokalita:
- okres Komárno
Termín:
- od 15. septembra do 17. septembra 2016
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:30.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:08.07.2016
Cena obstarávania:10 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
08.06.2016Poskytovanie redakčných úprav, grafického spracovania, jazykových korektúrŽilinskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- reklamné služby spočívajúce v redakčných úpravách, grafickom a textovom spracovaní, jazykových korektúrach a v uverejňovaní platenej inzercie, prostredníctvom ktorej bude informovať obyvateľov samosprávneho kraja o svojich aktivitách, prinášať informácie o realizovaných a pripravovaných projektoch, ako i svojej činnosti v printových a elektronických médiách
Termín:
- 36 mesiacov
Kritériá:
- cena
Dátum zverejnenia:08.06.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:08.07.2016
Cena obstarávania:746 460.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
29.05.2016Orgnizácia podujatiaNitrianskyReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- reklamná kampaň, komplexné technické zabezpečenie, komplexné zabezpečenie sprievodného programu, komplexné zabezpečenie jednotlivých stánkov so zariadením pre súťažiacich vo varení fazuľovej poplievky
Lokalita:
- okres Komárno
Termín:
- od 15. septembra 2016 do 17. septembra 2016
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:27.05.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:15.06.2016
Cena obstarávania:8 333.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
14.04.2016Komunikačná kampaň prostredníctvom nosičov v autobusovej dopraveCelá SRReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie zobrazenia reklamných spotov v autobusoch verejnej
dopravy, poskytovateľ musí počas platnosti a účinnosti dohody deklarovať, že má k dispozícii v rámci svojej siete minimálne 100 autobusov verejnej dopravy, v ktorých bude reklamná kampaň uskutočnená, poskytovateľ zabezpečí počas kampane počet mesačných zobrazení spotov vo svojej sieti za celý mesiac v počte minimálne 100 000 zobrazení
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:14.04.2016
Dátum na získanie informácií:30.05.2016
Dátum uzavretia:30.05.2016
Cena obstarávania:375 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
24.03.2016Riadková inzerciaBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- riadková inzercia, text inzerátu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- do 5. apríla 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:24.03.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:30.03.2016
Cena obstarávania:120.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
17.02.2016Upomienkové predmetyBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- záložka do knihy, šnúrka na krk s karabínkou, taška na dokumenty
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- do 7. marca 2016
Kritériá:
- najnižšia cena celkom za predpokladané množstvo
Dátum zverejnenia:16.02.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:22.02.2016
Cena obstarávania:475.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
17.02.2016Inzertné šlužbyBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- riadková inzercia, termín zverejnenia najneskôr do 1. 3. 2016, text inzerátu podľa uvedenia verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- do 1. marca 2016
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:16.02.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.02.2016
Cena obstarávania:140.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
02.02.2016Vizitky, identifikačné kartyBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- vizitky s potlačou jednostrannou, obojstrannou, čiernobiele, alebo plnofarebné podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- rok 2016
Kritériá:
- ekonomicky najvýhodnejšie ponúka
Dátum zverejnenia:02.02.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:08.02.2016
Cena obstarávania:7 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
26.01.2016Nákup tovaru na výrobu reklamných a propagačných materiálovNitrianskyReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- presná charakteristika, špecifikácia množstva a merných jednotiek jednotlivých druhov tovarov tvoriacich predmet tejto zákazky bude uvedená v časti B1 súťažných podkladov opis predmetu obstarávania
Lokalita:
- okres Nitra
Termín:
- 24 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:26.01.2016
Dátum na získanie informácií:12.02.2016
Dátum uzavretia:12.02.2016
Cena obstarávania:63 046.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
17.01.2016Inzertné službyKošickýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- inzerát vo forme bannera o rozmeroch 300 x 300 pixelov, zverejňovaný na hlavnej stránke regionálneho denníka
Termín:
-od 28. januára 2016 do 3. februára 2016
Kritériá:
- najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH
Dátum zverejnenia:15.01.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:20.01.2016
Cena obstarávania:1 300.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
17.01.2016TV spotu o využívaní eurofondovBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- produkcia televízneho spotu na informovanie verejnosti o využívaní eurofondov voblasti dopravnej infraštruktúry
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- od januára 2016 do apríla 2016
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:15.01.2016
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:21.01.2016
Cena obstarávania:18 290.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
16.12.2015Propagačné materiályBanskobystrickýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výroba a dodanie tlačovín a darčekových predmetov v súvislosti s oslavami 770 výročia založenia mesta
Lokalita:
- okres Žiar nad Hronom
Termín:
- do 31. januára 2016
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:15.12.2015
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.12.2015
Cena obstarávania:14 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
14.12.2015Výstavné panelyNitrianskyReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- výroba a dodávka 8 ks výstavných panelov podľa špecifických požiadaviek verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Komárno
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:14.12.2015
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:17.12.2015
Cena obstarávania:4 980.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
14.12.2015Audiovizuálne služby 2016PrešovskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- zabezpečenie informačného servisu o dianí v mestskej samospráve, jej orgánoch a výkonných zložkách
Lokalita:
- okres Prešov
Kritériá:
- najnižšia celková cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky
Dátum zverejnenia:14.12.2015
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:18.12.2015
Cena obstarávania:12 500.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
10.12.2015InzerciaBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- inzercia vo forme 1 X 1/2 strany vo farebnom prevedení 4F
Lokalita:
- okres
Dátum zverejnenia:09.12.2015
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:16.12.2015
Cena obstarávania:770.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
13.11.2015InzerciaCelá SRReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- inzercia v týždenníku pre ženy vo veku od 30 - do 50 rokov s nákladom do 65 000 ks
Dátum zverejnenia:12.11.2015
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.11.2015
Cena obstarávania:990.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
11.11.2015Reklamné služby pre BECEP v projekte pre mladých vodičovBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- poskytnutie reklamných služieb v oblasti zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky v rámci osvetovo – vzdelávacieho projektu primárne určeného pre kategóriu mladých začínajúcich vodičov
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- do 31. decembra 2015
Kritériá:
- najnižšia cena s DPH
Dátum zverejnenia:10.11.2015
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:12.11.2015
Cena obstarávania:8 050.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
11.11.2015Marketingové predmetyBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- dodávanie marketingových predmetov podľa aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa vrátane služieb spojených s dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením v mieste jeho umiestnenia a zabezpečením likvidácie použitých jednorazových obalov
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:11.11.2015
Dátum na získanie informácií:18.12.2015
Dátum uzavretia:18.12.2015
Cena obstarávania:600 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Elektronická aukcia

