OTNS, a. s.

Počítačové siete, optická infraštruktúra, bezpečnosť IT, komunikačné a informačné systémy, slaboprúdové rozvody (CCTV, EZS, ACS, EPS, atď.), riešenia komunikačnej technológie (Cisco, MRV, Transition Networks, Micronet, AMP, Leoni Kerpen, FCS, Axemax, atď.), Telekomunikačné stavbyČinnosti firmy:Informačné systémy a databázyHardware - sieteSystémy a sieteTelekomunikácia - zavádzanie systémuZabezpečovacie zariadenia a systémy

Informácie o firme: