Úvodní stránka > Dodávatelia > Stavebníctvo, remesla a reality > Projektová činnosť - technické kancelárie
(pridať firmu do tejto sekcie)

Projektová činnosť - technické kancelárie

Celá SR
Banskobystrický kraj Bratislavský kraj Košický kraj Nitriansky kraj Prešovský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Žilinský kraj

< Predchádzajúci    Ďalší >

Hľadáte dodávateľov v kategórii Projektová činnosť - technické kancelárie? Najděte ho do 24 hodin!

Ing. Radoslav Brziak

Vypracovanie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby z oblasti TZB - zdravotechnika, vykurovanie, energetická certifikácia na všetky druhy stavieb, akéhokoľvek rozsahu.

0 bonusov

0 produktov

Hantabal architekti s.r.o.

Firma zaoberajúca sa architekturou,interiérom,urbanizmom a projekciou... konzultácie štúdie projekty pre územné rozhodnutie projekty pre stavebné povolenie projekty pre realizáciu stavby

0 bonusov

0 produktov

Region TZB, s.r.o.

Projektové služby TZB. Energetické certifikáty. Realizácia: vykurovanie, plyn, voda, kanál. Solárna technika. Tepelné čerpadlá vzduch-voda. Termovízia. Výroba plastových okien a dverí.

0 bonusov

0 produktov

Ing. Juraj Barát

Stavebný dozor, povolenia, kolaudácie stavieb,legalizácia čiernych stavieb

0 bonusov

0 produktov

Ing. Peter Macko IBO /Inštalácia v budovách a objektoch/

Projektové práce z oblasti TZB (vykurovanie, VZT, chladenie, ZTI, plynoinštalácia).

1 bonus

0 produktov

Ing. Jaroslav Lipták

projektovanie pozemných komunikácií, parkovísk, spevnených plôch vrátane dočasného a trvalého dopravného značenia, ihrísk, oporných múrov oplotenia a terénnych úprav

0 bonusov

0 produktov

Branislav Šušolík

Konštrukčné práce na zákazku, zdigitalizovanie výkresovej dokumentácie, konštrukcia elektród a prípravkov pre obrábanie, tvorba výkresovej dokumentácie.

0 bonusov

0 produktov

alurys, s.r.o.

Projektovanie, projekty hliníkových presklených pláštov, metalických, keramických a kompozitových fasád.

0 bonusov

0 produktov

Ing. Marián Jaroš - KPS projekt

KPS Projekt je architektonický ateliér zaoberajúci sa architektonickou, projekčnou a inžinierskou činnosťou, autorským a stavebným dozorom. Pôsobíme v oblasti architektúry, interiérového dizajnu, tvorby budov a inžinierských stavi...

1 bonus

0 produktov

ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o.


0 bonusov

0 produktov

Studio Projekt

Rodinný dom, bytový dom, administratívna budova, polyfunkčný objekt, penzión, domov dôchodcov, športový areál, obytná zóna...Spracovávame všetky stupne projektovej dokumentácie:investičný zámer, architektonická štúdia, dokumentácia...

0 bonusov

0 produktov

Ing. arch. Juraj Vitáliš - Elvit

Projektovanie a dodávky obchodných zariadení do obchodných a skladových prevádzok. Regále, pulty, boxy, doplnky.

0 bonusov

0 produktov

ROSOFT s.r.o.

Prokopa Veľkého 20, 811 04 BratislavaTvorba rozpočtov a oceňovanie stavebných prác pre všetky stupne projektovej dokumentácie. Položkový výkaz výmer a rozpočet spracúvame pre projektantov, investorov aj stavebné firmy. Naceňujeme novostavby, rekonštrukcie, opravy, revitalizácie...
http://www.rosoft.sk

0 bonusov

0 produktov

Renem, s.r.o.

RENEMTECH s.r.o. sa zaoberá obnoviteľnými zdrojmi, najmä dodávkami zariadení na výrobu pohonných látok z obnoviteľných zdrojov. V rámci tejto činnosti sa venuje mimoriadna pozornosť na tvorbu bezodpadových technológií, alebo na...

0 bonusov

0 produktov

Termoprojekt Piešťany, s.r.o.


0 bonusov

0 produktov

Design & Construction, s.r.o.

Konstrukční a projekční kancelář ve strojírenství a automobilovom priemysle.

0 bonusov

0 produktov

H - AC PROJEKT s.r.o.

Komplexná projektová činnosť v oblasti vykurovania a chladenia. Vypracovanie posudkov a energetických auditov, certifikátov. Termovízie.

0 bonusov

0 produktov

GEOSTAT - Ing. Jozef Závacký, EUR ING

Statika, dynamika, geotechnika - posudky, expertízy, pasportizácia, monitoring, diagnostika, prieskumné práce - merania a testovanie konštrukcií. Projektovanie geotechnických stavieb a nosných systémov podzemných stavieb, technický...

1 bonus

0 produktov

Ing. Martin Zagora

Projektovanie a realizácia vykurovania, zdravotechniky, vonkajších vodovodov a kanalizácií.

0 bonusov

0 produktov

Guštara Štefan, Ing.

Projektová činnosť v oblasti strojníctva. Inžinierska činnosť.

0 bonusov

0 produktov

Celprojekt plus, s.r.o.

Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania

0 bonusov

0 produktov

Ing. Vladimír Budinský SSK

Statika budov, mosty, oporné múry, zakladanie, geotechnika, posudky, projekty, oceľové konštrukcie, betón, predpätý betón, drevené konštrukcie, architektúra, nosné konštrukcie, statika, dynamika

0 bonusov

0 produktov

Zdenko Lalka - Stavebné konštrukcie


0 bonusov

0 produktov

T-Project s.r.o.

Záhradnícka 6316/1C, 929 01 Dunajská Streda, Malé BlahovoŠtúdie stavby, dokumentácie k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu, realizačná dokumentácia, dokumentácie skutočného vyhodnotenia stavby, energetický certifikát, vizualizácie, rýchle jednanie, príjemné ceny.
http://www.t-project.sk

1 bonus

0 produktov

STADING, spol. s.r.o.

Posudzovanie a komplexný návrh nosných konštrukcií stavieb, kompletná projektovej dokumentácie stavebnej časti.

0 bonusov

0 produktov

Ing. Martin Boledovič

Zabezpečujeme tvorbu projektovej dokumentácie v odbore TZB a to od jednoduchých stavieb až po priemyselné objekty, so zameraním na profesie: vykurovanie, chladenie, zdravotechnické inštalácie (vodovod, kanalizácia), plynofikácia, ...

0 bonusov

0 produktov

ing. Jozef Jatty

Projektovanie stavieb.

0 bonusov

0 produktov

SYS - ORG - TECHNO PROJEKT Ing. Mokrý

Projektovanie+IČ a poradenstvo EPS+SHZ-Požiarnej signalizácie, EVAC Evakuačného rozhlasu a ostatného Slaboprúdu (TV,TF,LAN,PSN, KAM,MaR,AUT) pre budovy aj priemysel + OSV + NN-1000V, Telekom. prepojenia opto-metal-rádio siete...Oz...

0 bonusov

0 produktov

Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT

Komplexné služby v oblasti rozpočtov stavieb, verejného obstarávania a projektového manažérstva.

1 bonus

0 produktov

Ing. Peter Kopaj - AGT projekt


0 bonusov

0 produktov

< Predchádzajúci    Ďalší >