Zobraziť detail obstarávania >>
01.11.2015Reklamný priestor v rádiuBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- predpokladaný počet mediálnych kampaní do decembra 2015 - 2 x
Lokalita:
- okres Bratislava I
Dátum zverejnenia:29.10.2015
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:06.11.2015
Cena obstarávania:691.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
20.10.2015Odstránenie reklamných zariadeníŽilinskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- odstránenie reklamných zariadení na území mesta v predpokladanom počte 80 ks, verejný obstarávateľ požaduje odstrániť jednostranné a dvojstranné reklamné zariadenia s lavičkou a bez lavičky a megabilbordy, ktoré sú kotvené prostredníctvom základovej pätky, súčasťou požadovanej služby je aj odstránenie základovej pätky a úprava terénu po jej odstránení
Lokalita:
- okres Žilina
Termín:
- do 31. decembra 2015
Kritériá:
- najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
Dátum zverejnenia:20.10.2015
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:26.10.2015
Cena obstarávania:4 000.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
14.10.2015Riadková inzerciaBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- Riadková inzercia, požadovaný termín zverejnenia je najneskôr 22.10.2015, text podľa zadania verejného obstarávateľa
Lokalita:
- okres Bratislava V
Termín:
- 22. októbra 2015
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:14.10.2015
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:19.10.2015
Cena obstarávania:100.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
02.10.2015Výroba propagačných predmetov s logomBratislavskýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- nákup, resp. výroba a dodávka propagačných predmetov s logom verejného obstarávateľa (najmä perá, papierové, textilné a PVC tašky rôznych formátov, tašky na notebook, obaly) podľa špecifikácie predmetu
zákazky
Lokalita:
- okres Bratislava I
Termín:
- 48 mesiacov
Kritériá:
- najnižšia cena
Dátum zverejnenia:01.10.2015
Dátum na získanie informácií:22.10.2015
Dátum uzavretia:22.10.2015
Cena obstarávania:150 000.00 €
Druh obstarávania:Dodávky
Predpokladaná hodnota:Podlimitné verejné obstarávanie
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>
26.09.2015Organizácia a zabezpečenie sprievodného podujatia konferencieKošickýReklama
Uzavretá zákazka

Zobraziť detail obstarávania


Čo je to verejná zákazka?

Verejné zákazky sú zákazky od verejných subjektov, ktorými sú štát, obec, samosprávny celok a organizácie nimi založené, a taktiež ďalšie subjekty, ktoré hospodária s peniazmi alebo hodnotami pochádzajúcimi z daní, alebo iných zdrojov verejného bohatstva (napr. fondy).

Popis:
- projektová dokumentácia podujatia, zabezpečenie priestoru, stravovacie služby, zabezpečenie výzdoby, dekorácií a inventáru, organizačné a personálne zabezpečenie, dopravné a prepravné služby, sprievodný program podujatia, materiálno-technický servis a zabezpečenie, reklamno-propagačné služby
Termín:
- 27. októbra 2015
Kritériá:
- najnižšia cena bez DPH
Dátum zverejnenia:25.09.2015
Dátum na získanie informácií:neurčené
Dátum uzavretia:30.09.2015
Cena obstarávania:19 900.00 €
Druh obstarávania:Služby
Predpokladaná hodnota:Zákazka podľa § 9 ods. 9
Typ konania:Otvorené

Zobraziť detail obstarávania >>

< Predchádzajúci    Ďalší >