Sme členmi Českej hospodárskej komory a združenia APEK

Naša materská spoločnosť AAA POPTAVKA.CZ, s.r.o. sa dňa 16. júna 2010 stala členom Hospodárskej komory Českej republiky. Týmto krokom chceme potvrdiť kvalitu a solídnosť ponúkaných služieb.

Hospodárska komora Českej republiky je najväčšou organizáciou zastupujúcou podnikateľské subjekty v ČR a patrí medzi najvýznamnejších zástupcov podnikateľskej sféry v Českej republike. V súčasnosti táto organizácia združuje vyše 13 000 členov od SZČO až po veľké podniky. Jej hlavným cieľom je podpora podnikateľských aktivít a ochrana záujmov svojich členov. Prvá hospodárska komora na svete vznikla v roku 1650 v Marseille, kedy nahradila stagnujúce remeselnícke cechy. Hospodárska komora Českej republiky vznikla až oveľa neskôr a to v roku 1993. Nadviazala tak na činnosť niekoľkých predvojnových obchodných, priemyselných a živnostenských komôr, ktoré v predvojnovom období hájili záujmy podnikateľskej verejnosti. Súčasným prezidentom Hospodárskej komory Českej republiky je Petr Kužel, MBA, ktorý bol zvolený na 3 roky trvajúce volebné obdobie.


Dňa 14. júna 2010 sa tiež materská spoločnosť stala členom Asociácie pre elektronickú komerciu, ktorá združuje slovenské firmy podnikajúce na internete. Asociácia bola založená v roku 1998 ako nezávislá organizácia, ktorá podporuje rozvoj elektronického obchodu v Slovenskej republike. Medzi členmi organizácie APEK patria najväčšie české internetové obchody, predné softvérové ??spoločnosti, finančné inštitúcie, poskytovatelia IT služieb aj logistické spoločnosti.


Od novembra 2011 je naša materská spoločnosť členom zoskupenia TUESDAY Business Network, ktoré spája mnoho odborníkov a podnikateľov z IT oblasti. Pravidelne navštevujeme odborné semináre z oblasti technologických a marketingových trendov a snažíme sa realizovať získané informácie.


Zadajte dopyt