(pridať firmu do tejto sekcie)

Geologický priezkum

Celá SR
Banskobystrický kraj Bratislavský kraj Košický kraj Nitriansky kraj Prešovský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Žilinský kraj

< Predchádzajúci    Ďalší >

Hľadáte dodávateľov v kategórii Geologický priezkum? Najděte ho do 24 hodin!

Terratest, s.r.o.

Služby inžinierskej geológie, hydrogeológie, ekológie. Laboratórne práce, odvodnenie stavebných jám. Návrh a kontrola zemných konštrukcií.

0 bonusov

0 produktov

RNDr. Miroslav Novotný CSc. , s.r.o.

inžinierska geológia, zakladanie stavieb

0 bonusov

0 produktov

SLOVZEOLIT spol. s r.o. Spišská Nová Ves

Projekčné práce, EIA. Činnosť vykonávaná banským spôsobom,Geologické práce, Ťažba a úprava zeolitu

0 bonusov

0 produktov

Peter Hošek Hydrostroj

Činnosť firmy: * vŕtanie a servis studní * pilotážne vrty * vrty pre tepelné čerpadlá typu voda-voda * poradenstvo

0 bonusov

0 produktov

GP - 3, s.r.o.

Inžinierska geodézia , sledovanie posunov , geometrické plány , zameriavanie podzemných a nadzemných inžinierskych sieti , vytyčovacie práce. Projektovanie a riadenie hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu...

0 bonusov

0 produktov

VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.

Radlinského 9, 811 07 BratislavaHydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum, prieskum znečistenia, studne, hydrogeologické posudky pre ČOV a tepelné čerpadlá,environmentálne audity, rizikové analýzy,posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), prehliadka...
http://www.vodnezdrojesk.sk

0 bonusov

0 produktov

PROGEO, s.r.o. Košice


0 bonusov

0 produktov

ESPRIT, s. r. o.


0 bonusov

0 produktov

GEOtest Bratislava, spol. s r.o.

Projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prieskumov. Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia a sanačné práce.

0 bonusov

0 produktov

URANPRES, spol. s r.o.


0 bonusov

0 produktov

G55 s.r.o.


0 bonusov

0 produktov

TOPGEO SK, s. r. o.

hydrogeologický prieskum

0 bonusov

0 produktov

Miroslav Skovajsa


0 bonusov

0 produktov

GEO, spol s r.o.

Inžiniersko - geologický prieskum pre zakladanie stavieb, hydrogeologický prieskum. Vykonávanie geologických vrtov a vŕtanie studní.

0 bonusov

0 produktov

BHF Environmental, s.r.o.

Kontrola tesnosti plastových izolácií na skládkach odpadov. Prieskum pre stavbu diaľníc, ciest, mostov, priehrad. Geografické analýzy, vyhľadávanie nevybuchnutej munície.

0 bonusov

0 produktov

GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o.

Realizácia geologických, prieskumných, inžiniersko-geologických vrtných prác a ich geologické a geodetické vyhodnocovanie.

0 bonusov

0 produktov

Progeo, spol. s r.o.


0 bonusov

0 produktov

AWG, s.r.o.

Geologický prieskum, zakladanie stavieb, kontrolné skúšky zhutnenia.

0 bonusov

0 produktov

AQUATEST P & R, s.r.o.


0 bonusov

0 produktov

AQUATEST a.s. Slovakia, organizačná zložka


0 bonusov

0 produktov

EKOGEOS spol. s r. o.

Hĺbkové základy pre zakladanie stavieb. Inžiniersko - geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, technické práce, laboratórne práce mechaniky zemín.

0 bonusov

0 produktov

HydroGEP, s.r.o.

Komplexný hydrogeologický prieskum za účelom vyhľadávanie zdrojov podzemných, termálnych a minerálnych vôd. Hydrogeologický prieskum znečistených podzemných vôd a pôd. Technický a hydrogeologický návrh, projekt a prevádzka sanačného...

0 bonusov

0 produktov

"Mgr. Ivan Brutenič - HYDROSAN"

Hydrogeologický prieskum, vŕtanie, čistenie, servis studní a čerpadiel, čerpacie skúšky studní, technická dokumentácia studní, hydrogeologické posudky, odvodnenie pozemkov, posudky pre vsakovanie dažďovej vody, prieskum podložia pre...

0 bonusov

0 produktov

ENVIGEO, a.s.

Geologické práce, ložisková, inžinierska geológia, hydrogeológia. Zber, vyhodnocovanie a zobrazovanie geoinformácií.- Stavebná a projekčná činnosť - Vybrané stavby - fotogaléria - Geodetické služby

0 bonusov

0 produktov

RNDr. Milan Vávra - GEOCON


0 bonusov

0 produktov

prom. geol. Peter Dobrovoda - HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM

Geologické práce, prieskum pre tepelné čerpanie podzemnej vody, hydrogeologický prieskum, analytický rozbor vzoriek vody, pôdnomechanické rozbory zemín.

0 bonusov

0 produktov

Hydrodrilling s.r.o.

Vŕtanie studní a čerpacích vrtov, komplexné vrtné a geologické práce, vrty pre tepelné čerpadlá, inžiniersko geologický a hydrogeologický prieskum, ekológia a sanačné práce. Dodávka kompletnej technológie od šachty až po čerpadlo....

0 bonusov

0 produktov

DRILL, s.r.o.

Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia.

0 bonusov

0 produktov

T R A N S I A L, spol. s r.o.

Inžiniersko-geologický, hydrogeologický, geofyzikálny a ložiskový prieskum. Terénne, vzorkovacie a laboratórne práce. Rozlišovanie rôznych geologických štruktúr a tektoniky.

0 bonusov

0 produktov

V&V GEO, s.r.o.


0 bonusov

0 produktov

< Predchádzajúci    Ďalší >