(pridať firmu do tejto sekcie)

Inžinierske siete - projekty

Celá SR
Banskobystrický kraj Bratislavský kraj Košický kraj Nitriansky kraj Prešovský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Žilinský kraj

< Predchádzajúci    Ďalší >

Hľadáte dodávateľov v kategórii Inžinierske siete - projekty? Najděte ho do 24 hodin!

HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko

Ružová dolina 10, 821 09 BratislavaProjektovanie ciest, dialníc,mostov, kanalizácie, vodovodov. Majetkoprávna príprava stavieb, Inžinierska činnosť spojená so zabezpečením územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Vypracovanie zámerov EIA, Správ EIA v zmysle zákona...
http://www.hbh.cz

0 bonusov

0 produktov

Ateliér Domova spol. s r.o.

Púpavová 45, 841 04 Bratislavahttp://www.atelierdomova.sk

0 bonusov

0 produktov

Technoprojekt Plus, s.r.o.

Projektová dokumentácia.

0 bonusov

0 produktov

Takma, s.r.o.


0 bonusov

0 produktov

Proving - Ing. Roman Vaľo

Komplexná projektová a inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva: - projektové práce (projekcia) - stavebný dozor

0 bonusov

0 produktov

ing. Barnabás Gróf - Ekostav

Výstavba inžinierskych sietí - kanalizácií, vodovodov, prečerpávacích staníc, komunikácií, spevnených plôch a vodojemov, realizácia pozemných stavieb.

0 bonusov

0 produktov

Bauwerke, s.r.o.

Architektonická a projektová kancelárie - architektonické a urbanistické štúdie, projekty pre územné konanie, projekty pre stavebné povolenie, tendrová dokumentácia, realizačné projekty rodinných a bytových domov, komerčné stavby,...

0 bonusov

0 produktov

ing. Martin Hromják - Mars

Projektovanie priemyselných stavieb a bytov.

0 bonusov

0 produktov

Architektonický ateliér ODC s.r.o.

Lipnická 356, 900 42 Dunajská LužnáKomplex. architektonická a inž. činnosť, projektovanie všetkých druhov pozem. stavieb aj celých lokalít pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, PD stavieb pre realizáciu, situácie osadenia, prípojky a zmeny PD katalógových domov,...
http://www.odc.wbl.sk

0 bonusov

0 produktov

Ing. Ján Bielik


0 bonusov

0 produktov

AQUAMAAT spol. s r.o.

Sme spoločnosť ktorú založili pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti navrhovania a projektovania vodohospodárskych stavieb a inžinierskych sietí. Zaoberáme sa aj realizáciou vystrojenia čerpacích šachiet splaškovej tlakovej...

0 bonusov

0 produktov

Createrra, s.r.o.


0 bonusov

0 produktov

MK alarm, s.r.o.

Vypracovanie projektovej dokumentácie slaboprúdových technológií. Projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty a projekty skutočného vyhotovenia.

0 bonusov

0 produktov

TERRATECHNIK spol. s r.o.


0 bonusov

0 produktov

Jahn Development & Consulting, spol. s r.o.


0 bonusov

0 produktov

Reprex, s.r.o.


0 bonusov

0 produktov

Inpro, spol. s r.o.


0 bonusov

0 produktov

ENSO, s. r. o.

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb

0 bonusov

0 produktov

ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ Košice a.s./


0 bonusov

0 produktov

Adotel-HEX, s.r.o.

Firma sa zameriava na výstavbu a projektovanie železničných zabezpečovacích zariadení, priecestných zabezpečovacích zariadení, staničných oznamovacích a traťových zabezpečovacích zariadení; s pokládkou a montážou miestnych, diaľkových...

0 bonusov

0 produktov

Ing. Milan Miler - M Projekt


0 bonusov

0 produktov

ing. Štefan Dubina - D-Projekt


0 bonusov

0 produktov

BK - Tel, s.r.o.


0 bonusov

0 produktov

Ing. Juraj Cápa


0 bonusov

0 produktov

ZODANISA, s.r.o.

Naša spoločnosť sa zaoberá: odkúpením a rekonštrukcií bytov na kľúč, vybavenie stavebných povolení, (Inžiniering), projektovanie rodinných domov a priemyselných objektov, inžiniering, poradenstvo v oblasti realít, vytváranie štatistík....

0 bonusov

0 produktov

Valéria Ponechalová


0 bonusov

0 produktov

ANEL Košice s.r.o.

András

0 bonusov

0 produktov

GEOtest, a.s. - organizačná zložka

Stavbárska 27, 821 07 Bratislava - Vrakuňageol. prieskum životného prostr., sanácia environmentálnej záťaže, sanácia geol. prostredia, inžinierska geológia, geotechnika, hydrogeológia, odpadové hospodárstvo, projektová posudková a supervízna činnosť, hydrogeochem. lab. a lab....
http://www.geotest.cz

0 bonusov

0 produktov

Ing. Jaroslav Lipták

projektovanie pozemných komunikácií, parkovísk, spevnených plôch vrátane dočasného a trvalého dopravného značenia, ihrísk, oporných múrov oplotenia a terénnych úprav

0 bonusov

0 produktov

Ing. arch. Milan Andráš Anpro

Projektová činnosť v odbore architektúry a urbanizmu.

0 bonusov

0 produktov

< Predchádzajúci    Ďalší >