Bonita v systéme spoločnosti MAFRA Slovakia, a.s.


Každý registrovaný dodávateľ získava bonitu v systéme AAA DOPYT.SK, ktorá má potom vplyv na výpis firiem v katalógu dodávateľov. Bonita firmy odráža vernosť klienta k službám, ktoré ponúkame. Možnosti získania bonity sú:

 • Objednať si jednu alebo viac z ponúkaných služieb a aktívne ju využívať.
 • Počet Vašich bonusov pre našich dopytujúcich.
 • Doba využívania našich služieb.

Každá služba skrýva určitú hodnotu, ktorú sledujeme, a podľa využívania služieb sa Vám zvyšuje bonita Vašej spoločnosti. Spustením tejto novinky si naša spoločnosť cení Vašu vernosť, čím zvýhodňujeme stálych a dlhodobých klientov.

Prečo získavať bonitu?

 • Získavate tak vyššie a výhodnejšie postavenie vo výpise firiem v našom katalógu dodávateľov.
 • Môžete ovplyvniť Vašu pozíciu vo výpise v jednotlivých kategóriách.
 • Pri predĺžení služieb navyše získavate od nás garanciu ceny.

Ako získať najlepšie postavenie vo výpise z katalógu firiem?

 • Čím dlhšie využívate naše služby, tím vyššie bude Vaše postavenie vo výpise firiem v katalógu dodávateľov.
 • Pokiaľ už ste našimi klientmi, zostaňte a Vaša pozícia v katalógu narastie vďaka získanej bonite.
 • Pokiaľ ste novým klientom, objednajte si naše službu alebo balíčky služieb. Objednaním akčných balíčkov ušetríte finančné prostriedky a získate vyššiu bonitu.

Prečo predlžovať služby v systéme AAA DOPYT.SK?

 • Naše služby stále vyvíjame k úplnej spokojnosti našich zákazníkov.
 • Každý mesiac zverejníme viac ako 5 000 nových obchodných príležitostí.
 • Priemerný objem súkromného dopytu činí 6.500 € a priemerná hodnota verejnej zákazky činí viac ako 80.000 €.
 • Ponúkame najrozsiahlejšiu unikátnu databázu verejných zákaziek SR, každý deň zverejníme viac ako 120 verejných zákaziek.

Odoberajte nové dopyty zo svojho odboru na e-mail.