Katalóg produktov

Poradenstvo

Energetický audit budovy

Energetický audit materskej školy - výber zo záverečnej správy.

NAJPOISTENIE

PZP - povinné zmluvné poistenie Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné pre každého držiteľa motorového vozidla. Pokrýva škody, ktoré spôsobíte prevádzkou svojho vozidla. V prípade nehody za Vás poisťovňa zaplatí prípadné ...

Cena: 0

Pacienti zdravotných poisťovní

Druhá osoba ZDARMA. Viac na info@ruzbachy.sk alebo 052/4266590

Ostatné služby energetického audítora

Rôzne iné služby energetického audítora v oblasti energetickej efektívnosti. Napr.: Rôzne posudky, či posúdenia spotreby energií všetkých druhov, pri ich doprave a spotrebe. Stanovenie alebo odhad budúcej spotreby energií... atď....

Cena: individuálne dohodou

Garantovaná energetická služba

Výkon garantovanej energetickej služby v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z.

Cena: individuálne dohodou

Podporná energetická služba

Výkon podpornej energetickej služby v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z.

Cena: individuálne dohodou

Energetický audit

Vypracovanie energetického auditu pre poskytnutie dotácií, podpory z EÚ fondov, úverov a pôžičiek, ktorý požaduje poskytovateľ podpory.

Cena: individuálne dohodou

Energetický audit zo zákona

Vykonávame energetický audit v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. energetickým auditorom, zapísaným v zozname energetických audítorov MH SR.

Cena: individuálne dohodou

eBPM - Podporný softvérový nástroj BPM

Ako manažér získate:Prehľad nad každodennou činnosťou v spoločnosti posilnený o manažérske reporty. Bude Vám stačiť jeden vhodný report na dennej/týždennej báze na to, aby ste získali dokonalý a neskreslený prehľad o rutinnej činn...

Cena: od 200€

Obchodné poradenstvo

Zakladanie obchodných spoločností a zmeny v obchodných spoločnostiach, poradenstvo v oblasti osobných bankrotov, firemných konkurzov a reštrukturalizácia prostredníctvom skúseného správcu konkurznej podstaty....

Dodavatel: EuroActa s.r.o.

Energetický audit

Prehodnotenie zmlúv (zníženie ceny komodity), riešenie alternatívnych zdrojov (zníženie spotreby) a ďalšie služby v energetike.

Energetický audit, prehodnotenie zmlúv na dodávku

Bezplatné prehodnotenie zmlúv na dodávku elektrickej energie a zemného plynu, nastavenie individuálnych podmienok, zníženie ceny za komoditu a následná starostlivosť o existujúceho zákazníka.

Obchod

Našim stálym partnerom vieme poskytnúť mesačný balík služieb. Objem a výška balíka je priamo odzrkadlená požiadavkám a potrebám našich klientov. Mesačný balík cielene vytvára efektívnu spoluprácu a priamu optimalizáciu nákladov pr...

Dodavatel: Tapave s.r.o.
Cena: individuálne

Account Management

Našim stálym partnerom vieme poskytnúť mesačný balík služieb. Objem a výška balíka je priamo odzrkadlená požiadavkám a potrebám našich klientov.

Dodavatel: Tapave s.r.o.
Cena: individuálne

Marketingovo-obchodné poradenstvo

Naplánovanie, idea, stratégia, dizajn, web. Konzultácie a pravidelná kontrola.

Dodavatel: Tapave s.r.o.
Cena: individualne

Osvedčenie pre schválené hospodárske subjekty

Osvedčenie pre schválené hospodárske subjekty je osvedčením, ktoré vydávajú colné orgány hospodárskym subjektom, ktoré spĺňajú kritériá podľa colných predpisov. Držiteľovi osvedčenia sú zo strany colných orgánov poskytnuté rôzne b...

Cena: dohodou

Dotácie, eurofondy, granty (f6)

Dotácie, eurofondy, granty. (f6) Vypracujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR, z rozpočtov programov Európskych spoločenstiev SR + EÚ a grantových schém. Slovensko + EÚ.

Dodavatel: MEDIA COELI ®

Financovanie investičných celkov

Poskytneme vám komplexné služby potrebné na zabezpečenie financovania spôsobom projektového financovania a financovania nástrojmi finančného inžinierstva. EIB, EBOR, JESSICA, EEEF, Jaspers, Slovensko + EÚ....

Dodavatel: MEDIA COELI ®

Strategické a koncepčné dokumenty.

Vypracujeme rôzne strategické a koncepčné dokumenty, povinné aj nepovinné napríklad štúdie uskutočniteľnosti, plán obnovy, koncepcia rozvoja, program riadenia rizík, podnikateľský plán, program odpadového hospodárstva, Slovensko a...

Dodavatel: MEDIA COELI ®

Outsourcing životného prostredia, BOZP a OPP

Venujte sa svojmu podnikaniu, my vám zabezpečíme profesionálny environmentálny outsourcing v oblasti odpadov a obalov, ovzdušia, vôd, ISO 14001 a 18001. Odbremeníme vás od zložitej administratívy v oblasti životného prostredia ako...

Dodavatel: ENVIS, s.r.o.
Cena: od 49 €/mesiac

< Predchádzajúci    Ďalší >

TOP firmy