(pridať firmu do tejto sekcie)

Vodohospodárske stavby

Celá SR
Banskobystrický kraj Bratislavský kraj Košický kraj Nitriansky kraj Prešovský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Žilinský kraj

< Predchádzajúci    Ďalší >

Hľadáte dodávateľov v kategórii Vodohospodárske stavby? Najděte ho do 24 hodin!

Sponzorované odkazy
MOON ZM, s.r.o.
Firma realizuje hydroizolácie, termoizolácie, protipožiarné nátery, vysúšanie vlhkých múrov.

Aqua Defekt, s.r.o.

Komenského 2219/21, 010 01 ŽilinaPoskytujeme služby v oblastí kanalizačných a vodovodných potrubí: -vyhľadávanie porúch na vodovodnom a ÚK potrubí, TV monitoring kamerovým systémom, -bezvýkopové opravy potrubí, -čistenie vodovodného potrubia, -čistenie kanalizácie...
http://www.aquadefekt.sk

0 bonusov

0 produktov

Justing, s.r.o.

Výroba a predaj indukčných prietokomerov MP603, vhodné na ČOV, pre Vodárne a kanalizácie, meranie v potravinárstve (sirupy,pivo, voda, víno, mlieko), meranie chémie (hnojivá, chladiace zmesy...)

0 bonusov

0 produktov

Hass, s.r.o.


0 bonusov

0 produktov

PFA Trade

* inžinierska činnosť * konzultačná činnosť * spracovanie projektov * dodávka technologických celkov pre vodohospodárske a energetické stavby * dodávka plastových potrubí, armatúr a tvaroviek

0 bonusov

0 produktov

HYDROCOOP, spol. s r.o.

Inžiniersko - projektové, konzultačné a prieskumné práce s možnosťou zabezpečenia dodávok investícií na kľúč formou integrovaných inžinierskych služieb.

0 bonusov

0 produktov

Ján Rugala

Plynoinštalatérstvo Vodoinštalatérstvo - kúrenárstvo

0 bonusov

0 produktov

Aquatech, s.r.o.

Projektovanie vodohospodárskych stavieb - vodovody, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, úpravne pitných a priemyselných vôd, čerpacie a prečerpávacie stanice vôd.

0 bonusov

0 produktov

Vladimír Vrabec, f.o.


0 bonusov

0 produktov

EuroArmatúry, s.r.o.

EuroArmatúry s.r.o., obchodná spoločnosť dodáva liatinové armatúry ( posúvače, hydranty, zemné súpravy, ...) a liatinové tvarovky pre výstavbu vodovodou a kanalizácie. Ďalej naša spoločnosť dodáva prečerpávacie stanice priemyselné...

0 bonusov

0 produktov

Pavel Lehocký Le Mont

Podlahové a radiátorové vykurovanie,vodovody a kanalizície aj ich opravy,solárne vykurovanie,výroba zemných súprav k šupákom,výroba orientačných stlpikov a tabuliek na vodovody a kanalizácie

0 bonusov

0 produktov

VHS SERVIS s.r.o.

Projektovanie vodohospodárskych stavieb (vodovod, kanalizácia, prípojky). Prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií (odborná spôsobilosť). Výroba, dodávka a montáž vodohospodárskych zariadení (čerpacie stanice, ATS stanice, ORL, lapače...

0 bonusov

0 produktov

NITRATEST s.r.o.

odborný pracovník pre tlakové zariadenia a kotolne, defektoskopia v obore netesností, vizuálna kontrola, meranie ultrazvukom, skúšky vodotesnosti

0 bonusov

0 produktov

ECOSTREAM s.r.o.  ( 1 hodnotenie )

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, výstavba inžinierských sieti (plynovodov, vodovodov, kanalizácií), montáž, servis plynových rozvodov a zariadení, revízie a servisné prehliadky plynových rozvodov a spotrebičov, vysokotlaké čistenie,oprava,monitoring...

0 bonusov

0 produktov

Miloš Chovanec


0 bonusov

0 produktov

HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o.

Vodohospodárske stavby a objekty, priemyselné stavby, dopravné stavby a inžinierske konštrukcie, pozemné stavby, inžinierske siete.

0 bonusov

0 produktov

Akvamont, s.r.o.

Odborná, metodická a poradenská činnosť v oblasti vodného hospodárstva, inžinierska činnosť.

0 bonusov

0 produktov

Tochostav, s.r.o.

výstavba vodovodov,kanalizácií,plynovodov,komunikácií. ...

0 bonusov

0 produktov

Marián Jordán


0 bonusov

0 produktov

Terézia Gallerová

Projektovanie v oblasti vodohospodárstva.

0 bonusov

0 produktov

Zepo, s.r.o.


0 bonusov

0 produktov

EKOSTAV a.s.


0 bonusov

0 produktov

Vladimír Košnár - K. V. KANÁL

Firma Vladimír Košnár - K. V. KANÁL so sídlom v Novom Meste nad Váhom, vznikla v roku 2012, za účelom poskytovania služieb "KRTKOVANIA" - čistenia kanalizácií / odpadov. Začiatkom roka 2013 sme zakúpili kvalitné vodné tlakové zariadenie...

1 bonus

0 produktov

Doprastav, a.s.

Stavebná činnosť: cesty a diaľnice, mosty, tunely, vodohospodárske diela a ekologické stavby, diela inžinierskeho staviteľstva, pozemné stavby.

0 bonusov

0 produktov

RNDr. Miroslav Novotný CSc. , s.r.o.

inžinierska geológia, zakladanie stavieb

0 bonusov

0 produktov

Mgr. Peter Klim, f.o.


0 bonusov

0 produktov

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik a. s.


0 bonusov

0 produktov

Plastic Box, s.r.o.


0 bonusov

0 produktov

MMk

protipovodňové práce, úprava vodných tokov,čistenie rybníkov, lesné cesty, extrémne terény. Stavebná technológia značky Menzi Muck A91 - kráčajúci báger

0 bonusov

0 produktov

J.S. Slovak Trade, s.r.o.


0 bonusov

0 produktov

Ing. Marian Novotný INGSTAV

znalec v odbore stavebníctvo, stavebný dozor pre stavby inžinierske-vodohospodárske stavby, pozemné stavby, stavbyvedúci pre stavby inžinierske-vodohospodárske stavby, pozemné stavby

0 bonusov

0 produktov

< Predchádzajúci    Ďalší >